Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Hlásenia pre PSIRT

Tím Product Security Incident Response (PSIRT) analyzuje, klasifikuje a spracováva ohlásené slabé miesta a prípady, ktoré sa zistili pri našich produktoch. Stredobodom práce tímu je komunikácia so všetkými zúčastnenými, a to interne aj externe. Cieľ: Rýchle odstránenie identifikovaných slabých miest a informovanie zákazníkov.

Ktoré údaje sú dôležité pri zbere údajov?

Máte podozrenie na potenciálne slabé miesto v bezpečnosti pri produkte TRUMPF? Tak nám to oznámte prosím, s nasledovnými údajmi:

  •  Kontaktná osoba / kontaktné údaje ohlasovateľa
  •  Produkt/-y ktorého/-ých sa to týka (optimálne vrátane stavu verzie)
  •  Popis slabého miesta a príp. možnosť jeho využitia
  •  Poznámky k už zverejneným informáciám

Hlásenie problémov bezpečnosti

Tu môžete priamo nahlásiť prípadné problémy bezpečnosti strojov TRUMPF aj ich riešenia. Tím PSIRT vo firme TRUMPF dôverne preskúma Vaše hlásenie a čo najskôr sa s Vami skontaktuje.

Skontaktujte sa teraz

Ďalšie informácie o bezpečnosti TRUMPF

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Servis & Kontakt