Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Zber a spracovanie osobných údajov

Pri používaní našej internetovej stránky budú zbierané údaje v súboroch o vyhľadávačoch a formulároch. Pri návšteve našej internetovej stránky uschováva náš internetový server štandardne pre účely zabezpečenia systému trvalo údaje o spojení dopytujúceho počítača, internetových stránok, ktoré u nás navštevujete, dátum a trvanie návštevy, dáta potrebné k rozlíšeniu používaného internetového prehliadača a typu operačného systému, ako aj internetové stránky, z ktorých ste nás navštívili. Nebudú uschované z toho vyplývajúce osobné údaje ako Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, stane sa tak iba v prípade, že tieto údaje dobrovoľne zadáte, napríklad pri registrácii, dopyte, požiadavke na ceny, pri realizácii zákazky alebo pri informačnej otázke. Tieto uložené údaje budú použité kvôli zneužitiu sledovania na internetovom serveri a následne v ymazané. V rámci reklamných účelov bude použitý čas každého posledného prihlásenia, pokiaľ je to zákonom prípustné.

Informácie o používaní súborov cookie

Rozsah spracovania osobných údajov

Na rôznych stránkach integrujeme a používame súbory cookie, aby sme umožnili používanie niektorých funkcií našej internetovej stránky a integrovali externé internetové služby. Takzvané súbory "cookie" sú malé textové súbory, ktoré môže Váš prehliadač ukladať na Vašom prístupovom zariadení. Tieto textové súbory obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý prehliadač jednoznačne identifikuje, keď sa vrátite späť na našu internetovú stránku. Proces ukladania súboru cookie sa označuje aj ako "nastavenie súboru cookie". Súbory cookie pritom môžu byť nastavené tak samotnou internetovou stránkou ako aj externými internetovými službami.

Právna podstata spracovania osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem) resp. čl. 6 ods. 1 písm. a resp. čl. 9 ods. 1 písm. a resp. čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas).

Ktorá právna podstata je relevantná je uvedené v tabuľke súborov cookie uvedenej nižšie v tomto bode.

Vo všeobecnosti platí, že v prípade súborov cookie, ktoré sú zhromažďované z dôvodu oprávneného záujmu, spočíva náš oprávnený záujem v tom, zaručiť funkčnosť našej internetovej stránky a služieb, ktoré poskytuje (technicky potrebné súbory cookie). Okrem toho môžu súbory cookie spríjemniť ovládanie a umožniť individuálnejšie adresovanie. Oprávnený záujem vzniká takisto pri súboroch cookie ktoré slúžia na bezpečnosť internetovej stránky a tým aj Vašich osobných údajov. Pri vyššie uvedených súboroch cookie sme zvážili medzi Vašimi záujmami a našimi záujmami.

Pomocou technológie súborov cookie môžeme analyzovať a sledovať jednotlivých návštevníkov internetovej stránky len vtedy, keď návštevník internetovej stránky súhlasil s používaním súborov cookie. Zobrazovanie individuálnej reklamy je možné len na základe povolenia.

Účel spracovania údajov

Naša internetová stránka, príp. externé internetové služby používajú súbory cookie, aby zabezpečili plnú funkčnosť našej internetovej stránky, zjednodušili používanie alebo sledovali uvedený účel, s Vaším povolením. Technológia súborov cookie nám umožňuje rozpoznať jednotlivých návštevníkov na základe pseudonymov, napr. individuálnych alebo náhodných ident. čísel, tým pádom Vám môžeme ponúknuť individuálnejšie služby. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Trvanie ukladania údajov

Ďalej uvedené súbory cookie budú uložené vo Vašom prehliadači až pokým ich nevymažete, alebo kým nevyprší doba ich uloženia. V prípade dočasných súborov cookie budú tieto súbory cookie vymazané, hneď po ukončení ich používania. Detailnejší rozpis nájdete v nasledujúcich tabuľkách:

Popis súborov cookie

Trumpf.com a MyTrumpf.com

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
_ga www.trumpf.com Tento súbor cookie priraďuje používateľovi identifikačné číslo, vďaka ktorému môže webtracker zhrnúť činnosti používateľa pod týmto číslom. Súhlas 2 roky Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
language_iso www.trumpf.com Predvolený jazyk používateľa Súhlas 6 mesiacov Konfigurácia
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Ukladá preferencie súborov cookie užívateľa Oprávnený záujem 6 mesiacov Konfigurácia
backlink_referrer www.trumpf.com Používané na to, aby sme mohli používateľovi ponúknuť kvalifikovaný spätný link na predošlú navštívenú stránku. (vrát. názvu predošlej stránky v ukážke) Súhlas Relácia Konfigurácia
fe_typo_user www.trumpf.com Authentication Cookie pre TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie) Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
RT www.trumpf.com Pomocou tohto súboru cookie sa pomocou nástroja Akamai mPulse vykonávajú analýzy výkonnosti na zostavovanie a vylepšovanie našich ponúk. Súhlas 1 týždeň Tracking
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Ukladá preferencie súborov cookie užívateľa Oprávnený záujem 1 rok Konfigurácia
Customer Identity Management pre Single-Sign-On

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Tento súbor cookie sa používa na to, aby ste sa vždy dostali na správny server napriek Load Balancer. Oprávnený záujem 2 minúty Technicky potrebné
dlhé identity.trumpf.com Predvolený jazyk používateľa Súhlas 3 dni Konfigurácia
commonAuthId identity.trumpf. com

Súbor cookie potrebný na identifikáciu SSO Session, pozri docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
opbs identity.trumpf.com

Dočasný súbor cookie OpenID Provider (OP Browser state cookie). Potrebné sú Single-Sign-On Session-Handling na báze OpenID Connect , pozri medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Oprávnený záujem Relácia Autentifikácia
E-Shop pre spotrebné diely a originálne diely

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Dôležité pre prihlásenie, zahŕňa URL pre návrat na prihlásenie Súhlas Relácia Autentifikácia
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Zaisťuje reláciu obchodu Oprávnený záujem Relácia Bezpečnosť
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Zahŕňa logiku špecifickú pre B2B, pre stránky Môj účet. Oprávnený záujem Relácia Relácia
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Tento súbor cookie ukladá to, ktoré stránky navštevujete. Je to potrebné pre riadnu navigáciu v internetovom obchode. Oprávnený záujem Relácia Relácia
sid www.shop.trumpf.com Pomocou tohto súboru cookie ukladéme, ktoré produkty ste pridali do Vášho košíka a či ste stále prihlásení, keď sa pohybujete na iných stránkach v rámci internetového obchodu. Oprávnený záujem Relácia Relácia
userid www.shop.trumpf.com Užívateľské cookie
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Cookie nákupného košíka
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B Test Cookie
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Nedávno prezerané produkty
CountrySelection www.shop.trumpf.com Výsledok z rolovacieho menu výberu krajiny Relácia
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Výsledok potvrdenia Cookie Consent Layers 31536000s
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Príslušná funkcia sa nepoužíva 2592000s
Oseon Analytics

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí relácii identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť Web-Tracker akcie užívateľa. Súhlas 2 roky Tracking
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí relácii identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť analyzačný nástroj Azure Application Insights chyby a akcie relácie. Súhlas 30 minút (obnovuje sa pri aktivite, max 24 hodín) Tracking
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí užívateľov identifikačné číslo (ID), aby mohol pod týmto identifikačným číslom zhrnúť analyzačný nástroj Azure Application Insights chyby a akcie užívateľa. Súhlas 1 rok Tracking
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí dopytom identifikačné číslo (ID), aby sa po sebe nasledujúce dopyty spracovali tou istou inštanciou servera a aby boli dáta konzistentné. Oprávnený záujem Relácia Technicky potrebné
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Cookie priradí dopytom identifikačné číslo (ID), aby sa po sebe nasledujúce dopyty spracovali tou istou inštanciou servera a aby boli dáta konzistentné. Oprávnený záujem Relácia Technicky potrebné
Katalóg Docware Online

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Cookie sekcie Java pre použitie explóznych schém Oprávnený záujem Relácia Relácia
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Súhlas 2 roky Konfigurácia
E-Shop pre vysekávacie nástroje a E-Shop pre originálne diely

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
saplb_* .mytrumpf.com Autentifikačný súbor cookie pre SAP e-shop Oprávnený záujem Relácia Relácia
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. Súhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 2 roky Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
E-shop pre ohraňovacie nástroje

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP Session Cookie Oprávnený záujem Relácia Relácia
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. Súhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 30 minúty Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik Tracking-Cookie Súhlas 6 mesiacov Tracking
Kalendár školení

Názov súboru cookie Server Účel Právny základ Doba uloženia Typ
SKSID www.mytrumpf.com Dočasné súbory cookie pre aplikácie kalendára školení. Nastavuje priradenia nákupného košíka. Oprávnený záujem 1 deň Relácia
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na rozpoznanie návštevníkov (napr. keď má návštevník aktívne otvorenú stránku) a na výpočet jednoznačných návštevníkov. S úhlas 2 roky Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento súbor cookie slúži na výpočet počtu návštev tým, že každému novému návštevníkovi priradí identifikačné číslo a návštevníkovi pridelí jednoznačnosť. Súhlas 30 minúty Tracking

Možnosť nesúhlasu, odvolania povolenia a vymazanie

Môžete si Váš prehliadač nastaviť podľa Vašich želaní tak, aby bolo zakázané ukladanie súborov cookie. Môžete sa tak rozhodnúť, v ktorých prípadoch sa rozhodnete súhlasiť so súbormi cookie, alebo ich všeobecne akceptujete alebo odmietnete. Súbory cookie môžu byť použité na rôzne účely, napr. na zistenie, či je Vaše prístupové zariadenie prepojené s našou internetovou stránkou (permanentné súbory cookie) alebo na uloženie naposledy zobrazených ponúk (dočasné súbory cookie). Ak ste nám udelili výslovné povolenie na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme Vás, že tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.

Kedykoľvek môžete odvolať Vaše nastavenia súborov cookie: Nastavenia súkromia

Online mítingy cez Microsoft Teams

Využívame Microsoft Teams na telefonické a/alebo video konferencie, internetové semináre a virtuálne sprevádzanie (ďalej len „online mítingy“). Microsoft Teams je súčasťou Microsoft 365 spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Spracovanie Vašich údajov sa preto vykonáva v tretej krajine, ktorá nie je Európskou komisiou zaradená ako bezpečná tretia krajina. Aby bolo napriek tomu možné garantovať primeranú úroveň ochrany údajov, uzatvorili sme so spoločnosťou Microsoft Zmluvu o ochrane údajov, ktorá obsahuje štandardné klauzuly o ochrane údajov v EÚ.

Pokiaľ ste boli pozvaní spoločnosťou TRUMPF na online míting, môže dôjsť k spracovaniu nasledujúcich údajov: údaje o účastníkovi (meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotografia, video záznam), údaje online mítingu (téma, popis) ako aj ďalšie údaje, ktoré zadáte do online mítingu prostredníctvom funkcie chatového spojenia cez Microsoft Teams. Pokiaľ to je potrebné, môžu byť spoločnosťou TRUMPF zaznamenané protokoly chatu. V takom prípade sú protokolu uložené dovtedy, pokým nepominie účel zhotovenia protokolu.

Rozsah spracovania údajov spoločnosťou TRUMPF je závislý od toho, ktoré informácie poskytnete.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov zhromaždených v rámci online mítingu je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR

Záznam online mítingov sa spravidla nevykonáva. Ak by sa vo výnimočných prípadoch vykonával záznam, budú všetci účastníci pred a na začiatku záznamu požiadaní o ich súhlas. Záznam sa vykoná len v takomto prípade. Ak by spoločnosť TRUMPF vykonala s Vašim súhlasom záznam online mítingu, záznamy sa vymažú hneď, keď pominie účel záznamu.

Právnym základom pre spracovanie v prípade záznamu je Váš súhlas, GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a

Ďalšie upozornenia o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft na stránke https://docs.microsoft.com/sk-sk/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics na analyzovanie a štatistické vyhodnocovanie užívania internetovej stránky. Dáta, ktoré sa pri tom získavajú, budú použité na optimalizovanie našej internetovej stránky ako aj reklamných opatrení.

Google Analytics je služba na analýzu internetu, ktorá je prevádzkovaná a poskytovaná spoločnosťou Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a.

Druh osobných údajov

Počas Vašej návštevy na internetovej stránke sú o.i. ukladané nasledujúce údaje:

Údaje týkajúce sa návštevníkov

IP-Adresse (v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie) ; pôvod (krajina a mesto); jazyk; operačný systém; zariadenie (počítač, počítač v tablete alebo mob.telefón); prehliadač a všetky použité doplnky; rozlíšenie počítača

Zdroje trás

Zdroj pôvodu Vašej návštevy (t.j. cez ktorú internetovú stránku resp. cez ktorý reklamný prostriedok ste sa k nám dostali)

Správanie používateľa

Ktoré súbory boli stiahnuté? Ktoré videá boli zhliadnuté? Bolo kliknuté na reklamné bannery? Kam šiel návštevník? Klikol na ďalšie stránky portálu alebo ich úplne opustil? Ako dlho sa zdržal návštevník?

