Wybór kraju/regionu i języka

Monitorowanie procesów w celu kontroli jakości elementów

TRUMPF Powder Bed Monitoring do kontroli jakości elementów

Monitorowanie procesu LMF zapewnia skoncentrowanie się na procesie. Łoże proszku jest monitorowane podczas procesu oświetlania. Dostępne są tutaj dwa produkty: Powder Bed Monitoring zapewnia kontrolę nad łożem proszku, a Melt Pool Monitoring przekazuje obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint. Pozwala to na uzyskanie pełnej kontroli nad jakością elementu – warstwa po warstwie. Ponadto szybka identyfikacja problemów pozwala na zwiększenie wydajności produkcji.

Monitorowanie jakości elementów warstwa po warstwie

Obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint 2000

Jak działa Powder Bed Monitoring?

Centralnym elementem monitorowania procesu jest tzw. Powder Bed Monitoring. Zintegrowana kamera maszyny TruPrint i automatyczny program obróbki obrazów pozwala na automatyczny monitoring łoża proszku. Uzyskiwany jest ciągły przegląd stanu elementu, a parametry jakości można analizować krok po kroku. Maszyny TruPrint są wyposażone w system kamery o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na uzyskanie ostrego obrazu każdej warstwy proszku. W połączeniu z programem obróbki obrazów pozwala to na automatyczną analizę, podczas której zintegrowana technologia ciemnego pola wspiera działanie programu obróbki obrazów. Użytkownik sam wybiera właściwą wartość graniczną, której osiągnięcie wywołuje powiadomienie lub komunikat o błędzie. Dzięki przyporządkowaniu parametrów jakości do warstwy można szybko i precyzyjnie lokalizować nieprawidłowości. Pozwala to od razu ingerować w trwające zadanie konstrukcyjne. Oprócz powlekania proszkowego Powder Bed Monitoring rejestruje stan warstw i określa części wystające z łoża proszku. Stan elementu można optymalnie odcznić już podczas procesu tworzenia, co pozwala na identyfikację możliwych rozwinięć w odpowiednim czasie. Opcja automatycznego dodatkowego pokrywania zapewnia jakość elementu w przypadku błędów pokrywania. Jeśli system wykryje brak proszku, zostanie to automatycznie skorygowane przez nowe pokrycie proszkiem. Po zakończeniu procesu można ponadto obszernie analizować poszczególne warstwy, wybierając odpowiednie obrazy. Pozwala to także na porównanie wyników z rysunkami CAD.

Preview: Melt Pool Monitoring – monitorowanie jeziorka spawalniczego

Aby mieć jeszcze lepszy przegląd procesu generatywnego na urządzeniu TruPrint i umożliwić optymalną ocenę jakości części, do maszyn TruPrint 2000 i TruPrint 5000 oprócz Powder Bed Monitoring polecamy także Melt Pool Monitoring. Melt Pool Monitoring kontroluje jeziorko ciekłego metalu za pomocą układu sensorycznego. Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Także w produkcji seryjnej pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i w razie potrzeby umożliwia wizualizację krytycznych obszarów elementu. Te wartości można automatycznie porównywać z zadaniem referencyjnym, aby monitorować stabilność procesu. Ponadto w przypadku stosowania wielu laserów można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze. dane można analizować na ekranie komputera lub w trybie offline z wykorzystaniem narzędzia Monitoring Analyzer.

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Serwis i kontakt