Избор на държава/регион и език

Декларация за защита на данните

TRUMPF GmbH + Co. KG и свързаните дружества, наричани по-долу групата TRUMPF, се радват на интереса Ви към нашите компании и нашите продукти и услуги. Защитата на личните Ви данни по време на обработката през целия бизнес процес е много важна за нас.

TRUMPF GmbH + Co. KG е оператор на цялото международно уеб присъствие на групата TRUMPF и на свързаните уеб приложения. Тази Декларация за защита на данните важи за всички уебсайтове, управлявани от групата TRUMPF, както и за другите видове обработка на лични данни в рамките на групата TRUMPF. Уебсайтовете, към които водят външните ни връзки, не са включени в нея.

По-долу обясняваме каква информация събираме на нашите уебсайтове по време на Вашето посещение и как се използва тя. Освен това ще намерите обща информация относно третирането на личните данни в рамките на процеса за кандидатстване за работа, при изложения и мероприятия, както и в рамките на регистрацията в нашите портали за бизнеса или при прилагането на маркетингови мерки.

Администратор на данни

Нашият администратор на данни и екипът му са на Ваше разположение за всякакви въпроси по темата за защита на личните данни.

Моля, изпращайте въпросите си на следния имейл адрес: privacy@trumpf.com или към лицето за контакти на местно ниво.

Лични данни

Лични данни са всяка информация, която се отнася за физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Към тях спада информация като Вашето име, адрес, телефонен номер и дата на раждане. Информация, която не е пряко свързана с Вашата истинска самоличност, като например любимите уебсайтове или брой на потребителите на дадена страница, не се счита за лични данни.

Вашите права

По отношение на личните си данни имате право да изисквате от нас информация, поправка, изтриване или ограничаване съгласно законовото регулиране. Освен това при поискване ще Ви предоставим на разположение данните в структуриран, достъпен и машинно четим формат. Когато използваме данните Ви въз основа на съгласието Ви (като например при абонамент за нашия бюлетин по имейл), можете да оттеглите това съгласие по всяко време. От момента на оттеглянето ще преустановим използването на данните Ви за тази цел. Дори и да преследваме основателен интерес при обработването на данните Ви, можете да се обърнете към нас с такова възражение. В такъв случай ще спрем по-нататъшното обработване на данните Ви, освен ако не съществуват наложителни, изискващи защита и отменящи правото на възражение причини за продължаване на съхраняването или обработката на данни не служи за преследването на правни претенции. Доколкото обработваме лични данни за директна реклама, можете да ни изпращате възражение срещу обработването им по всяко време и без да посочвате причини за това. В такъв случай ще преустановим използването на данни за директна реклама. Разбира се, можете да се свържете по всяко време с отговорните контролни органи.

По-долу можете да намерите допълнителна информация съгласно чл. 13 от ОРЗД.

Изтриване на данните

Ако данните Ви вече не са необходими за горепосочените цели, включително за счетоводни цели, те се изтриват. Имайте предвид, че при всяко изтриване данните първоначално се блокират и след това се изтриват окончателно със закъснение, за да се предотврати случайно изтриване или евентуална умишлена вреда. По технически причини данните могат да бъдат дублирани в резервни копия и огледални услуги. Такива копия също се изтриват със закъснение във времето, обусловено от технически причини.

Прехвърляне на лични данни в трети страни

Ако сте се съгласили с нашите настройки за поставяне и избиране на бисквитки, може да се стигне до прехвърлянето на личните Ви данни в трети страни. По-долу ще намерите преглед на използваните доставчици на услуги със седалище в трета страна и на какво правно основание TRUMPF прехвърля Вашите лични данни.

Компанията Засегнати трети страни Правно основание
Akamai Technologies, Inc. САЩ Рамково споразумение за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Fonticons , Inc САЩ Съгласие, чл. 49, ал. 1, буква a от ОРЗД
Google LLC САЩ Рамково споразумение за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Hotjar UK Limited Обединено кралство Решение относно адекватното ниво на защита
LinkedIn Corporation САЩ Стандартни договорни клаузи
Meta Platforms, Inc. САЩ Съгласие, чл. 49, ал. 1, буква a от ОРЗД
Microsoft Corporation САЩ Рамково споразумение за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
Twitter Inc. САЩ Съгласие, чл. 49, ал. 1, буква a от ОРЗД

Подробности за съответните процеси на обработка ще намерите по-долу в тази Декларация за защита на данните. Ако като правно основание е посочено „Съгласие, с чл. 49, ал. 1, буква a от ОРЗД“, указвате, че обработката на Вашите лични данни се осъществява в трета държава, която не е категоризирана от Европейската комисия като сигурна трета страна. Тук съществува риск Вашите данни да могат да подлежат на достъп от страна на органите с цел проверка и наблюдение, срещу които не могат да бъдат приложени нито ефективни правни средства за защита, нито индивидуални права на засегнатите лица. Чрез настройката на бисквитките можете да попречите на прехвърлянето на Вашите данни към тези получатели.

Използване и прехвърляне на личните данни

Предоставените от Вас лични данни се използват от нас единствено за съответните цели, като например за техническото администриране на уебсайтовете и за изпълнение на Вашите желания и изисквания, което обикновено включва обработка на сключения с Вас договор или за отговор на Ваше запитване. При регистрация в нашите B2B портали данните се използват за извършване на регистрацията и след това за рекламни цели в позволената от закона степен. Можете да възразите на тази употреба за рекламни цели по всяко време с кратко съобщение на следния адрес: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Не се извършва прехвърляне, продажба или друг вид предоставяне на Вашите лични данни на лица извън групата TRUMPF, освен ако това не е необходимо за целите на изпълнение на договора или на услуга в рамките на обработка на поръчка или ако не сте се съгласили изрично с това.

Събиране и обработка на лични данни

При използването на нашите уебсайтове събираме данни в регистрационни файлове, чрез търсещи машини и формуляри. С цел осигуряване сигурността на системата, при посещението на нашите уеб сайтове уеб сървърите ни запаметяват по подразбиране и за постоянно данните за връзката на съответния компютър, уеб сайтовете, които посещавате при нас, датата и продължителността на посещението, идентификационните данни на използвания тип на браузъра и операционната система, както и уеб сайта, от който сте ни посетили. Не се събират различни от горните лични данни, като Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес, освен ако тези данни не са предоставени доброволно от Вас, напр. в рамките на регистрация, анкета, ценова оферта, изпълнение на договор или искане за информация. Запазените данни се използват за проследяване на злоупотреби на уеб Die gespeicherten Daten werden zur Missbrauchsverfolgung auf dem Web-Server verwendet und anschließend gelöscht.сървъра и след това се изтриват. Времето на последното влизане се използва и в контекста на рекламата, доколкото това е позволено от закона.

Информация за използване на бисквитки

Обхват на обработката на лични данни

На различни страници ние интегрираме и използваме бисквитки, за да направим възможни определени функции и да интегрираме външни уеб услуги. Така наречените „бисквитки“ са малки текстови файлове, които Вашият браузър може да запамети на Вашето устройство за достъп. Тези текстови файлове съдържат характерна верига от знаци, която еднозначно идентифицира браузъра, когато се върнете на нашия уебсайт. Процесът на запаметяване на файл бисквитки се означава и като „Поставяне на бисквитка“. Бисквитките могат да да се поставят както от уебсайта, така и от външна уеб услуга.

Правно основание за обработката на лични данни

Чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД (легитимен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква a или чл. 9, ал. 1, буква a или чл. 49, ал. 1, буква а от ОРЗД (съгласие).

Кое правно основание е уместно е показано в посочената по-долу в тази точка таблица на бисквитките.

Основно е в сила, че при бисквитките, които се събират въз основа на легитимен интерес, нашият легитимен интерес се състои в това, да гарантираме функционалността на нашия уебсайт и свързаните с него услуги (технически необходими бисквитки). Освен това е възможно, бисквитките да увеличат удобството за ползването им и да дадат възможност за индивидуално обръщение. Също така съществува легитимен интерес при бисквитките, които служат на безопасността на уеб сайта и по този начин също и Вашите лични данни. При горе посочените бисквитки сме предприели балансиране между Вашия интерес и нашите интереси.

С помощта на технологията на бисквитките можем да анализираме и проследяваме отделни ползватели на уеб сайта само ако посетителят на уеб сайта е дал съгласие за ползване на бисквитки. Също и показването на индивидуализирана реклама е възможно само с Ваше съгласие.

Цел на обработката на данни

Бисквитките се поставят от нашия уеб сайт или външни уеб услуги, за да запазят пълната функционалност на нашия уеб сайт, да подобрят удобството на обслужване от страна на потребителите или да преследват зададената с Ваше разрешение цел. Технологията на бисквитките ни дава също така възможност да разпознаваме отделни посетители с помощта на псевдоними, например индивидуален или случаен ID, така че да можем да предлагаме повече индивидуални услуги. Подробностите са посочени в следната таблица.

Продължителност на запаметяването

Изброените по-долу бисквитки се запаметяват във Вашия браузър, докато бъдат изтрити от Вас или срокът на запаметяване изтече. В случай на сесийни бисквитки, те се изтриват тогава, когато сесията е изтекла. Подробности са посочени в следващите таблици:

Описание на бисквитките

Trumpf.com и MyTrumpf.com

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
_ga www.trumpf.com Тази бисквитка присвоява на потребителя ID, за да може проследяващото уеб устройство да обобщи действията на потребителя с този ID. Съгласие 2 години Проследяване
PHPSESSID www.trumpf.com PHP сесия бисквитки Легитимен интерес Сесия Сесия
language_iso www.trumpf.com Предпочитан език на потребителя Съгласие 6 месеца Конфигурация
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Запаметява предпочитанието за бисквитките на потребителя Легитимен интерес 6 месеца Конфигурация
backlink_referrer www.trumpf.com Използва се, за да може да предложи на потребителя квалифицирана обратна връзка към преди това посетена страница. (вкл. заглавие на предишната страница в тийзъра) Съгласие Сесия Конфигурация
fe_typo_user www.trumpf.com Бисквитка за удостоверяване за TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie) Легитимен интерес Сесия Удостоверяване
RT www.trumpf.com С тази бисквитка чрез инструмента Akamai mPulse се провеждат анализи на производителността за оформяне и подобрение на нашите предложения. Съгласие 1 седмица Проследяване
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Запаметява предпочитанието за бисквитките на потребителя Легитимен интерес 1 година Конфигурация
Управление на Customer Identity за Single-Sign-On

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
JSESSIONID identity.trumpf.com Бисквитка за Java сесия Легитимен интерес Сесия Сесия
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Тази бисквитка се използва, за да достига винаги правилния сървър въпреки Load Balancer. Легитимен интерес 2 минути Технически необходимо
lang identity.trumpf.com Предпочитан език на потребителя Съгласие 3 дни Конфигурация
commonAuthId identity.trumpf.com

Необходима бисквитка за идентификация на SSO сесия, вижте docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Легитимен интерес Сесия Удостоверяване
opbs identity.trumpf.com

Сесийна бисквитка на OpenID Provider (OP Browser state cookie). Необходима за Single-Sign-On Session-Handling на базата на OpenID Connect, вижте medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Легитимен интерес Сесия Удостоверяване
E-Shop износващи се детайли и оригинални части

