You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Takto se vyplatí také velikost výrobní dávky 1 | TRUMPF
Smart Factory, Losgröße 1

Až po velikost výrobní dávky 1: zakázky se zmenšují a zmenšují

Žádný zákazník není stejný, protože není stejná žádná výroba. Ale přesto jako vedoucí hráč na trhu v oblasti technologií obráběcích strojů a laserů víme: všichni mají jedno společné – velikosti výrobních dávek se zmenšují. A zároveň se neustále zkracují dodací lhůty. Proto máme odborníky, kteří analyzují vaše procesy přímo na místě a sestaví pro vás individuální svět řešení TruConnect. Takto se vyplatí také velikost výrobní dávky 1.

Tolik můžete ušetřit – využijte svůj potenciál!

75%

Plánování & správa

S inteligentním řízením nejen efektivněji plánujete, ale také rychleji a automatizovaně zpracováváte zakázky.

50%

Intralogistika & kompletace

Zautomatizujte své stroje a spravujte jak sklad tak také nástroje digitální cestou.

80%

Sebeorganizace obsluhy

Profitujte z elektronických analýz v reálném čase a mějte vždy přehled o všech informacích relevantních pro výrobu.

Na velkém celku záleží

Ze zkušenosti víme: výrobcům z plechu často chybí transparentnost u stavu zakázek, kapacit nebo vytížení. Zároveň je vysoká a náchylná na chyby manuální náročnost u koordinace a odsouhlasení. Pro hospodárnější práci a zkrácení průběžných časů je nutné také optimalizovat nepřímé procesy. Vytvoříme s vámi flexibilní a komplexní celkový systém od nabídky až po zasílání dílů.

Bez ohledu na to, zda velká nebo malá: takto se vyplatí každá zakázka

Warum vernetzt fertigen?

Na jednu hodinu výrobního času připadají přibližně čtyři hodiny nepřímých činností. Následek: u stále zmenšujících se velikostí výrobních dávek se stává náročnost nepřímých procesů neúnosnou. Protože činí cca 80 % ze všech procesů. A přesně zde je šance pro zasíťovanou výrobu. Pokud se vám podaří přizpůsobit náročnost nepřímých procesů zmenšujícím se velikostem výrobních dávek, vyplatí se opět také dokonce velikost výrobní dávky 1.

Proč je laser perfektním nástrojem 4.0?

Rychle, přímo, flexibilně: digitalizace potřebuje nástroj, který je takový jako ona

Ve Smart Factory je každý obrobek opatřen Data-Matrix kódem, pomocí kterého může systém určovat, kterou cestou díl pojede skrz zařízení a jak se má zpracovat. Přepravní systémy a obráběcí stanice přesně dodržují toto zadání. Aby to fungovalo, vyžaduje výroba vysoce flexibilní a snadno ovladatelný nástroj: laser. Kódy samotné nanáší značicí laser: jednoznačně čitelně na všechny povrchy, se systémem podporovaným zpracováním obrazu po dobu procesu značení. Kód obsahuje všechny ostatní informace pro úplné další zpracování a zpětnou sledovatelnost.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt