Ország/régió és nyelv kiválasztása
Vállalatirányítás

Compliance

A megfelelőség egyet jelent a jogszabályok és a vállalat belső szabályzatainak betartásával. Ismerje meg, hogyan alakítja a megfelelőség a vállalati kultúránkat és hogyan irányítja mindennapi tevékenységeinket. 

Hogyan biztosítjuk a megfelelőséget?

Különösen fontos számunkra az a bizalom, amelyet üzleti partnereink, munkatársaink és a nyilvánosság tanúsítanak irántunk. Ez a bizalom döntően a magatartásunktól függ - az igazgatótanácstól kezdve a vezetőkön át az egyes alkalmazottakig bezárólag. Magatartásunkat ezért a törvények és az etikai normák betartása jellemzi. 

Erős értékrendünk van - a magatartási kódexünk.

Magatartási kódexünk eligazítást ad számunkra a mindennapi életben és különösen a kritikus helyzetekben. Támogat bennünket abban, hogy jogkövető és felelős módon járjunk el. 

A megfelelőséget egy rendszeren keresztül szemléljük.

A megfelelőség-irányítási rendszerünk magában foglalja a TRUMPF összes olyan struktúráját, folyamatát és intézkedését, amelyek kifejezetten a TRUMPF vállalatcsoporton belüli szabálykövető magatartás előmozdítását és a jogszabálysértések elkerülését célozzák.  

Jól szervezett csapatra támaszkodunk.

Megfelelőségi szervezetünk mögött sokan állnak. Ők biztosítják a jogi követelményeknek való megfelelést és kapcsolattartóként bármikor rendelkezésre állnak.  

A megfelelőséggel kapcsolatban biztosítjuk az átláthatóságot.

Minden megfelelőséggel kapcsolatos adatot és eseményt rögzítünk, értékelünk, a konkrét esetekre pedig reagálunk, illetve általános fejlesztéseket határozunk meg.   

A megfelelőség hozzáállás kérdése. Akinek megfelelő a hozzáállása, annak tisztességes magatartása van.

Christian Greger
General Counsel, Chief Compliance Officer & emberi jogi biztos

Kérdése van a megfelelőséggel kapcsolatban vagy szeretne bizalmas adatot közölni? Vegye fel velünk a kapcsolatot - személyesen vagy névtelenül.

Tudjon meg még többet

Hogyan biztosítja a TRUMPF a megfelelőséget?

A TRUMPF vállalatcsoport egészére kiterjedő megfelelőség-irányítási rendszer (CMS) van érvényben. Ez magában foglal minden olyan struktúrát, folyamatot és intézkedést, amelyek kifejezett célja a szabálykövető magatartás előmozdítása és a törvénysértések elkerülése a TRUMPF-nál. Célja, hogy érzékennyé és képessé tegye vezetőinket, továbbá alkalmazottainkat arra, hogy mindennapi munkájuk során helyesen cselekedjenek.  

Megfelelőség-irányítási rendszerünk hat, egymásra épülő építőelemből tevődik össze. 

Megfelelőségi kultúra: Hogyan gyakoroljuk a megfelelőséget

Megfelelőségi kultúránk a TRUMPF-nál a megfelelőség kiindulópontja és célja. Azt az igazgatótanácsunk határozza meg és alapvetően a vezetők, illetve a munkavállalók hozzáállása és viselkedése alakítja. A megfelelőségi kultúra központi eleme a magatartási kódexünk. 

Megfelelőségi program: Hogyan szabályozzuk a megfelelőséget

Megfelelőségi programunkkal irányítjuk és szabályozzuk a megfelelőség globális végrehajtását a TRUMPF vállalatcsoporton belül. A program alapvetően a TRUMPF megfelelőségi irányelveiből, valamint alárendelt irányelvekből áll, mint például az úgynevezett vállalati irányelv (Entertainment Guideline) – egy, a korrupció megelőzésére vonatkozó irányelv. 

Megfelelőségi szervezet: Hogyan fektették le a megfelelőségi szabályokat a TRUMPF-nál?

A megfelelőségi szervezettel egyértelmű meghatároztuk a felelősségi köröket és a kapcsolattartókat. Így minden munkatársat tájékoztatunk a fontos megfelelőségi témákról és preventív módon biztosítjuk, hogy a munkatársak betartsák a jogszabályi előírásokat. 

A megfelelőséggel kapcsolatos kommunikáció: Ki kivel beszél

A megfelelőséggel kapcsolatos kommunikáció biztosítja, hogy ne csak a tudatosságot növeljük aktívan, hanem az embereket is meghallgassuk, már korai szakaszban felismerve és elkerülve a megfelelőségi kockázatokat. Ide soroljuk például a vezetők és a munkavállalók számára nyújtott e-learninget vagy a személyes képzést, a digitális hírleveleket és egy bejelentési védelmi rendszer használatát.  

Megfelelőség-ellenőrzés: Hogyan biztosítjuk a megfelelőséggel kapcsolatos tevékenységeink hatékonyságát?

A megfelelőség-monitoring során összegyűjtjük és értékeljük a megfelelőség szempontjából releváns összes adatot. Ez képezi az alapját a TRUMPF igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának szóló rendszeres jelentéseknek. 

Megfelelőségi célok: Miért tűzünk ki célokat magunk elé?

A központi megfelelőségi csoport a megfelelőségi vezetővel (Chief Compliance Officer) konzultáva minden üzleti évre célokat határoz meg. Az üzleti év végén összehasonlítjuk a célokat az elért eredményekkel, majd új célokat tűzünk ki.  

