Ország/régió és nyelv kiválasztása

MyTRUMPF

A „MyTRUMPF“ fül alatt ábrázolt következő adatvédelmi nyilatkozat a MyTRUMPF ügyfélportálunk használatára kiegészítőleg érvényes. Az általános, elsősorban az Önt megillető jogokra vonatkozó tudnivalók a MyTRUMPF használatára is érvényesek.

Regisztrálás a MyTRUMPF-ba

A MyTRUMPF használatához az ügyfélportálunkon regisztrálni kell. A regisztráció keretében a regisztrálási folyamat alatt Ön által megadott adatokat feldolgozzuk. Az összes, a regisztrálási folyamathoz szükséges adat speciálisan van megjelölve. A szükséges adatokon túl további adatokat is megadhat önkéntes alapon.

Az adatait a regisztrációja engedélyezéséhez használjuk, és ahhoz, hogy egy ügyfél kapcsolattartójaként azonosítsuk, valamint ügyfélspecifikus tartalmak megjelenítéséhez. A regisztráció keretében Önt személyként hozzárendeljük egy ügyfelünkhöz. Ezen hozzárendelésen keresztül az Ön vállalatának más alkalmazottai is hozzáférhetnek a MyTRUMPF-ban megadott adatokhoz. Ez alól természetesen kivételt képez az Ön által választott jelszó, amelyet hash értékként tárolunk, és szövegesen nem látható. Harmadik félnek nincs hozzáférési lehetősége.

Amennyiben a vállalatának a MyTRUMPF felhasználó admin funkciót engedélyezzük, akkor az Ön vállalatában jogosult ügyfél admin megtekintheti a regisztráció keretében Ön által megadott adatokat (lásd a „MyTRUMPF felhasználó admin” pontban szereplő magyarázatokat).

A felhasználói fiók engedélyezése előtt minden üzleti partnert ellenőrzünk, hogy nem szerepel-e közzétett szankciós listákon. Az ellenőrzést egy általunk kiválasztott szolgáltató végzi. Ennek során a regisztráció keretében megadott nevet ellenőrizzük a szankciós listákon. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy a név egy szankciós listán szerepel, akkor a felhasználói fiókot zároljuk. A rendszeresen frissülő szankciós listák alapján az összehasonlítást a regisztráció után is rendszeresen elvégezzük. Az ellenőrzés státuszát elmentjük. Az összehasonlítást a jogos érdekünk alapján hajtjuk végre, GDPR 6. § (1) bek. f pont. A jogos érdekeink annak biztosításában állnak, hogy a TRUMPF ne üzleteljen olyan személyekkel, akiknek a neve szankciós listán szerepel. Forduljon az adatvédelmi megbízottunkhoz, hogy megtudja, hogy mely listákban ellenőrzi a TRUMPF egyenként.

Az egyes országokban a TRUMPF-ot egy képviselő képviseli. Ahol ez így van, ott a képviselő hozzáférést kap az Ön által megadott személyes adatokhoz. A képviseletekkel szerződésben rögzített szabályozással biztosítjuk adatainak az adatvédelemnek megfelelő feldolgozását.

Egyébként az adatait kizárólag a MyTRUMPF fiókjának fennmaradáshoz dolgozzuk fel, és legkésőbb a fiók inaktiválása utáni egy év után töröljük őket. A szükségesként megjelölt adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja. Az önkéntes alapon megadott adatok feldolgozásának jogalapja az Ön beleegyezése, GDPR 6. § (1) bek. b) pontja.

MyTRUMPF bejelentkezés

A MyTRUMPF csak a bejelentkezési folyamat elvégzése után használható. A bejelentkezés keretében feldolgozzuk az Ön e-mail-címét, valamint a hash értékként tárolt jelszót, hogy az ügyfelünk kapcsolattartójaként tudjuk azonosítani. Ez annak biztosítására szolgál, hogy csak felhatalmazott felhasználó kapjon hozzáférést a platformunkhoz.

A bejelentkezési folyamat keretében úgy ellenőrizzük a szankciós listák ellenőrzésének státuszát, hogy összehasonlítjuk a rendszerünkben lévő adatokkal. Itt a szankciós listákkal nem hasonlítjuk össze. Csupán a jogosultság státuszát olvassuk ki.

Az adatainak a bejelentkezési folyamat keretében való feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja. A szankciós lista ellenőrzések státuszának összehasonlítását a jogos érdekünk alapján hajtjuk végre, GDPR 6. § (1) bek. f pontja.

Jelszó visszaállítása

A Jelszó visszaállítása funkcióval tudja visszaállítani a jelszavát. Ehhez meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyet a regisztrációnál használt. Az e-mail cím beírása után küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül új jelszót tud létrehozni. Az Ön által kiválasztott jelszót hash értékként és nem szövegként tároljuk. Harmadik félnek nincs hozzáférési lehetősége.

Az e-mail cím feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja.

MyTRUMPF felhasználó admin

Lehetővé tesszük az ügyfeleknek, hogy a MyTRUMPF hozzáféréseket a „MyTRUMPF felhasználó admin” funkció keretében maguk kezeljék. A MyTRUMPF felhasználó admin funkciót egyedileg engedélyezzük az ügyfeleinkkel való egyeztetés után.