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
RedirectURL www.shop.trumpf.com Важно за влизане, съдържа URL на подателя след влизане Съгласие Сесия Удостоверяване
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Осигурява Shop-Session Легитимен интерес Сесия Сигурност
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Съдържа B2B специфична логика за страниците Моят акаунт. Легитимен интерес Сесия Сесия
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Тази бисквитка запаметява коя страница посещавате. Това е необходимо за правилната навигация в уеб магазина. Легитимен интерес Сесия Сесия
sid www.shop.trumpf.com С тази бисквитка запаметяваме кои продукти сте оставили в пазарската кошница и дали сте още влезли, когато в рамките на уеб магазина посещавате друга страница. Легитимен интерес Сесия Сесия
userid www.shop.trumpf.com Потребителска бисквитка      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Бисквитка за кошницата      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com Бисквитка за A/B тест      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Разгледани наскоро продукти      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Резултат от избора на държава в падащ списък   Сесия  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Резултат от потвърждението на Cookie Consent Layer   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Съответната функция не се използва   2592000s  
Oseon Analytics

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
_ga oseon.my.trumpf.com/ Тази бисквитка присвоява ID на сесия, така че Web Tracker да може да обобщи действията на потребителя с този ID. Съгласие 2 години Проследяване
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Тази бисквитка присвоява ID на сесия, за да може аналитичният инструмент Azure Application Insights да обобщи грешките и действията на сесията с този ID. Съгласие 30 минути (обновено при активност, макс. 24 часа) Проследяване
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Тази бисквитка присвоява ID на потребител, за да може аналитичният инструмент Azure Application Insights да обобщи грешките и действията на потребителя с този ID. Съгласие 1 година Проследяване
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Тази бисквитка присвоява ID на запитвания, за да може следващи едно след друго запитвания да бъдат обработени от един и същ екземпляр на сървъра и данните да бъдат съвместими. Легитимен интерес Сесия Технически необходимо
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Тази бисквитка присвоява ID на запитвания, за да може следващи едно след друго запитвания да бъдат обработени от един и същ екземпляр на сървъра и данните да бъдат съвместими. Легитимен интерес Сесия Технически необходимо
Docware онлайн каталог

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Бисквитка за сесия в Java за приложения с чертежи с разглобени изгледи Легитимен интерес Сесия Сесия
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Съгласие 2 години Конфигурация
E-Shop щанцови инструменти и E-Shop оригинални части

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
JSESSIONID .mytrumpf.com Бисквитка за Java сесия Легитимен интерес Сесия Сесия
saplb_* .mytrumpf.com Бисквитка за удостоверяване за SAP E-Shop Легитимен интерес Сесия Сесия
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за разпознаване на посетители (например, ако посетителят вече има активна сесия) и за изчисляване на еднозначни посетители. Съгласие 2 години Проследяване
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за изчисление на броя на посещенията, като на всеки нов посетител причислява ID и еднозначно го присвоява на посетителя. Съгласие 2 години Проследяване
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Бисквитка за Java сесия Легитимен интерес Сесия Сесия
E-Shop огъващи инструменти

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP сесия бисквитки Легитимен интерес Сесия Сесия
_pk_id.* www.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за разпознаване на посетители (например, ако посетителят вече има активна сесия) и за изчисляване на еднозначни посетители. Съгласие 2 години Проследяване
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за изчисление на броя на посещенията, като на всеки нов посетител причислява ID и еднозначно го присвоява на посетителя. Съгласие 30 минути Проследяване
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Бисквитка Piwik Tracking Съгласие 6 месеца Проследяване
Календар на обученията

Име на бисквитка Сървър Цел Правно основание Време за съхранение Тип
SKSID www.mytrumpf.com Сесийна бисквитка за приложението календар на обученията. Осигурява разпределяния на пазарската кошница. Легитимен интерес 1 ден Сесия
_pk_id.* www.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за разпознаване на посетители (например, ако посетителят вече има активна сесия) и за изчисляване на еднозначни посетители. Съгласие 2 години Проследяване
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Тази бисквитка служи за изчисление на броя на посещенията, като на всеки нов посетител причислява ID и еднозначно го присвоява на посетителя. Съгласие 30 минути Проследяване

Възможност за отмяна, отмяна на съгласието и изтриване

Можете да настроите Вашия браузър по Ваше желание така, че поставянето на бисквитки генерално да се предотврати. Тогава Вие можете във всеки отделен случай да решите за приемането на бисквитки или да приемете по принцип бисквитките, или да ги отхвърлите. Бисквитките могат да се използват за различни цели, например за да се разпознае, че Вашето устройство за достъп вече е свързано с нашия уеб сайт (постоянни бисквитки) или да запаметите разгледани оферти (сесийни бисквитки). Ако изрично сте ни дали разрешение да обработваме Вашите лични данни, можете по всяко време да отмените Вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че това не засяга законността на предприетата обработка въз основа на съгласието преди отмяната му.

Можете да отмените Вашите настройки за бисквитки по всяко време: Настройки в частната сфера

Онлайн срещи посредством Microsoft Teams

Ние използваме Microsoft Teams за провеждането на телефонни и/или видео конференции, уебинари и виртуални обиколки (наричани общо „онлайн срещи“). Microsoft Teams е част от Microsoft 365 на Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, САЩ.

Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Ако сте поканени от TRUMPF на онлайн среща, е възможно да бъдат обработени следните Ваши данни: информация за участника (име, фамилия, имейл адрес, снимка на профила, видео изображение), информация за онлайн срещата (тема, описание), както и други данни, въведени от Вас посредством чат функцията на Microsoft Teams по време на онлайн среща. Ако е необходимо, TRUMPF може да протоколира чатовете. В този случай протоколите се съхраняват дотогава, докато не отпадне причината за изготвянето им.

Обхватът на обработката на данните от TRUMPF зависи от това какви данни предоставяте.

Правно основание за обработката на събраните в рамките на онлайн срещите Ваши лични данни е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД.

По правило онлайн срещите не се записват. Ако по изключение се направи такъв запис, преди и при започването му се иска съгласието на всички участници. Само в такъв случай се прави запис. Ако TRUMPF направи запис на онлайн среща с Ваше съгласие, то записите се изтриват веднага щом отпадне причината за направата им.

Правно основание за обработката в случай на запис е Вашето съгласие, чл. 6, ал. 1, буква a от ОРЗД.

