Szerzői jog és márkajelzés

A weboldalon megjelenő valamennyi szöveg, kép, ábra, animáció, videó, hanganyag és egyéb tartalom, továbbá azok elrendezése szerzői jogvédelem és más, törvény által szavatolt védelem alatt áll. A fent felsorolt tartalmak egészének vagy részeinek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő sokszorosítása, módosítása vagy felhasználása a TRUMPF GmbH + Co. KG előzetes hozzájárulása nélkül tilos!
Egyéb adat hiányában valamennyi márkajelzés – különösen a TRUMPF márkák, logók, emblémák és adattáblák – márkajogi védelem alatt áll.

Az ezen a weboldalon bemutatott szabadalmak és márkák a TRUMPF GmbH + Co. KG szellemi tulajdonát képezik. A weboldallal vagy annak használatával kapcsolatban keletkező, bármilyen jellegű jogigény vagy per esetén a nemzetközi polgári jog kivételével a Németországi Szövetségi Köztársaság jogértelmezése az irányadó. 

Szerviz & kapcsolat

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Hungary. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Hungary
United States

Or, select a country or a region.