A magatartási kódex, mint a megfelelőségi kultúránk alapja

Emberek átölelik a fém földgömböt

A TRUMPF magatartási kódexe a vállalati alapelveiből ered és azokat az értékeket, továbbá szabályokat fogalmazza meg, amelyek meghatározzák üzleti tevékenységeinket. A kódex révén olyan témákban foglalunk állást, mint a korrupció elleni küzdelem, az adatvédelem vagy a tisztességes piaci verseny.

Az abban megfogalmazott legfontosabb magatartási alapelvek összefoglalják azokat az alapvető szabályokat, amelyeket be kell tartani a TRUMPF üzleti kapcsolataiban az etikailag kifogástalan magatartás érdekében.

  • A törvény szellemében járunk el.​ 

  • Társadalmi felelősséget vállalunk. 

  • Mindig tisztességesen cselekszünk. 

A szállítók magatartási kódexei
A szállítók magatartási kódexei

A szociálisan és ökológiaiag felelősségteljes cselekvés, valamint az etikus üzleti magatartás közös megértését jelentős alapnak tekintjük. Ezért az együttműködéshez az alábbi szabályozásokban állapodunk meg, amelyek a szállítók magatartási kódexében vannak összefoglalva.

TRUMPF elvi nyilatkozat
TRUMPF elvi nyilatkozat

Ez az elvi nyilatkozat a TRUMPF magatartását dokumentálja az emberi jogok betartását és a természetes erőforrások védelmét illetően.

TRUMPF eljárási szabályzat
TRUMPF eljárási szabályzat

Ebben az eljárási szabályzatban van összefoglalva minden információ egy visszaélés bejelentéséről a TRUMPF bejelentő rendszerén keresztül.

Megfelelőségi szervezetünk

Hogyan reagálunk a megfelelőséggel kapcsolatos kockázatokra, illetve hogyan biztosítjuk, hogy azok eleve ne forduljanak elő? Ezekkel a témákkal cégünk megfelelőségi vezetője (Chief Compliance Officer) a ditzingeni megfelelőségi csapattal és a globális megfelelőségi hálózattal együtt foglalkozik. Így biztosítjuk a Megfelelőség-kezelési rendszer (Compliance-Management-System) átjárhatóságát az összes üzleti terület és leányvállalat számára, rendszeresen kommunikálunk a helyi felelősökkel, és részt veszünk a megoldások kialakításában. 

Ügyvezetés

A TRUMPF vállalatcsoporton belüli a megfelelőségéért az igazgatótanács viseli az általános felelősséget.

Megfelelőségi vezető (Chief Compliance Officer)

A megfelelőségi vezető (Chief Compliance Officer) tartozik felelősséggel a globális megfelelőségi szervezetért. Az aktuális fejleményekről beszámol a TRUMPF Csoport igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának. Ő és a megfelelőségi csapat felelős továbbá a felmerülő megfelelőségi incidensekre adott első válaszlépésekért. 

Megfelelőségi bizottság

A megfelelőségi bizottság tanácsokkal látja el a megfelelőségi vezetőt (Chief Compliance Officer), továbbfejleszti a megfelelőség-irányítási rendszert és döntéseket hoz a megfelelőséggel kapcsolatos jelentős gyanús esetekben. A bizottság a megfelelőségi vezetőből (Chief Compliance Officer) és a különböző részlegek (pl. a vállalatcsoport HR osztálya, jogi és pénzügyi részlege) más képviselőiből áll.

A ditzingeni központi megfelelőségi csapat

A megfelelőségi csapat támogatja a megfelelőségi vezetőt (Chief Compliance Officer) minden megfelelőséggel kapcsolatos kérdésben. A központi megfelelőségi csapat kulcsszerepet játszik a megfelelőséggel kapcsolatos bejelentett gyanús esetek tisztázásában és feldolgozásában. 

A leányvállalatok helyi megfelelőségi tisztviselői

Ezen kívül leányvállalataink helyi megfelelőségi tisztviselői viselik a hálózatba kapcsolt globális szervezet gondját. A helyi megfelelőségi tisztviselő felelős a TRUMPF megfelelőség-irányítási rendszerének betartásáért a leányvállalatánál és ő az elsődleges helyszíni kapcsolattartó. A helyi megfelelőségi tisztviselő jelenti a megfelelőségi szabályok megsértését a központi megfelelőségi csapattag és segít az ügy felgöngyölítéseében.

A cégünknél alkalmazott megfelelőség-monitoring

A megfelelőség-monitoring segítségével összegyűjtjük a TRUMPF-nál végzett megfelelőségi tevékenységekről rendelkezésre álló összes adatot. Ezekből cselekvési vagy fejlesztési javaslatokat vezetünk le, amelyek a konkrét esetekre való reagálást vagy a megfelelőség-irányítási rendszerünk alapvető továbbfejlesztését szolgálják.  

Megfelelőségi bizottsági ülések
üzleti évenként
helyi megfelelőségi tisztviselők
világszerte
Negyedévenkénti telefonbeszélgetések a helyi megfelelőségi tisztviselőkkel
üzleti évenként

Ezek a témák is érdekelhetik Önt

Ülésterem székekkel, asztalokkal és néhány tartozékkal az asztalon
Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság látja el tanácsokkal az ügyvezetést a vállalat vezetésében. Erről a testületről további információkat itt talál.

Ügyvezetés

A TRUMPF egy nemzetközi tevékenységet folytató családi vállalat. Ismerje meg a holding társaság ügyvezetésének tagjait!

TRUMPF központ Ditzingenben, Németország
Vállalat profil

Vállalati profilunk röviden és tömören tájékoztatja a számokról és a tényekről, valamint megnézhet egy filmet a TRUMPF Csoportról.

Kapcsolat
Megfelelőségi csapat
E-mail
Bejelentő rendszer
Szerviz & kapcsolat