Usługi EMC

Przy wykonywaniu kontroli kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w ramach deklaracji producenta zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/UE firma TRUMPF Hüttinger korzysta z własnego centrum badawczego EMC.

Tutaj wykonujemy następujące kontrole

  • Emisja przewodzona: 150 kHz – 30 MHz
  • Emisja promieniowania: 9 kHz – 1000 MHz

- Zgodnie z CISPR16

- Pole swobodne z odległością pomiarową 10 m

  • Odporność na zakłócenia zgodnie z:

- EN61000-4-2 

- EN61000-4-4

- EN61000-4-5

- EN61000-4-6  

Wyposażenie

  • Tarcza obrotowa o średnicy 4,5 m i udźwigu 3 t
  • Woda chłodząca 500 l/min
  • 3-fazowe zasilanie prądowe przedmiotu badanego, wielopoziomowe 200 – 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
  • Układ zastępczy (LISN) – pobór mocy znamionowej do 400 A (3-fazowy)
  • Sieć sprzęgająca – pobór mocy znamionowej maks. do 100 A

Korzyści

Zamierzasz wykonać kontrole kompatybilności elektromagnetycznej, ale nie masz własnego laboratorium badawczego EMC? Skorzystaj z naszych usług! Więcej informacji na ten temat przedstawionych jest w dostępnej do pobrania ulotce.

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.