Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov

Zber a spracovanie osobných údajov

Pri používaní našej internetovej stránky budú zbierané údaje v súboroch o vyhľadávačoch a formulároch. Pri návšteve našej internetovej stránky uschováva náš internetový server štandardne pre účely zabezpečenia systému trvalo údaje o spojení dopytujúceho počítača, internetových stránok, ktoré u nás navštevujete, dátum a trvanie návštevy, dáta potrebné k rozlíšeniu používaného internetového prehliadača a typu operačného systému, ako aj internetové stránky, z ktorých ste nás navštívili. Nebudú uschované z toho vyplývajúce osobné údaje ako Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, stane sa tak iba v prípade, že tieto údaje dobrovoľne zadáte, napríklad pri registrácii, dopyte, požiadavke na ceny, pri realizácii zákazky alebo pri informačnej otázke. Tieto uložené údaje budú použité kvôli zneužitiu sledovania na internetovom serveri a následne vymazané. V rámci reklamných účelov bude použitý čas každého posledného prihlásenia, pokiaľ je to zákonom prípustné.

Použitie súborov cookie

Na našich internetových stránkach používame podľa predpisov tzv. session-cookies, dáta k technickému ovládaniu relácie v pamäti vášho prehliadača. Tieto budú vymazané najneskôr pri zatvorení Vášho prehliadača. Súbory cookie v žiadnom prípade neobsahujú osobné údaje a strácajú význam pri opustení našej stránky. Ak sa rozhodnete, že na Vašom počítači nemajú byť uložené žiadne súbory cookie, aj tak získate prístup k veľkej časti našich internetových stránok. Za určitých okolností nie je možné využívať niektoré funkcie alebo časti internetových stránok. Ďalej poukazujeme na to, že prehľadávač je spravidla vybavený funkciami na správu súborov cookie.

Google Analytics

Používame nástroj Google Analytics spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Analytics pracuje s textovými súbormi, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení (tzv. súbory cookie), odkiaľ získava informácie o Vašom používaní stránok.
Google používa tieto informácie na základe nášho poverenia na to, aby nám sprostredkoval vyhodnotenie o používaní stránky, správy o aktivitách na stránke a ďalšie služby.
Na základe súborov „cookie“ budú zozbierané údaje o vašom používaní internetovej stránky a obvyklým spôsobom prenesené kvôli analýze na server Google v USA a tam budú uložené. Nedôjde k prepojeniu s ostatnými údajmi, ktorými o Vás Google prípadne disponuje.
Okrem toho používame aj maskovaciu funkciu „anonymizeIP“. Pred prenosom Vašej IP adresy na server Google v USA, bude v EU skrátená. Prenos neskrátenej IP adresy sa uskutočňuje len v zriedkavých prípadoch a bude potom skrátená na serveroch v USA.

Môžete tomuto spracovaniu zabrániť nasledujúcimi opatreniami:
Na Vašom prehliadači je možné nastaviť, aby sa neukladali žiadne súbory „cookie“. Môže to však viesť k tomu, že naša internetová stránka nebude plne funkčná.
Okrem toho je možné zabrániť zberu údajov pomocou (add-on) rozšírenia prehľadávača Google. Toto rozšírenie nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Alternatívou k add-on rozšíreniu prehľadávača, v prípade, že používate smartfón a tablet, môžete zabrániť prenosu údajov cez Google Analytics  kliknutím {link:Datenschutz40} sem. Tým sa uloží súbor cookie, ktorý zabráni prenosu údajov. Ak by ste opätovne navštívili našu internetovú stránku s iným zariadením alebo prehliadačom, alebo ak ste vymazali Vaše cookies, musíte tento cookie znovu uložiť.

Ďalšie informácie k ochrane údajov prostredníctvom Google nájdete tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google Adwords Remarketing

Používame funkciu Adwords Remarketing spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Remarketing nám umožňuje predstaviť Vám pri návšteve internetových stránok, ktoré patria medzi Google displejové siete (GND), len tie produkty, ktoré Vás naozaj zaujímajú.
Na to budú prostredníctvom Vášho prehliadača uložené súbory cookie, vďaka ktorým budete rozoznaní pri návšteve GND internetových stránok. Vďaka analýze Vášho používania internetových stránok sa Vám budú potom ukazovať len tie produkty, ktoré ste si už prezerali, alebo tie o ktoré by ste mohli mať záujem.

