Wybór kraju/regionu i języka

Utrwalenie & usprawnienie procesu

Warto zoptymalizować wspólnie z nami swój proces produkcji. Korzystać ze stałego rozwoju funkcji maszyny, oprogramowania, materiałów i parametrów. Poznać główne czynniki wpływające na koszty produkcji oraz poprawić ekonomiczność produkcji AM. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna seryjna produkcja elementów AM.

  • Zwiększenie produkcji seryjnej
  • Optymalizacja procesu

Przykład klienta – optymalizacja procesu

W przypadku początkowego elementu przegrzanie powodowało pogorszenie jakości powierzchni i błędy w procesie. Dzięki optymalizacji parametrów i różnym procesom testowania powstała optymalna część o wysokiej jakości.

Zalety dzięki optymalizacji procesu

  • Poprawa jakości powierzchni
  • Ulepszenie możliwości zabudowy na występach
  • Zwiększenie szybkości zmian
Serwis i kontakt