Wybór kraju/regionu i języka

Rozwiązania dla naszych klientów prywatnych

Kredyt prywatny lub lokata kapitału – z TRUMPF Financial Services na gwarantowanych dobrych warunkach. Tutaj znajduje się więcej informacji na ten temat.

Książeczka oszczędnościowa TRUMPF

Książeczka oszczędnościowa TRUMPF

Jednorazowa wpłata lub regularne oszczędzanie – nasza książeczka oszczędnościowa zapewnia wyjątkową elastyczność. Atrakcyjna stawka procentowa i dostępność w krótkim czasie – nasze oferty lokat pieniężnych udostępniamy w pierwszej kolejności naszym pracownikom na terenie Niemiec.

Nasze warunki

     
Stawka procentowa 0,1% rocznie
zmienna, weryfikacja raz na kwartał
 
Minimalna kwota wpłaty 100,00 euro  
Maksymalna kwota 100 000,00 euro  
Naliczenie odsetek Raz do roku do 31.12 lub w momencie wypowiedzenia  
Okres wypowiedzenia 3 mies.  
Dostępność bez wypowiedzenia Do 2000,00 euro miesięcznie bez wpływu na odsetki  
Wpłata W dowolnym momencie i w dowolnej wysokości na podstawie regularnych wpłat oszczędnościowych  
Maksymalne pokrycie 500 000,00 euro na jednego deponenta na wszystkie produkty  

Lokata TRUMPF

Lokata w Banku TRUMPF

Stałe oprocentowanie przez dowolnie wybrany czas i przy dowolnej kwocie wpłaty. Nasza lokata to atrakcyjna stawka procentowa bez ryzyka. Nasze oferty lokat pieniężnych udostępniamy w pierwszej kolejności naszym pracownikom na terenie Niemiec.

Nasze warunki

  • Minimalna kwota wpłaty 2500,00 euro, maksymalna kwota lokaty 500 000,00 euro
  • Prowadzenie konta online
  • Stałe oprocentowanie przez dowolnie wybrany czas
  • Naliczenie odsetek na koniec okresu lokaty; w przypadku okresów powyżej 24 miesięcy raz do roku
  • Stawki procentowe są weryfikowane raz na kwartał
  • Dodatkowe wpłaty w trakcie okresu nie są możliwe
  • Brak spłat przy stałym okresie
  • Wpłaty i wypłaty wygodnie i bezpiecznie za pośrednictwem własnego konta referencyjnego

Stawki procentowe

             
Okres lokaty 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies.
Odsetki w % rocznie 0,15 0,25 0,40 0,50 0,65 0,75

Zabezpieczenie depozytu

Zabezpieczenie depozytu w Banku TRUMPF

Spółka TRUMPF Financial Services GmbH jest stowarzyszona w zrzeszeniu Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Dzięki temu wszystkie zobowiązania płatnicze wykazywane w pozycji bilansu „Zobowiązania wobec klientów” są zabezpieczone. Zalicza się do nich depozyty na żądanie, lokaty terminowe i lokaty oszczędnościowe, łącznie z imiennymi certyfikatami oszczędnościowymi. Granica zabezpieczenia na wierzyciela wynosi 100 000 euro. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w zrzeszeniu Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB).


Online Banking

TRUMPF Online Banking

Do otwarcia książeczek oszczędnościowych i lokat TRUMPF oraz zarządzania nimi warto korzystać z bankowości internetowej.


Wskazówka: Z wyżej opisanych usług mogą skorzystać wszyscy pracownicy na terenie Niemiec.

Czy masz pytania?

Zawsze chętnie odpowiemy na Państwa pytania lub prośby. wystarczy wysłać nam wiadomość.

Skontaktuj się teraz
Kontakt
Joanna Ratajczak
Dział handlowy
E-mail
Serwis i kontakt