Originální Easy Kits a filtry

Easy Kits und Filter

Perfektní chlazení je alfou a omegou pro disponibilitu vašeho stroje. Pro prodloužení životnosti rezonátoru a optik provádějte jednou ročně údržbu chladicího okruhu a odstraňte tak z chladicí vody nečistoty a částice. S filtrem Easy obnovíte snadnými kroky použitou chladicí vodu a to souběžně s hlavním časem. Společně s originálním Easy-Kit vyčistíte důkladně váš chladicí okruh a ochráníte tak nejlépe vaše komponenty. TRUMPF nabízí pro každý typ laserového obráběcího stoje nebo zařízení vhodný originální filtr Easy a originální Easy-Kit. Obdržíte všechny součásti potřebné pro čisticí proces, jako jsou čisticí biocid a antikorozní ochranu. Vše společně ve sladěné sadě. Odpadá komplikované dávkování a skladování. Snadněji to už nejde.

Originální filtrační partony sestávají z opláštěného vlákna, jehož textilní vrstvy jsou dohromady svařovány jedním speciálním postupem. Tento výrobní proces se vám vyplatí: díky vynikající pevnosti odolá originální filtrační patrona maximálním rozdílům tlaku, aniž by ztrácela vlákna. Vaše filtrační díly a kanály vodního chlazení tak zůstávají stále bez uvolněných textilních částic. S originálem je dlouhodobě zajištěno optimální chlazení vašeho laseru/laserového zařízení nebo vašeho stroje.

Varianty

Easy Filter

Stažení
Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.