Допълнителни указания относно защитата на данните ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Microsoft на https://docs.microsoft.com/bg-bg/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме и да оценяваме статистически използването на уеб сайта. Получените от това данни се използват, за да се оптимизират уеб сайтът и рекламните ни дейности.

Google Analytics е услуга за уеб анализ, която се експлоатира и предоставя от Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; за Европа: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия).

Правно основание

Обработката на Вашите данни се извършва на основание на даденото от Вас съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а или чл. 49, ал. 1, буква а от ОРЗД.

Вид на личните данни

По време на Вашето посещение на уеб сайта се записват, наред с другото, следните данни:

Данни, свързани с посетителя

IP адрес (в съкратена форма, така че да не е възможно еднозначно причисляване); произход (държава и град); език; операционна система; устройство (компютър, таблет или смартфон); браузър и всички използвани добавки; разделителна способност на компютъра

Източници на трафик

Източник, от който произхожда Вашето посещение (т.е. чрез кой уеб сайт или чрез кое рекламно средство сте стигнали до нас)

Поведение на потребителя

Кои файлове са изтеглени? Кои видеоклипове са гледани? Щраквано ли е върху рекламни банери? Къде е отишъл посетителят? Щраквал ли върху други страници на портала, или го е напуснал напълно? Колко дълго е останал посетителят?

Постигане на цели

Закупуване на продукт; сключване на абонамент; изтегляне на файлове

Google обработва данните за използване на уеб сайта по наше задание и се задължава с договор да осигури действия, с които да гарантира поверителността на обработените данни. Google обработва тези данни евентуално и за собствени цели (напр. за създаване на профил или за свързване с евентуален Google акаунт). Събраните с помощта на „бисквитки“ данни за използването на уеб сайтовете от Ваша страна обичайно се прехвърлят за анализ на сървър на Google в САЩ, където се съхраняват.

Време за съхранение

Google Analytics съхранява бисквитки във Вашия уеб браузър за срок от две години след последното Ви посещение. Тези бисквитки съдържат произволно генериран ID на потребител, с който можете да бъдете разпознати отново при бъдещи посещения на уеб сайта.

Регистрираните данни се съхраняват произволно генериран ID на потребител, което позволява анализа на анонимни потребителски профили. Тези данни, свързани с потребителя, се изтриват от нас автоматично след 2 години.

Anonymize IP

На този уеб сайт има IP анонимизиране (функция за маскиране „anonymizeIP“). В рамките на страните-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителя се съкращава и се предава само анонимен. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По задание на собственика на тези уеб сайтове Google използва тази информация, за да анализира използването на уеб сайта, да създава отчети относно дейностите на уеб сайта и да предоставя на собственика на уебсайта други услуги, свързани с използването на уеб сайта и на интернет.

Прехвърляне на лични данни в трета страна

При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП, напр. в САЩ. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Отказ/отмяна

Можете да предотвратите тази обработка чрез следните мерки:

Можете да настроите браузъра си да не запаметява „бисквитки“. Това обаче може да попречи на пълната функционалност на нашия уеб сайт.

Също така съществува възможност да възпрепятствате събирането на данни от Google чрез използването на добавка за браузър. Можете да намерите тази добавка тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Алтернативно на добавката за изключване на браузъра (Browser Add On), например когато използвате смартфон или таблет, можете да откажете събирането на данни с инструмента Google Analytics, като кликнете тук. С това действие се поставя „бисквитка“, която възпрепятства събирането на данни. Ако се наложи отново да посетите наш уеб сайт с друго устройство или браузър или ако сте изтрили „бисквитките“ си, трябва да поставите „бисквитката“ наново.

Освен това можете да отмените Вашата активация на Google Analytics по всяко време в зоната  Настройки в частната сфера с действие в бъдещето.

Като американска компания, Google подлежи на така наречения CLOUD Act. Това позволява на американските държавни институции да получават достъп до съхраняваните от Google данни.

Допълнителна информация относно защитата на данни от страна на Google ще намерите тук https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Optimize

Използваме Google Optimize, услуга за уеб анализ, която се експлоатира и предоставя от Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; für Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия). Google Optimize е допълнителна функция на Google Analyitcs (вижте по-горе).

Чрез Google Optimize можем да оптимизираме нашия уеб сайт посредством така наречения A/B тест. Чрез Google Optimize на част от посетителите на уеб сайта се показват различни негови версии. Чрез статистическа оценка можем да определим кои версии на кои потребители се харесват повече. При това IP адресът на потребителя се прехвърля към Google. В рамките на страните-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителя се съкращава и се предава само анонимен. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Обработката на Вашите данни се извършва на основание на даденото от Вас съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД. По-подробна информация ще намерите в нашето указание за Google Analytics.

Ремаркетинг от Google Adwords

Използваме функцията за ремаркетинг на Adwords от Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; за Европа: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия).

Ремаркетингът от Google ни дава възможност, когато ни посещавате от уеб сайт, част от дисплейната мрежа на Google (GND), да Ви представяме само онези продукти, които Ви интересуват в действителност. За целта в браузъра Ви се запаметяват „бисквитки“, за да Ви разпознаваме отново при посещение от уеб сайт от GND. Чрез анализ на използването на уеб сайта от Ваша страна получавате реклами само за онези продукти, които вече сте разглеждали или от които може да се интересувате.

При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП, напр. в САЩ. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

За да попречите на запаметяването на „бисквитки“ за ремаркетинг, можете да настроите персонализираните реклами тук http://www.google.com/settings/ads. Също така можете да изпълните инструкциите, посочени на уеб сайта на NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Проследяване на реализации от Google Adwords

Използваме функцията за проследяване на реализациите на Adwords от Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; за Европа: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия).
Проследяването на реализациите от Google ни дава възможност да проследяваме какво се случва, когато потребител разгледа наша реклама. Целта е да разпознаем дали се извършва покупка на продукт, или абонамент за нашия бюлетин. Чрез щракването върху рекламата ни в Google на устройството Ви се съхранява „бисквитка“, за да се осъществи тази функция. При това не се създава връзка към определено лице.