Dosiahnutie cieľa

Kúpa produktu; Ukončenie odberu; Stiahnutie súborov

Spoločnosť Google v našom mene spracováva údaje o používaní internetovej stránky a je zmluvne zaviazaná prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti spracovávaných údajov. Spoločnosť Google spracováva tieto údaje aj pre vlastné účely (napr. na vytvorenie profilu alebo prepojenie s prípadnými účtami Google). Na základe súborov „cookie“ budú zozbierané údaje o vašom používaní internetovej stránky a obvyklým spôsobom prenesené kvôli analýze na server Google v USA a tam budú uložené.

Doba uloženia

Google Analytics ukladá súbory cookie vo Vašom internetovom prehliadači po dobu dvoch rokov od Vašej poslednej návštevy. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne generované ident.č. užívateľa, pomocou ktorého je možné Vás opäť spoznať pri budúcich návštevách internetových stránok.

Zaznamenané údaje sa ukladajú spolu s náhodne generovanými ident.č. užívateľa, čo umožňujme vyhodnocovanie pseudonymných užívateľských profilov. Tieto údaje súvisiace s užívateľom automaticky mažeme po uplynutí 2 rokov.

Anonymize IP

Na tejto internetovej stránke sa používa IP anonymizácia (maskovacia funkcia "anonymizeIP"). IP adresa užívateľov sa v rámci členských štátov EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru skracuje a prenáša sa iba anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa do serverov Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Odvolanie/námietka

Môžete tomuto spracovaniu zabrániť nasledujúcimi opatreniami:

Na Vašom prehliadači je možné nastaviť, aby sa neukladali žiadne súbory „cookie“. Môže to však viesť k tomu, že naša internetová stránka nebude plne funkčná.

Okrem toho je možné zabrániť zberu údajov pomocou (add-on) rozšírenia prehľadávača Google. Toto rozšírenie nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternatívou k add-on rozšíreniu prehľadávača, v prípade, že používate smartfón a tablet, môžete zabrániť prenosu údajov cez Google Analyticsnbsp; kliknutím sem. Tým sa uloží súbor cookie, ktorý zabráni prenosu údajov. Ak by ste opätovne navštívili našu internetovú stránku s iným zariadením alebo prehliadačom, alebo ak ste vymazali Vaše cookies, musíte tento cookie znovu uložiť.

Okrem toho môžete s účinnosťou do budúcna kedykoľvek odvolať svoju aktiváciu služby Google Analytics v tejto oblasti  Nastavenia súkromia s účinnosťou do budúcnosti.

Na spoločnosť Google ako na americkú spoločnosť sa vzťahuje tzv. zákon CLOUD. Tento umožňuje americkým vládnym agentúram prístup k dátam ukladaným spoločnosťou Google.

Ďalšie informácie k ochrane údajov prostredníctvom Google nájdete tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google Optimize

Využívame Google Optimize, službu na analýzu internetu, ktorá je prevádzkovaná a poskytovaná spoločnosťou Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Optimize je ďalšou funkciou v Google Analytics (viď vyššie).

Pomocou Google Optimize môžeme optimalizovať našu internetovú stránku pomocou takzvaného A/B-testu. Vďaka Google Optimize sa niektorým návštevníkom internetovej stránky zobrazia rôzne verzie našej internetovej stránky. Pomocou štatistického vyhodnocovania dokážeme identifikovať, ktorá z verzií má medzi užívateľmi najväčší ohlas. Pritom sa prenáša do Googlu IP adresa užívateľa. IP adresa užívateľov sa v rámci členských štátov EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru skracuje a prenáša sa iba anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa do serverov Google v USA a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu.