MyTRUMPF felhasználó admin-ként a vállalat további tagjait is meg lehet hívni a MyTRUMPF-ba. Ehhez a vállalat további tagjainak e-mail címét is be kell írni. Ezután a meghívott tagoknak e-mailben küldünk egy linket a fiók engedélyezéséhez. Ha a fiók engedélyezésére szolgáló linket a küldés utáni 30 napon belül nem használják, akkor utána az engedélyezésben található felhasználói fiók automatikusan törlődik.  A MyTRUMPF felhasználó admin hozzáfér a saját szervezete tagjainak a személyes adataihoz. Ellenben más szervezetek felhasználóinak személyes adataihoz nem lehet hozzáférni.

A MyTRUMPF felhasználó admin ezenfelül jogosult a saját szervezetének tagjait engedélyezni vagy elutasítani.

A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja.

Tartalom feltöltése

A MyTRUMPF-fiókjából rajzokat vagy ábrákat is fel tud tölteni. A feltöltött tartalmakat ugyanazon szervezet összes MyTRUMPF-fiókjából meg lehet tekinteni. A feltöltött tartalmakat a TRUMPF addig tárolja, amíg Ön nem törli azokat, vagy amíg az üzleti kapcsolat meg nem szűnik. A feltöltéssel Ön kijelenti, hogy rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal.

Szervizesetek jelentése

A MyTRUMPF ügyfélportálunkon jelenteni tudja a TRUMPF termékekre vonatkozó szervizeseteket. A jelentés keretében beírt adatok, valamint az azt követő, az eset feldolgozásával kapcsolatban a MyTRUMPF-on keresztül folytatott kommunikáció tárolásra kerül. A kötelező mezők meg vannak jelölve. A tárolt adatok mennyisége az Ön adataitól függ. Az adatait a TRUMPF a jelentett szerviz eset elemzéséhez és megszüntetéséhez dolgozza fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerviz eset jelentésének keretében megadott személyes adatokat a vállalata más tagjai is megnézhetik.

Amennyiben Ön egy szerviz esetet a TRUMPF szerviz alkalmazáson keresztül jelent, akkor a TRUMPF szerviz alkalmazásra vonatkozó megfelelő tudnivalók kiegészítőleg érvényesek.

Töröljük adatait, ha azok tárolására már nincs szükség a fentnevezett célokhoz, az elszámolást is beleértve, vagy egyéb törvényi előírás miatt.

A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja.

Megrendelés az E-Shop-ban

A MyTRUMPF fiókon belül Önnek hozzáférése van a TRUMPF E-Shop-okhoz. A megrendelések keretében az E-Shop-okba beírt adatokat a megrendelések végrehajtásához használjuk, majd a törvényben előírt ideig tároljuk – adózási célokból például 10 évig. A TRUMPF Csoport emellett reklámcélokra is használja az adatokat, amennyiben ez az érintett személy hozzájárulása nélkül engedélyezett. Ön bármikor tiltakozhat ez ellen a használat ellen a fent megadott elérhetőségeken.

BELEEGYEZÉS:

A TRUMPF elemzi a felhasználó rendelési folyamatát a rendelési folyamat esetleges megszakításának szempontjából. Majd a TRUMPF kiértékeli ezeket az adatokat. A TRUMPF az így nyert adatokat arra használja, hogy kapcsolatba lépjen a felhasználóval. Ön beleegyezését adja, hogy a TRUMPF az előzőleg leírt elemzést elvégezze, és hogy a TRUMPF a kapott ismereteket kapcsolatfelvételre használhatja. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás gyakorlásáról szóló információk a jelen adatvédelmi nyilatkozatban az „Ön jogai” pontban találhatók.

A rendelés keretében feldolgozandó adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja. Az ismertetett kiértékelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, GDPR 6. § (1) bek. b) pont

Easy Order alkalmazásunkon keresztüli megrendelésekre az alkalmazásban lekérdezhető adatvédelmi nyilatkozat érvényes.

Oktatások foglalása

A MyTRUMPF fiókján keresztül le tudja foglalni a TRUMPF által kínált oktatásokat. A foglalás előfeltétele egy aktív MyTRUMPF fiók. Az oktatások foglalásakor beírt adatokat az oktatások előkészítéséhez és lebonyolításához, valamint a résztvevőkkel való kapcsolatfelvételhez dolgozzuk fel. Az oktatásaink keretében teljesítmény-ellenőrzést kínálunk. Amennyiben Ön részt vesz a teljesítmény-ellenőrzésben, akkor az Ön által ott megadott adatokat elmentjük és kiértékeljük. Majd az adatok alapján meghatározzuk a teszt eredményét. A teszteredményeket a teljesítmény-ellenőrzés lezárása után átadjuk a résztvevő munkáltatójának.

Az oktatások foglalásakor önkéntes alapon fényképet is feltölthet magáról. Amennyiben a fényképen személyes adatok különleges kategóriáira lehet következtetni (pl. szemüveg viselése), akkor az Ön beleegyezése kifejezetten ezen adatokra is kiterjed.

Amennyiben Ön egy oktatás foglalásakor egyetért vele, akkor a kapcsolati adatait arra használjuk, hogy felhívjuk a figyelmét további TRUMPF ajánlatokra.

Az oktatás foglalásakor feldolgozandó adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja. Az önként feltöltött fényképét a GDPR 6. § (1) bek. b) pontja és a GDPR 9 § (2) bek. a) pontja szerint adott beleegyezése alapján dolgozzuk fel.

Szerviz & kapcsolat