При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП, напр. в САЩ. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“. 

За да попречите на запаметяването на „бисквитки“ за проследяване на реализации, можете да извършите съответните настройки на браузъра си.

Допълнителна информация относно проследяването на реализациите ще намерите тук https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en.

Social Media Wall

На нашия уебсайт предоставяме на разположение Social Media Wall. За целта използваме добавки/управляващи елементи на Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Виена, Австрия. Веднага след като добавката/управляващият елемент се зареди от Вашия браузър, Вашият IP адрес, посетеният от Вас уеб сайт и друга специфична за устройството информация се предават на Walls.io GmbH.

Интегриране на добавки на социалните медии

Чрез Social Media Wall са интегрирани добавките на социалните медии на социалните мрежи LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook и YouTube. Вашите лични данни (IP адрес, посетен уеб сайт и друга специфична за устройството информация) ще бъдат предадени на операторите на гореспоменатите услуги. Ако, докато посещавате нашия уеб сайт, сте влезли в личен акаунт в съответната социална мрежа, операторът на тази мрежа може да свърже тези данни директно с Вашата личност. При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Ние нямаме влияние върху обработката на Вашите данни от операторите на социалните мрежи. Можете да намерите информация как съответните оператори на социални мрежи обработват Вашите данни относно:

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube (моля, кликнете).

Правно основание

Обработката на Вашите данни се извършва на основание на даденото от Вас съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а или чл. 49, ал. 1, буква а от ОРЗД, ако получателят няма седалище в сигурна трета страна или не е сертифициран съгласно рамковото споразумение за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

Отмяна

Можете да отмените Вашето съгласие по всяко време, като изпълните съответната настройка в нашите настройки в частната сфера.

Управление на уебсайтове чрез WiredMinds

За целите на маркетинга и оптимизацията на този уебсайт се използват продуктите и услугите на wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). При това се събират, обработват и запаметяват данни, от които се създават потребителски профили под псевдоним. Когато е възможно и целесъобразно, потребителските профили се анонимизират изцяло. За целта могат да се използват бисквитки. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запаметяват в Интернет браузъра на посетителя и служат за повторно разпознаване на Интернет браузъра. Събраните данни, които могат да съдържат и лични данни, се предават на wiredminds или се събират директно от wiredminds. wiredminds може да използва информация, оставена вследствие на посещение на уебсайта, за да създаде анонимизирани потребителски профили. Без изрично предоставено съгласие на съответното лице събраните чрез този процес данни няма да се използват за идентифициране на личността на посетителя на този уеб сайт и няма да бъдат обединявани с лични данни на носителя на псевдонима. Ако се извършва събиране на IP адреси, те се анонимизират незабавно след събирането чрез изтриване на последния блок цифри. Можете по всяко време да възразите срещу събирането, обработването и съхраняването на данните с бъдещ ефект.

Content-Delivery-Network, mPulse

Използваме „Content Delivery Network“ (CDN), предлагана от Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, САЩ. CDN е услуга, с помощта на която се доставя по-бързо предлаганото от нас онлайн съдържание, по-специално големи медийни файлове като изображения и скриптове. Това се извършва чрез разположени регионално и свързани с интернет сървъри.

При това използваме предоставената от Akamai услуга „Web Application Protector“ . Посредством тази услуга всяко запитване се проверява за възможни рискове за сигурността. По този начин предпазваме нашия уеб сайт от външни атаки. За да се гарантира това, всеки поток от данни между Вас и нас се насочва през сървърите и IT инфраструктурата на Akamai. По собствени сведения при това Akamai не запаметява лични данни.

Освен това ние използваме на уеб сайта си „mPulse“. При това на Вашето крайно устройство се поставя бисквитка, с помощта на която можем да измерим и проверим скоростта на реакция на нашия уеб сайт. Това може да доведе до предаването на събраните данни на Akamai.

За да можем да предлагаме изтеглянето на актуализации на продуктите в MyTRUMPF, използваме продукта „Download Delivery“ на Akamai. И в този случай не можем да изключим, че Вашите лични данни няма да бъдат обработени от Akamai.

При обработката на Вашите данни е възможно, както е показано по-горе, (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП, напр. в САЩ. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Допълнителна информация ще намерите на адрес https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Правно основание за обработката на данните Ви в рамките на CDN е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД. Правно основание за обработката на данни в рамките на mPulse е съгласието в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД. Прехвърлянето на данни към Akamai се осъществява на база на подходящи гаранции, които предоставят на засегнатите лица приложими права и ефективни правни средства за защита. Ние гарантираме това чрез т. нар. стандартни споразумения за защита на данните на ЕС.

Сигурност

Групата TRUMPF прилага всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитаваме личните Ви данни от загуба или злоупотреба. Затова данните Ви се съхраняват в безопасна работна среда, която не е публично достъпна. В определени случаи личните Ви данни се шифроват при предаване чрез т.н. технология Transport Layer Security („Сигурност на транспортния слой“ – TSL). Това означава, че когато данните са защитени чрез TSL, комуникацията между Вашия компютър и нашите сървъри се осъществява при прилагане на всепризнат метод за шифроване, ако браузърът Ви поддържа TSL. Чрез използването на Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) ние Ви предлагаме абсолютна сигурност на данните от Вашата кредитна карта. Те не се съхраняват на нашите сървъри, а се обработват директно от съответната платежна институция. Ако искате да се свържете с нас по имейл, Ви обръщаме внимание на това, че поверителността на предадената информация не е гарантирана. Съдържанието на имейл съобщенията може да бъде видяно от трети лица. Затова Ви препоръчваме да ни изпращате поверителна информация само по пощата.

