You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Rozwiązania dla klientów prywatnych | TRUMPF

Rozwiązania dla naszych klientów prywatnych

Kredyt prywatny lub lokata kapitału – z TRUMPF Financial Services na gwarantowanych dobrych warunkach. Tutaj znajduje się więcej informacji na ten temat.

Książeczka oszczędnościowa TRUMPF

Książeczka oszczędnościowa TRUMPF

Jednorazowa wpłata lub regularne oszczędzanie – nasza książeczka oszczędnościowa zapewnia wyjątkową elastyczność. Atrakcyjna stawka procentowa i dostępność w krótkim czasie – nasze oferty lokat pieniężnych udostępniamy w pierwszej kolejności naszym pracownikom na terenie Niemiec.

Nasze warunki

     
Stawka procentowa 0,1% rocznie
zmienna, weryfikacja raz na kwartał
 
Minimalna kwota wpłaty 100,00 euro  
Maksymalna kwota 100 000,00 euro  
Naliczenie odsetek Raz do roku do 31.12 lub w momencie wypowiedzenia  
Okres wypowiedzenia 3 mies.  
Dostępność bez wypowiedzenia Do 2000,00 euro miesięcznie bez wpływu na odsetki  
Wpłata W dowolnym momencie i w dowolnej wysokości na podstawie regularnych wpłat oszczędnościowych  
Maksymalne pokrycie 500 000,00 euro na jednego deponenta na wszystkie produkty  

Lokata TRUMPF

Lokata w Banku TRUMPF

Stałe oprocentowanie przez dowolnie wybrany czas i przy dowolnej kwocie wpłaty. Nasza lokata to atrakcyjna stawka procentowa bez ryzyka. Nasze oferty lokat pieniężnych udostępniamy w pierwszej kolejności naszym pracownikom na terenie Niemiec.

Nasze warunki

  • Minimalna kwota wpłaty 2500,00 euro, maksymalna kwota lokaty 500 000,00 euro
  • Prowadzenie konta online
  • Stałe oprocentowanie przez dowolnie wybrany czas
  • Naliczenie odsetek na koniec okresu lokaty; w przypadku okresów powyżej 24 miesięcy raz do roku
  • Stawki procentowe są weryfikowane raz na kwartał
  • Dodatkowe wpłaty w trakcie okresu nie są możliwe
  • Brak spłat przy stałym okresie
  • Wpłaty i wypłaty wygodnie i bezpiecznie za pośrednictwem własnego konta referencyjnego

Stawki procentowe

             
Okres lokaty 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies.
Odsetki w % rocznie 0,15 0,25 0,40 0,50 0,65 0,75

Zabezpieczenie depozytu

Zabezpieczenie depozytu w Banku TRUMPF

Spółka TRUMPF Financial Services GmbH jest stowarzyszona w zrzeszeniu Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Dzięki temu wszystkie zobowiązania płatnicze wykazywane w pozycji bilansu „Zobowiązania wobec klientów” są zabezpieczone. Zalicza się do nich depozyty na żądanie, lokaty terminowe i lokaty oszczędnościowe, łącznie z imiennymi certyfikatami oszczędnościowymi. Granica zabezpieczenia na wierzyciela wynosi 100 000 euro. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w zrzeszeniu Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB).


Online Banking

TRUMPF Online Banking

Do otwarcia książeczek oszczędnościowych i lokat TRUMPF oraz zarządzania nimi warto korzystać z bankowości internetowej.


Wskazówka: Z wyżej opisanych usług mogą skorzystać wszyscy pracownicy na terenie Niemiec.

Kontakt
Joanna Ratajczak
Dział handlowy
E-mail
Serwis i kontakt