Ország/régió és nyelv kiválasztása
TRUMPF logó a központ főbejáratánál

A TRUMPF vállalatcsoport alapelvei

Egy családi vállalat vagyunk, tiszta értékrendszerrel az idők során

Mint olyan, külön felelősséget viselünk ügyfeleink, partnereink, munkatársaink és a vállalat iránt. A legjobbat várjuk el saját magunktól - és a befele és kifele irányuló magatartásunktól is. Meg vagyunk győződve: A TRUMPF akkor lesz hosszú távon sikeres, amikor az ügyfelek, munkatársak és tulajdonosok elvárásait és kívánságait a lehető legjobban teljesítjük, és társadalmi környezetünket a vállalati
magatartás részének tekintjük. Ahogy azt mindig is tettük, a korszellem követése nélkül.

Ügyfelek, munkatársak, tulajdonosok, vállalat - az alapelveink érdekeltjei

A következőkben felsorolt vállalati alapelvek értékeinket és céljainkat szemléltetik a TRUMPF négy lényeges érdekeltje alapján.

Ügyfeleink

Ügyfeleinkkel, partnereinkkel és beszállítóinkkal való bánásmódunkat a bizalom, korrektség és mérték jellemzi.

A saját magunkkal szemben támasztott elvárást, hogy mindig csúcsteljesítményt nyújtsunk, üzleti partnereink felé is kiterjesztjük. Következetesen a "tisztességes üzletember" alapelvei szerint cselekszünk.

Világviszonylatban vezető megoldásportfóliót kínálunk ügyfeleinknek.

Termékeink és megoldásaink műszakilag a legmagasabb szintűek, hatékonyak, biztonságosak és fenntarthatóak - ezáltal pedig ügyfeleinknek tiszta versenyelőnyöket nyújtanak.

Vállalati sikerünk mérvadóan ügyfeleink sikerétől függ.

Eljárásaink döntő mozgatórugója, hogy ügyfeleinket termékeinkkel és megoldásainkkal meggyőzzük. Számukra egy garantáltan innovatív és ugyanolyan mértékben megbízható partner kell legyünk.

Beszéljük ügyfeleink nyelvét.

Ahhoz, hogy ügyfeleinket sikeressé tehessük, ismernünk kell követelményeiket és szükségleteiket. Jelen szeretnénk lenni ügyfeleink közvetlen közelében a világ illető régióiban.

A munkatársaink

Világszerte törődünk a munkabiztonsággal.

A TRUMPF vállalatcsoport minden telephelyén a legmagasabb szabványoknak megfelelő munka- és egészségvédelem kerül alkalmazásra. A vállalat szellemi és anyagi tulajdonának figyelmes, oltalmazó és értékbecsülő kezelése mindannyiunk számára magától értetődő.

Az egymással szemben tanúsított magatartásban a kölcsönös tisztelet, megbecsülés és bizalom számunkra alapvető fontosságú.

Nyitott visszajelzés-kultúrát élünk meg, világosan állást foglalunk és az egyenlőség elve alapján cselekszünk. A változatosság minden szempontból fontos számunkra, nem utolsó sorban azért is, hogy az ügyfelekért, technológiákért és tehetségekért folytatott versengésből győztesen kerüljünk ki. A diszkrimináció minden formáját szigorúan elutasítjuk.

Olyan környezetet teremtünk vállalatunkban, amely lehetővé teszi munkatársaink számára a felelősség és egyéni szabad terek gyakorlását - és így kreatív megoldások megvalósítását.

Hangsúlyt fektetünk az esztétikus munkakörnyezetre. Cselekedeteinket jellegzetes alkotóvágyunk motiválja. Széles fejlődési- és folyamatos oktatási lehetőségekkel támogatjuk munkatársaink személyes és szakmai kompetenciáit.

A teljesítményre és minőségre vonatkozó magas követelményeink a munkatársainkra is érvényesek.

A TRUMPF iránti hűség és teljes mértékben a vállalat érdekében való cselekvés számunkra magától értetődő. Minden munkatárs kívül-belül minket képvisel - ezáltal vállalatunk követei. Emellett vezetőinktől elvárjuk, hogy példaképek legyenek munkatársaik számára, a siker felé vezessék csapataikat és hozzájáruljanak a TRUMPF stratégiai továbbfejlesztéséhez.

Tulajdonosaink

Támogatjuk a fenntarthatóságot.

Egy családi vezetésű vállalat tulajdonosaiként minden cselekedetünk a jövőbeli versenyképesség és nyereségesség fenntartását szolgálja, emellett azonban a vállalatunk értékei felé is irányul. Tulajdonosokként jellemző társadalmi és kulturális elkötelezettségünk is értékrendszerünk részét képezi.

Számunkra fontos a függetlenség.

Ezért folyamatos átlagon felüli növekedésre, valamint megfelelő nyereségességre törekszünk, melynek segítségével a kutatással és fejlesztéssel, valamint ügyfél- és munkatársorientáltságunkat járó magas költségeinket önerőből fedezhetjük.

Hosszú életű vállalati értékeket generálunk és így fenntartható gazdasági sikert biztosítunk.

Vállalati döntéseink során mindig előnyben részesítjük a telephelyeink és munkatársaink iránti hűséget.

Társadalmi környezet

A társadalom részét képezzük, és szeretnénk, ha mások is részesednének a sikerünkből.

Célzottan olyan projekteket támogatunk, amelyek különböző szinteken az együttműködésről szólnak. Értékeljük, amikor munkatársaink
társadalmi szerepet vállalnak.

Családi vállalatként rendkívül fontosnak tartjuk a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot a jövő generációk megélhetése szempontjából

Kötelességünknek tekintjük a természetes erőforrások védelmét, és szilárdan hiszünk a világ pozitív
alakításában az innovációk által. Ehhez úgy műszakilag, mint szervezetileg hatékony megoldásokat keresünk, amelyek megfelelnek napjaink létező legmagasabb szabványainak - már 100 éve folyamatosan.

A fontos nyilvános véleményformálókkal, mint pl. a médiákkal, politikával, tudománnyal vagy szövetségekkel folytatott véleménycsere a vállalati igényünk részét képezi.

A nyitott és objektív párbeszédet keressük, és aktívan hozzájárulunk. A politikai szélsőségesség minden formáját elutasítjuk.

Hiszünk a szabad politikai berendezkedésben, a szociális piacgazdaságban és a szabad versenyben.

Betartjuk azon országok törvényeit, amelyekben tevékenykedünk, és tiszteljük a mindenkori kulturális környezetet.

Ezek a témák is érdekelhetik Önt

Ügyvezetés

A TRUMPF egy nemzetközi tevékenységet folytató családi vállalat. Ismerje meg a holding társaság ügyvezetésének tagjait!

Fenntarthatóság a TRUMPF-nál

A fenntarthatóság a TRUMPF vállalati stratégiájának részét képezi. Társadalmi és szociális elkötelezettséggel, továbbá felelősségteljes vállalatirányítással felelősséget vállalunk az éghajlat- és környezetvédelemért. Tudjon meg többet céljainkról, intézkedéseinkről és projektjeinkről.

100 év TRUMPF: Egy innováció története

A jubileumi speciális kiadásunkban nem csak egy évszázados ipari történelmet idézünk fel, hanem egy pillantást vetünk a jövőbe is, és tudósokkal, politikusokkal és menedzserekkel beszélgetünk.

Kapcsolat
TRUMPF Hungary Kft.
Fax +36 28 576 001
E-mail
Letöltések
Szerviz & kapcsolat