Google Maps

На нашия уеб сайт използваме Google Maps (услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) за визуалното представяне на филиалите ни в добавката Google Maps. При използването на Google Maps се предават данни, които са необходими за целта, както и други данни. При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Това могат да бъдат например информация относно устройството, данни от сървърни протоколи, вкл. IP адрес или данни от хранилището на браузъра в мрежата. За целта Google декларира: „При определени обстоятелства се свързват лични данни от една услуга с информация и лични данни от други услуги на Google.“

Допълнителна информация и още подробности ще намерите в условията за защита на личните данни за услугите на Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Font Awesome

На тези интернет страници се използват външни шрифтове от Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, САЩ). Вграждането на тези мрежови шрифтове се извършва чрез извикване от сървър, който обичайно е сървър на Font Awesome в САЩ. При това към сървъра се предава информация за посетените от Вас наши уеб сайтове. Също така Font Awesome съхранява IP адреса на браузъра на крайното устройство на потребителя, посетил тези интернет страници. 

При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

По-подробна информация ще намерите в указанията за защита на личните данни от Font Awesome, които можете да извикате тук: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Чрез метода на произволни проби анализираме движенията, щракванията и плъзганията, извършени на уеб сайтовете ни, за да подобрим структурата на страниците си. За целта използваме услугата Hotjar, която записва на случаен принцип малка част от сесиите. Hotjar запаметява тази информация в потребителски профил с псевдоним. При обработката на Вашите данни е възможно (ограничено във времето) да се извърши прехвърляне на данните Ви извън ЕИП. Информация за правното основание за прехвърляне на Вашите лични данни в трети страни ще намерите в глава „Прехвърляне на лични данни в трети страни“, прозорец „Обща информация“.

Информацията не се използва за идентифициране на отделни потребители нито от Hotjar, нито от нас. Данните се анонимизират и съхраняват, а след 365 дни се изтриват.

Допълнителна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Маркетинг по имейл (имейл съобщения)

За да отговорим оптимално на Вашите желания и интереси, Вашият имейл адрес ще се използва от различни компании от групата TRUMPF за адресиране на рекламна информация. С бюлетина на TRUMPF и други имейл съобщения ние ще Ви информираме за нас и нашите предложения. С цел ефективното управление на маркетинга ни по имейл данните Ви се използват в рамките на концерна.

Ако се регистрирате чрез нашия уеб сайт, ще потвърдим самоличността Ви чрез имейл за потвърждение, който е част от процес на регистрация в две стъпки.

Абонаментът за имейл съобщения може да бъде променян по всяко време или да бъде прекратен незабавно, без да се посочват причини. За тази цел щракнете върху връзката „Личен профил“, съдържаща се в края на всяко имейл съобщение, или изпратете имейл на адрес info@bg.trumpf.com. В персоналния си профил можете да се откажете напълно от абонамента или да промените и допълните информацията си. Освен това можете да редактирате или да откажете абонамент за отделните сфери на интереси.

За процесите по имейл използваме инструмента Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Германия). Чрез използването на пиксел за проследяване се извиква информация при отваряне на нашите имейл съобщения, която ни дава възможност за анализ на поведението при използване (отваряне на съобщението, имейл адрес, час, IP адрес). Връзките в имейл съобщенията ни са така структурирани, че можем да проследяваме дали са били отворени. С помощта на тази информация можем да настройваме предложенията си още по-успешно спрямо интересите Ви.

Продуктов консултант

На нашия уеб сайт ползваме онлайн продуктов консултант. Продуктовият консултант дава възможност за показване на подходящи и оптимални продукти, базирайки се на отговорите на избрани въпроси. Доставчик на решението за продуктов консултант е excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Потсдам (по-долу „excentos“).

Ако сте ни дали съгласие, с цел оптимизиране, се събира информация за избраните опции за отговор, навигационни дейности и евентуални покупки. Ние обработваме тези данни с цел консултиране на клиентите и за съставяне на оферта.

Продуктовият консултант може да се използва без допълнителни сведения за лични данни. Едва когато се поиска детайл образец или оферта, с формуляр се прави запитване за допълнителни лични данни.

Обработката на Вашите данни се извършва на основание на даденото от Вас съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД

Освен това избраните опции за отговор, навигационни дейности и евентуални покупки се запаметяват анонимно в използвана от excentos система за уеб анализ. Освен това необходимите инфраструктурни услуги (като Cloudflare) събират информация, в рамките на обоснована преценка на интересите, за IP адреса и дейностите за използване на потребителите, за да предотвратяват кибератаки. Това са необходими мерки за безопасност, за да може да се предлагат услугите за продуктова консултация. Тези данни се съхраняват само временно (до 4 часа), за да могат да се идентифицират потенциални модели на атака. През този период от време е възможно евентуално индиректно, базирано на времево клеймо, разпределение към дейностите за използване. След изтичане на периода от време, IP адресите, включително всички регистрационни данни, се изтриват напълно от excentos.

Участие в игри с награди

Чрез участието в игри с награди участникът се съгласява изрично с това, че групата TRUMPF ще съхранява необходимите за целта данни за периода на провеждане на играта и освен това с цел провеждане на играта. Участниците също така се съгласяват в случай на печалба пълното им име да бъде публикувано на участващите уеб сайтове. Не съществува право на публикуване. Освен това събраните по време на играта с награди данни ще бъдат използвани само в допустимата от закона степен за реклама на продукти от групата TRUMPF. Не се извършва прехвърляне към трети лица.

Запитвания чрез формулярите за контакт

На различни места в уеб сайта си предлагаме възможност на посетителите да ни изпращат запитвания във връзка с продуктите ни чрез опцията „Контакт“. Щраквайки върху бутона „Изпращане“, Вие се съгласявате със събирането, обработването и използването на данните Ви. Данните ще бъдат обработвани, запаметявани и използвани за обработка на запитването Ви, а при запитвания от бизнеси (B2B) ще бъдат използвани и за рекламни цели, доколкото това е допустимо без съгласие. Можете да възразите по всяко време срещу това използване чрез посочените по-горе данни за контакт. Данните на потребителите се изтриват при нас след обработка на запитването Ви.