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a. Ďalšie informácie nájdete v našich poznámkach k službe Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Používame funkciu Adwords Remarketing spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Remarketing nám umožňuje predstaviť Vám pri návšteve internetových stránok, ktoré patria medzi Google displejové siete (GND), len tie produkty, ktoré Vás naozaj zaujímajú.
Na to budú prostredníctvom Vášho prehliadača uložené súbory cookie, vďaka ktorým budete rozoznaní pri návšteve GND internetových stránok. Vďaka analýze Vášho používania internetových stránok sa Vám budú potom ukazovať len tie produkty, ktoré ste si už prezerali, alebo tie o ktoré by ste mohli mať záujem.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Pre zabránenie ukladania cookies pre účely remarketingu môžete vykonať nastavenia týkajúce sa osobných reklám  tuhttp://www.google.com/settings/ads . Prípadne môžete postupovať podľa návodu na internetovej stránke NAI – sieťové inzertné  systémy (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Používame funkciu Conversion-Tracking spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion-Tracking nám umožňuje sledovať, čo sa stane po tom, ako používateľ otvorí našu reklamu. Rozpoznáme, či ste si kúpili niektorý produkt, alebo či ste sa prihlásili na odber našich noviniek. Kliknutím na naše Google oznámenie sa na vaše zariadenie uloží súbor cookie, ktorý umožňuje túto funkciu. Nebude pri tom vytvorené prepojenie s Vašou identifikáciou.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie prostredníctvom conversion-tracking, môžete vykonať príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o funkcii Conversion-Tracking nájdete tu https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk.

Social Media Wall

Na našej internetovej stránke poskytujeme stenu sociálnych médií (Social Media Wall). Používame na to plugin/widget spoločnosti Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Viedeň, Rakúsko. Hneď po načítaní plugin/widgetu Vašim prehliadačom sa do Walls.io GmbH prenesie Vaša IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre dané zariadenie.

Integrovanie doplnkov sociálnych médií

Prostredníctvom steny sociálnych médií (Social Media Wall) sú integrované doplnky sociálnych médií sociálnych sietí LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook a YouTube. Pritom sa odovzdávajú Vaše osobné údaje (IP adresa, navštívená internetová stránka a ďalšie informácie špecifické pre zariadenie) prevádzkovateľom vyššie uvedených služieb. Pokiaľ ste pri návšteve našej internetovej stránky zároveň prihlásení do osobného účtu príslušnej sociálnej siete, môže prevádzkovateľ tejto siete prepojiť tieto údaje priamo s Vašou osobou. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA, kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Na spracovanie Vašich údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nemáme žiaden vplyv. Informácie o zaobchádzaní s Vašimi údajmi príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete nájdete pre:

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube (kliknite prosím na každé).

Právny základ

Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 písm. a. 

Odvolanie

Kedykoľvek môžete odvolať Váš súhlas, vykonaním príslušných nastavení v našich nastaveniach ochrany súkromia.

Ovládanie internetovej stránky cez WiredMinds

Za účelom marketingu a optimalizácie budú na tejto stránke použité produkty a služby wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Pritom budú zhromaždené, spracované a uložené údaje, z ktorých bude vytvorený používateľský profil pod pseudonymom. Kde to bude možné a zmysluplné, tam bude používateľský profil plne anonymizovaný. Pri tomto sa môžu používať súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na rozoznanie internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, budú sprostredkované na wiredminds alebo zhromaždené priamo pomocou wiredminds. Wiredminds smie používať informácie, ktoré ste zanechali na internetovej stránke pri jej návšteve na to, aby vytvoril anonymizovaný používateľský profil. Takto získané údaje nebudú použité bez výlučného súhlasu príslušnej osoby na to, aby bol návštevník internetovej stránky osobne identifikovaný a nebudú prepojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Ak bude zaznamenaná IP adresa, bezodkladne po jej zaznamenaní bude anonymizovaná vymazaním poslednej sady číslic. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek zrušené s účinnosťou do budúcna.

Content-Delivery-Network, mPulse

Používame "Content Delivery Network" (CDN), od Akamai. CDN je služba, vďaka ktorej sú rýchlejšie dodávané obsahy našich online ponúk, obzvlášť veľké mediálne súbory ako grafiky alebo skripty, pomocou regionálne rozloženého a internetom prepojeného servera.

Používame pritom službu poskytovanú firmou Akamai "Web Application Protector". Pomocou tejto služby sa preveria možné bezpečnostné riziká každej požiadavky. Chránime tak našu internetovú stránku proti útokom zvonku. Na zabezpečenie toho prechádza každý prenos údajov medzi Vami a nami cez servery a IT infraštruktúru Akamai. Akamai podľa vlastných informácií pritom neukladá žiadne osobné údaje.

