You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

AM Consulting – utrwalenie & usprawnienie procesu | TRUMPF

Utrwalenie & usprawnienie procesu

Warto zoptymalizować wspólnie z nami swój proces produkcji. Korzystać ze stałego rozwoju funkcji maszyny, oprogramowania, materiałów i parametrów. Poznać główne czynniki wpływające na koszty produkcji oraz poprawić ekonomiczność produkcji AM. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna seryjna produkcja elementów AM.

  • Zwiększenie produkcji seryjnej
  • Optymalizacja procesu

Przykład klienta – optymalizacja procesu

AM Consulting, Grafik Prozessoptimierung

W przypadku początkowego elementu przegrzanie powodowało pogorszenie jakości powierzchni i błędy w procesie. Dzięki optymalizacji parametrów i różnym procesom testowania powstała optymalna część o wysokiej jakości.

Zalety dzięki optymalizacji procesu

  • Poprawa jakości powierzchni
  • Ulepszenie możliwości zabudowy na występach
  • Zwiększenie szybkości zmian
Serwis i kontakt