Friendly Captcha

На нашия уеб сайт използваме услугата Friendly Captcha на Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Friendly Captcha е свързан с нашите формуляри за контакт и служи за различаване на легитимни запитвания от хора от автоматизирани и зловредни запитвания от софтуер. Целта на обработката на данните е минимизирането на зловредните запитвания чрез нашите формуляри за контакти. Щом извикате нашия формуляр за контакт, се събират следните лични данни: информация за използваните от Вас браузър и операционна система, произход и ID на референт, криптографска загадка, версия на изпълнимия модул Friendly Captcha и времево клеймо. Освен това Friendly Captcha запаметява анонимизиран брояч за динамично съгласуване с криптографската задача. IP адресите се анонимизират чрез хешираща стойност. Данните се изпращат към сървър на Friendly Captcha. Сървърът ни потвърждава дали запитването е извършено от човек или софтуер и освобождава полето за контакт за запитвания от хора. Чл. 6, параграф 1, буква f от ОРЗД („легитимен интерес“). Нашият легитимен интерес се състои в разделянето на легитимни запитвания от хора от зловредни запитвания, генерирани от софтуер. Събраните данни се изтриват незабавно след обработката на Вашето запитване, ако не съществуват законови срокове за съхранение. Допълнителна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Friendly Captcha на: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Качване на съдържание чрез уеб сайт/имейл

Можете да качите чертежи или фигури на нашия уеб сайт или да ги предадете за качване на нашия отдел Продажби. Каченото съдържание ще бъде изтрито в края на бизнес отношенията. С качването или предаването към TRUMPF, вие декларирате, че имате всички необходими права за това.

Регистрация за дигитални събития

Имате възможността да резервирате дигитални събития чрез нашите уеб сайтове. Данните, въведени при резервиране на дигитални събития, ще бъдат обработени за подготовката и провеждането на събитията. Ще запаметим данните за вход, които сте въвели (имейл адрес и парола, която сте задали сами) за бъдещи резервации. Разбира се, паролата не се запаметява като обикновен текст, а като хеш стойност. Ние ще съхраняваме Вашите данни, докато не ни информирате, че искате те да бъдат изтрити. Ако не бъде направена резервация за по-дълъг период от време, ние автоматично ще изтрием данните.

MyTRUMPF

Следващите, показани в прозореца „MyTRUMPF“ указания относно защитата на данните се прилагат допълнително за използването на нашия клиентски портал MyTRUMPF. Общите указания и по-специално тези за Вашите права важат и за използването на MyTRUMPF.

Регистриране за MyTRUMPF

За да можете да използвате MyTRUMPF, трябва да се регистрирате в нашия клиентски портал. В рамките на регистрацията ние ще обработим въведените от Вас по време на процеса на регистрация данни. Всички данни, необходими за процеса на регистрация, са специално обозначени. Освен задължителната информация, Вие можете да въведете на доброволна основа и други данни.

Ние използваме Вашите данни при активирането на регистрацията Ви, за да Ви идентифицираме като лице за връзка за определен клиент, както и за показване на персонализирано за клиента съдържание. В рамките на регистрацията Вие бивате персонално разпределени към някой от нашите клиенти. Посредством това разпределение други служители на компанията Ви имат достъп до предоставената от Вас в MyTRUMPF информация. Естествено, изключение от това прави избраната от Вас парола, която запаметяваме като хеш-стойност и не можем да видим като обикновен текст. Трети лица обаче нямат възможност за достъп.

Ако активираме за Вашата компания функцията управление на потребители MyTRUMPF, упълномощеният администратор на клиенти във Вашата компания може да види въведените от Вас при регистрацията данни (виж обясненията в „MyTRUMPF администратор на потребители“).

Преди активирането на акаунта ние правим насрещна проверка на всички наши бизнес партньори в публикуваните списъци на санкционирани субекти. Проверката се осъществява посредством избран от нас доставчик на такъв вид услуги. При това посоченото в рамките на регистрацията име се сравнява със списъците на санкционираните субекти. Ако констатираме, че името фигурира в някой от списъците на санкционираните субекти, ние блокираме акаунта. Тъй като списъците на санкционираните субекти се актуализират редовно, насрещни проверки се правят редовно и след регистрацията. Статусът на проверката се запаметява от нас. Ние правим тези насрещни проверки на основание нашия легитимен интерес, чл. 6, ал. 1 буква е от ОРЗД. Нашият легитимен интерес се състои в обезпечаването на това, TRUMPF да не осъществява съвместна бизнес дейност с лица, посочени в списък със санкционирани субекти. За да узнаете в кои списъци конкретно TRUMPF прави насрещни проверки, можете да се обърнете към нашия отговорник за защитата на данните.

В някои държави TRUMPF е посочил представител. Ако случаят е такъв, представителят получава достъп до въведените от Вас лични данни. Чрез представителствата, посредством договорни разпоредби, ние обезпечаваме отговаряща на изискванията за защита на данните обработка на Вашите данни.

Освен това данните Ви се обработват единствено за поддържане на Вашия MyTRUMPF акаунт и се изтриват най-късно една година след деактивирането на акаунта. Правно основание за обработката на обозначените като задължителни данни е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД. Въвеждането и обработката на доброволно подадената от Вас информация се извършва на основание на даденото от Вас съгласие, чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД.

Влизане в MyTRUMPF

Използването на MyTRUMPF е възможно само след преминаване през процес на влизане в системата. За да можем да Ви идентифицираме като лице за връзка на наш клиент, при влизането Ви в системата ние обработваме Вашия имейл адрес, както и запаметената като хеш-стойност парола. Така се гарантира, че само оторизирани лица получават достъп до нашата платформа.

В рамките на процеса на влизане в системата ние проверяваме статуса на кръстосаната проверка между списъците със санкционирани субекти и данните в нашата система. В този случай не се прави кръстосана проверка в списъците на санкционираните субекти. Прочита се единствено статусът на право на достъп.

