Výběr země / regionu a jazyka
100 YEARS ANNIVERSARY

Hospodářské sídlo Německa

Jak silný je německý průmysl a jak moc by se měly regulovat firmy? Ekonom Lars Feld svůj pohled na tyto otázky s námi sdílí v interview:

Inflační fenomén dostat pod kontrolu - je jednou z nejnaléhavějších otázek.

Lars Feld vede institut Walter Eucken Institut ve Freiburgu, který se zabývá základními otázkami politického uspořádání. Kromě toho je profesorem pro hospodářskou politiku na univerzitě Freiburg. Od roku 2011 do roku 2021 byl Feld členem rady odborníků k posuzování celkové hospodářského rozvoje („Rat der Wirtschaftsweisen“). Od března 2020 do února 2021 byl jejím předsedou. V interview hovoří ekonom o zásobování energií a mobilitě budoucnosti. Velká staveniště vidí Feld při výstavbě infrastruktury, neboť zde není Německo dostatečně rychlé. A shledává, že právě u středního stavu by regulační šroub neměl být příliš utažen.