Ország/régió és nyelv kiválasztása
Vállalatirányítás

Compliance

A megfelelőség egyet jelent a jogszabályok és a vállalat belső szabályzatainak betartásával. Ismerje meg, hogyan alakítja a megfelelőség a vállalati kultúránkat és hogyan irányítja mindennapi tevékenységeinket. 

Hogyan biztosítjuk a megfelelőséget?

Különösen fontos számunkra az a bizalom, amelyet üzleti partnereink, munkatársaink és a nyilvánosság tanúsítanak irántunk. Ez a bizalom döntően a magatartásunktól függ - az igazgatótanácstól kezdve a vezetőkön át az egyes alkalmazottakig bezárólag. Magatartásunkat ezért a törvények és az etikai normák betartása jellemzi. 

Erős értékrendünk van - a magatartási kódexünk.

Magatartási kódexünk eligazítást ad számunkra a mindennapi életben és különösen a kritikus helyzetekben. Támogat bennünket abban, hogy jogkövető és felelős módon járjunk el. 

A megfelelőséget egy rendszeren keresztül szemléljük.

A megfelelőség-irányítási rendszerünk magában foglalja a TRUMPF összes olyan struktúráját, folyamatát és intézkedését, amelyek kifejezetten a TRUMPF vállalatcsoporton belüli szabálykövető magatartás előmozdítását és a jogszabálysértések elkerülését célozzák.  

Jól szervezett csapatra támaszkodunk.

Megfelelőségi szervezetünk mögött sokan állnak. Ők biztosítják a jogi követelményeknek való megfelelést és kapcsolattartóként bármikor rendelkezésre állnak.  

A megfelelőséggel kapcsolatban biztosítjuk az átláthatóságot.

Minden megfelelőséggel kapcsolatos adatot és eseményt rögzítünk, értékelünk, a konkrét esetekre pedig reagálunk, illetve általános fejlesztéseket határozunk meg.   

"A Megfelelőség fogalma a TRUMPF-nál azt a közös elkötelezettséget jelenti, hogy a teljesítményünk példaértékű minőségével legyünk sikeresek, anélkül, hogy megsértenénk az érvényben lévő szabályokat. A megfelelőségi kultúránk célja egy olyan légkör megteremtése, amelyben munkatársaink teljesen magától értetődően betartják a szabályokat, és bármikor szabadon ki merik nyilvánítani a Megfelelőség témával kapcsolatos kérdéseiket és aggályaikat."

Peter Bokelmann
Vállalati jogi, integritási & kockázati Megfelelésért felelős vezető

Kérdése van a megfelelőséggel kapcsolatban vagy szeretne bizalmas adatot közölni? Vegye fel velünk a kapcsolatot - személyesen vagy névtelenül.

Tudjon meg még többet

Hogyan biztosítja a TRUMPF a megfelelőséget?

A TRUMPF vállalatcsoport egészére kiterjedő megfelelőség-irányítási rendszer (CMS) van érvényben. Ez magában foglal minden olyan struktúrát, folyamatot és intézkedést, amelyek kifejezett célja a szabálykövető magatartás előmozdítása és a törvénysértések elkerülése a TRUMPF-nál. Célja, hogy érzékennyé és képessé tegye vezetőinket, továbbá alkalmazottainkat arra, hogy mindennapi munkájuk során helyesen cselekedjenek.  

Megfelelőség-irányítási rendszerünk hat, egymásra épülő építőelemből tevődik össze. 

Megfelelőségi kultúra: Hogyan gyakoroljuk a megfelelőséget

Megfelelőségi kultúránk a TRUMPF-nál a megfelelőség kiindulópontja és célja. Azt az igazgatótanácsunk határozza meg és alapvetően a vezetők, illetve a munkavállalók hozzáállása és viselkedése alakítja. A megfelelőségi kultúra központi eleme a magatartási kódexünk. 

Megfelelőségi program: Hogyan szabályozzuk a megfelelőséget

Megfelelőségi programunkkal irányítjuk és szabályozzuk a megfelelőség globális végrehajtását a TRUMPF vállalatcsoporton belül. A program alapvetően a TRUMPF megfelelőségi irányelveiből, valamint alárendelt irányelvekből áll, mint például az úgynevezett vállalati irányelv (Entertainment Guideline) – egy, a korrupció megelőzésére vonatkozó irányelv. 

Megfelelőségi szervezet: Hogyan fektették le a megfelelőségi szabályokat a TRUMPF-nál?

A megfelelőségi szervezettel egyértelmű meghatároztuk a felelősségi köröket és a kapcsolattartókat. Így minden munkatársat tájékoztatunk a fontos megfelelőségi témákról és preventív módon biztosítjuk, hogy a munkatársak betartsák a jogszabályi előírásokat. 

A megfelelőséggel kapcsolatos kommunikáció: Ki kivel beszél

A megfelelőséggel kapcsolatos kommunikáció biztosítja, hogy ne csak a tudatosságot növeljük aktívan, hanem az embereket is meghallgassuk, már korai szakaszban felismerve és elkerülve a megfelelőségi kockázatokat. Ide soroljuk például a vezetők és a munkavállalók számára nyújtott e-learninget vagy a személyes képzést, a digitális hírleveleket és egy bejelentési védelmi rendszer használatát.  

Megfelelőség-ellenőrzés: Hogyan biztosítjuk a megfelelőséggel kapcsolatos tevékenységeink hatékonyságát?

A megfelelőség-monitoring során összegyűjtjük és értékeljük a megfelelőség szempontjából releváns összes adatot. Ez képezi az alapját a TRUMPF igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának szóló rendszeres jelentéseknek. 

Megfelelőségi célok: Miért tűzünk ki célokat magunk elé?

A központi megfelelőségi csoport a megfelelőségi vezetővel (Chief Compliance Officer) konzultáva minden üzleti évre célokat határoz meg. Az üzleti év végén összehasonlítjuk a célokat az elért eredményekkel, majd új célokat tűzünk ki.  

A magatartási kódex, mint a megfelelőségi kultúránk alapja

Emberek átölelik a fém földgömböt

A TRUMPF magatartási kódexe a vállalati alapelveiből ered és azokat az értékeket, továbbá szabályokat fogalmazza meg, amelyek meghatározzák üzleti tevékenységeinket. A kódex révén olyan témákban foglalunk állást, mint a korrupció elleni küzdelem, az adatvédelem vagy a tisztességes piaci verseny.

Az abban megfogalmazott legfontosabb magatartási alapelvek összefoglalják azokat az alapvető szabályokat, amelyeket be kell tartani a TRUMPF üzleti kapcsolataiban az etikailag kifogástalan magatartás érdekében.

  • A törvény szellemében járunk el.​ 

  • Társadalmi felelősséget vállalunk. 

  • Mindig tisztességesen cselekszünk. 

Megfelelőségi szervezetünk

Hogyan reagálunk a megfelelőséggel kapcsolatos kockázatokra, illetve hogyan biztosítjuk, hogy azok eleve ne forduljanak elő? Ezekkel a témákkal cégünk megfelelőségi vezetője (Chief Compliance Officer) a ditzingeni megfelelőségi csapattal és a globális megfelelőségi hálózattal együtt foglalkozik. Így biztosítjuk a Megfelelőség-kezelési rendszer (Compliance-Management-System) átjárhatóságát az összes üzleti terület és leányvállalat számára, rendszeresen kommunikálunk a helyi felelősökkel, és részt veszünk a megoldások kialakításában. 

Ügyvezetés

A TRUMPF vállalatcsoporton belüli a megfelelőségéért az igazgatótanács viseli az általános felelősséget.

Megfelelőségi vezető (Chief Compliance Officer)

A megfelelőségi vezető (Chief Compliance Officer) tartozik felelősséggel a globális megfelelőségi szervezetért. Az aktuális fejleményekről beszámol a TRUMPF Csoport igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának. Ő és a megfelelőségi csapat felelős továbbá a felmerülő megfelelőségi incidensekre adott első válaszlépésekért. 

Megfelelőségi bizottság

A megfelelőségi bizottság tanácsokkal látja el a megfelelőségi vezetőt (Chief Compliance Officer), továbbfejleszti a megfelelőség-irányítási rendszert és döntéseket hoz a megfelelőséggel kapcsolatos jelentős gyanús esetekben. A bizottság a megfelelőségi vezetőből (Chief Compliance Officer) és a különböző részlegek (pl. a vállalatcsoport HR osztálya, jogi és pénzügyi részlege) más képviselőiből áll.

A ditzingeni központi megfelelőségi csapat

A megfelelőségi csapat támogatja a megfelelőségi vezetőt (Chief Compliance Officer) minden megfelelőséggel kapcsolatos kérdésben. A központi megfelelőségi csapat kulcsszerepet játszik a megfelelőséggel kapcsolatos bejelentett gyanús esetek tisztázásában és feldolgozásában. 

A leányvállalatok helyi megfelelőségi tisztviselői

Ezen kívül leányvállalataink helyi megfelelőségi tisztviselői viselik a hálózatba kapcsolt globális szervezet gondját. A helyi megfelelőségi tisztviselő felelős a TRUMPF megfelelőség-irányítási rendszerének betartásáért a leányvállalatánál és ő az elsődleges helyszíni kapcsolattartó. A helyi megfelelőségi tisztviselő jelenti a megfelelőségi szabályok megsértését a központi megfelelőségi csapattag és segít az ügy felgöngyölítéseében.

A cégünknél alkalmazott megfelelőség-monitoring

A megfelelőség-monitoring segítségével összegyűjtjük a TRUMPF-nál végzett megfelelőségi tevékenységekről rendelkezésre álló összes adatot. Ezekből cselekvési vagy fejlesztési javaslatokat vezetünk le, amelyek a konkrét esetekre való reagálást vagy a megfelelőség-irányítási rendszerünk alapvető továbbfejlesztését szolgálják.  

Megfelelőségi bizottsági ülések
üzleti évenként
helyi megfelelőségi tisztviselők
világszerte
Negyedévenkénti telefonbeszélgetések a helyi megfelelőségi tisztviselőkkel
üzleti évenként

Ezek a témák is érdekelhetik Önt

Gyűlésterem székekkel, asztalokkal és néhány tartozékkal az asztalon
Supervisory Board

The Supervisory Board advises the Management Board on running the company. Further information on this Board can be found here.

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

TRUMPF központ Ditzingenben, Németország
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Kapcsolat
Megfelelőségi csapat
E-mail
Szerviz & kapcsolat