Okrem toho používame na našej internetovej stránke "mPulse". Pritom sa na Vašom koncovom zariadení nastavia súbory cookie, pomocou ktorých môžeme merať a kontrolovať rýchlosť reakcie našej internetovej stránky. Pritom môže dôjsť k odoslaniu získaných údajov do Akamai.

Aby sme Vám mohli ponúknuť stiahnutie aktualizácií našich produktov v portáli MyTRUMPF, používame produkt "Download Delivery" od Akamai. Nemôžme ani pritom vylúčiť, že spoločnosť Akamai nebude spracovávať Vaše osobné údaje.

Pri spracovávaní Vašich údajov môže, ako je vyššie uvedené, (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Viac informácií nájdete tu https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov v rámci CDN je čl. 6 ods. 1 písm.b GDPR. Pre spracovanie údajov v rámci mPulse je právnym základom súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Prenos údajov do Akamai sa vykonáva na základe vhodných záruk, ktoré poskytujú dotknutým osobám vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky. Zabezpečili sme to prostredníctvom tzv. Štandardných dohôd EÚ o ochrane údajov.

Bezpečnosť

Skupina TRUMPF prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred stratou a zneužitím. Preto budú Vaše údaje uložené v bezpečnom podnikovom prostredí, ku ktorému nemá prístup verejnosť. V určitých prípadoch budú Vaše osobné údaje pri prenose zakódované pomocou tzv. technológie Transport Layer Security (TSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje TSL, uskutoční sa komunikácia medzi Vašim počítačom a našim serverom pomocou údajov zabezpečených prostredníctvom TSL pri použití osvedčeného šifrovacieho procesu. Pri použití Ingenico Payment Servicer GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť Vašich údajov z kreditnej karty. Tie sa neukladajú na našom serveri, ale budú spracované priamo príslušnou platobnou inštitúciou. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme Vás, ž e takto nie je zabezpečená diskrétnosť sprostredkovaných informácii. Obsah e-mailových správ môžu prezerať tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali výlučne poštou.

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame Google Maps (služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) na obrazné znázornenie našej lokality na stránke Google Maps. Pri používaní Google Maps budú ďalej odovzdané údaje ktoré sú potrebné na používanie, a iné údaje. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Sú to napríklad informácie špecifické pre dané zariadenie, protokolové údaje zo serverov vrátanie IP adresy alebo údaje z pamäte internetového prehliadača. Google k tomu píše: „Za istých okolností spájame osobné údaje zo služby s informáciami a osobnými údajmi z iných Google služieb.“

Ďalšie informácie a detaily nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov služieb Google (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk).

Font Awesome

Na týchto internetových stránkach sú použité externé spisy Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Začlenenie týchto internetových fontov sa realizuje prostredníctvom výzvy servera, zvyčajne ide o server Font Awesome v USA. Takto bude na serveri sprostredkované, ktoré z našich stránok ste navštívili. Uloží sa aj IP adresa prehliadača koncového zariadenia návštevníka internetových stránok z Font Awesome. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Bližšie informácie nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov pre Font Awesome, ktoré nájdete tu: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Náhodne analyzujeme pohyby, kliknutia alebo iné dotykové povely na našej internetovej stránke, aby sme zlepšili štruktúru našej stránky. Na to používame službu hotjar, ktorá náhodne zaznamenáva malú časť relácií. Hotjar ukladá tieto informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. Pri spracovávaní Vašich údajov môže (dočasne) dôjsť k prenosu Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor, napr. do USA (čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR), kde nejestvuje vysoká európska úroveň ochrany údajov, údaje teda môžu podliehať prístupu úradov na účely ich kontroly a monitorovania, proti ktorým nie je možné uplatniť ani účinné právne prostriedky ani práva dotknutých osôb.

Tieto informácie nebudú použité ani službou Hotjar ani nami, na identifikovanie jednotlivých používateľov Tieto údaje budú anonymizované, uložené a po 365 dňoch budú vymazané.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení hotjar o ochrane osobných údajov: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Ukladanie používateľského profilu a informácií o Vašej návšteve na našej internetovej stránke cez hotjar, ako aj ukladanie hotjar tracking súborov cookie na iných internetových stránkach môžete kedykoľvek zrušiť na tejto stránke: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Servis & Kontakt