Правно основание за обработката на Вашите лични данни в рамките на процеса на влизането в системата е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД. Насрещна проверка на статуса в списъците на санкционираните субекти извършваме на основание на нашия легитимен интерес, чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Възстановяване на парола

Посредством функцията за възстановяване на парола Вие можете да върнете паролата си в изходното ѝ състояние. За целта е необходимо да въведете имейл адреса, който сте използвали при регистрацията си. След въвеждането на имейл адреса ние Ви изпращаме връзка, посредством която можете да създадете нова парола. Избраната от Вас парола се запаметява като хеш-стойност, а не като обикновен текст. Трети лица обаче нямат възможност за достъп.

Правно основание за обработката на Вашия имейл адрес е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД.

MyTRUMPF администратор на потребители

Чрез функцията „MyTRUMPF администратор на потребители“ ние даваме на клиентите си възможност сами да администрират достъпите до MyTRUMPF. Ние активираме индивидуално функцията „MyTRUMPF администратор на потребители“ след съгласуване с нашите клиенти.

Посредством функцията „MyTRUMPF администратор на потребители“ можете да изпращате покани за включване в MyTRUMPF на други членове на Вашата компания. За целта е необходимо да въведете имейл адресите на другите членове на Вашата компания. След това поканените членове получават имейл с връзка за активиране на акаунта. Ако връзката за активиране на акаунта не се използва в рамките на 30 дни след изпращането ѝ, намиращият се в процес на активиране акаунт се изтрива автоматично.  Администраторът на потребители MyTRUMPF има достъп до личните данни на членовете на собствената си организация. Той обаче няма достъп до личните данни на потребители от други организации.

Администраторът на потребители MyTRUMPF също така има право както да активира, така и да не одобри членове на собствената си организация.

Правно основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД.

Качване на съдържание

Посредством акаунта си в MyTRUMPF Вие можете да качвате чертежи или фигури. Каченото съдържание може да бъдат видяно от всички акаунти в MyTRUMPF от същата организация. Каченото съдържание се запаметява от TRUMPF, докато не бъде изтрито от Вас самия или с приключването на бизнес отношенията. С качването Вие декларирате, че имате всички необходими права за това.

Регистриране на сервизни случаи

В нашия клиентски портал MyTRUMPF можете да регистрирате сервизни случаи, свързани с Вашите продукти от TRUMPF. Въведените в рамките на съобщението данни, както и по-нататъшната комуникация, осъществена в рамките на обработката на случая чрез MyTRUMPF, се запаметяват. Задължителните полета са обозначени. Обхватът на запаметените данни зависи от въведеното от Вас. Вашите данни се обработват от TRUMPF за целите на анализа и за отстраняване на регистрирания сервизен случай. Моля, имайте предвид, че въведените от Вас в рамките на регистриране на сервизни случаи лични данни могат да бъдат видени от други членове на Вашата компания.

Ако регистрирате сервизен случай през приложението за сервиз на TRUMPF, в допълнение важат и съответните указания за приложението за сервиз на TRUMPF.

Ако запаметяването на данните Ви вече не е необходимо за горепосочените цели, включително за счетоводни цели или поради други законови предписания, те се изтриват.

Правно основание за обработката е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД.

Поръчки в E-Shop

В рамките на Вашия акаунт MyTRUMPF Вие имате достъп до E-Shop на TRUMPF. Въведените в рамките на поръчки от E-Shop данни се използват за извършване на поръчката и след това се запаметяват за съхранение в рамките на заложения от закона срок – за данъчни цели този период например е 10 години. Освен това данните ще се използват от групата TRUMPF за рекламни цели, доколкото това е позволено от закона без наличието на съгласие. Можете да възразите по всяко време срещу това използване чрез посочените по-горе данни за контакт.

СЪГЛАСИЕ:

TRUMPF анализира процеса на поръчка на потребителя за евентуалното му прекъсване. След това тези данни се подлагат на оценка от TRUMPF. TRUMPF ще използва събраните по този начин данни, за да осъществи контакт със съответния потребител. Вие давате съгласието си за това, TRUMPF да проведе описания по-горе анализ и така получената информация да бъде използвана от TRUMPF за осъществяване на контакт. Можете да отмените съгласието си по всяко време. Допълнителна информация относно упражняването на правото Ви на отмяна на съгласие ще намерите в декларацията за защита на личните данни под „Вашите права“.

Правно основание за обработката на обработените в рамките на поръчката данни е чл. ;6, ал. 1, буква б от ОРЗД. Правно основание за описания анализ е даденото от Вас съгласие, чл. 6, ал. 1, буква a от ОРЗД

За поръчки чрез нашето приложение Easy Order важат достъпните в приложението указания относно защитата на данните.

Записване за обучения

Посредством акаунта си в MyTRUMPF Вие можете да се записвате за предлаганите от TRUMPF обучения. Предпоставка за записването е активен акаунт в MyTRUMPF. Въведените при записването за обучение данни се обработват с цел подготовка и провеждане на обучението, както и за осъществяване на контакт с участниците. В рамките на нашите обучения ние предлагаме проверка на успеха. Ако участвате в проверката на успеха, въведените за тази цел от Вас данни се запаметяват и анализират. След това на базата на тези данни се изчислява резултатът от теста. След приключване на проверката на успеха, резултатите от теста се предават на работодателя на участника.

При записването за обучение можете на доброволна основа да качите Ваша снимка. Доколкото от снимката могат да се направят заключения относно специални категории лични данни (напр. носенето на очила), то Вашето съгласие се отнася изрично и за тези данни.

Ако при записване за обучение дадете съгласието си за това, Вашите данни за контакт се използват, за да се насочи вниманието Ви към други предложения на TRUMPF.

Правно основание за обработката на обработените в рамките на записване за обучение данни е чл. 6, ал. 1, буква б от ОРЗД. Ние обработваме Вашата доброволно качена снимка на основание на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква a от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, буква a от ОРЗД.

Контакт
Сервиз и контакти