Pre zabránenie ukladania cookies pre účely remarketingu môžete vykonať nastavenia týkajúce sa osobných reklám  tuhttp://www.google.com/settings/ads . Prípadne môžete postupovať podľa návodu na internetovej stránke NAI – sieťové inzertné  systémy (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Používame funkciu Conversion-Tracking spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pre Európu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion-Tracking nám umožňuje sledovať, čo sa stane po tom, ako používateľ otvorí našu reklamu. Rozpoznáme, či ste si kúpili niektorý produkt, alebo či ste sa prihlásili na odber našich noviniek. Kliknutím na naše Google oznámenie sa na vaše zariadenie uloží súbor cookie, ktorý umožňuje túto funkciu. Nebude pri tom vytvorené prepojenie s Vašou identifikáciou.
Aby ste zabránili ukladaniu súborov cookie prostredníctvom conversion-tracking, môžete vykonať príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o funkcii Conversion-Tracking nájdete tu https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk.

Ovládanie internetovej stránky cez WiredMinds

Za účelom marketingu a optimalizácie budú na tejto stránke použité produkty a služby wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Pritom budú zhromaždené, spracované a uložené údaje, z ktorých bude vytvorený používateľský profil pod pseudonymom. Kde to bude možné a zmysluplné, tam bude používateľský profil plne anonymizovaný. Pri tomto sa môžu používať súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na rozoznanie internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, budú sprostredkované na wiredminds alebo zhromaždené priamo pomocou wiredminds. Wiredminds smie používať informácie, ktoré ste zanechali na internetovej stránke pri jej návšteve na to, aby vytvoril anonymizovaný používateľský profil. Takto získané údaje nebudú použité bez výlučného súhlasu príslušnej osoby na to, aby bol návštevník internetovej stránky osobne identifikovaný a nebudú prepojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Ak bude zaznamenaná IP adresa, bezodkladne po jej zaznamenaní bude anonymizovaná vymazaním poslednej sady číslic. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek zrušené s účinnosťou do budúcna.

Akamai (Content-Delivery-Network a Download Delivery)

Používame „Content Delivery Network“ (CDN) od Akamai. CDN je služba, vďaka ktorej sú rýchlejšie dodávané obsahy našich online ponúk, obzvlášť veľké mediálne súbory ako grafiky alebo skripty, pomocou regionálne rozloženého a internetom prepojeného servera.

Aby sme Vám mohli ponúknuť stiahnutie aktualizácií našich produktov v portáli MyTRUMPF, používame produkt „Download Delivery“ od Akamai.

Viac informácií nájdete tu https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Bezpečnosť

Skupina TRUMPF prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred stratou a zneužitím. Preto budú Vaše údaje uložené v bezpečnom podnikovom prostredí, ku ktorému nemá prístup verejnosť. V určitých prípadoch budú Vaše osobné údaje pri prenose zakódované pomocou tzv. technológie Transport Layer Security (TSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje TSL, uskutoční sa komunikácia medzi Vašim počítačom a našim serverom pomocou údajov zabezpečených prostredníctvom TSL pri použití osvedčeného šifrovacieho procesu. Pri použití Ingenico Payment Servicer GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť Vašich údajov z kreditnej karty. Tie sa neukladajú na našom serveri, ale budú spracované priamo príslušnou platobnou inštitúciou. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, upozorňujeme Vás, že takto nie je zabezpečená diskrétnosť sprostredkovaných informácii. Do obsahu e-mailov môžu nazrieť tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali výlučne poštou.

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame Google Maps (služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) na obrazné znázornenie našej lokality na stránke Google Maps. Pri používaní Google Maps budú ďalej odovzdané údaje ktoré sú potrebné na používanie, a iné údaje. Sú to napríklad informácie špecifické pre dané zariadenie, protokolové údaje zo serverov vrátanie IP adresy alebo údaje z pamäte internetového prehliadača. Google k tomu píše: „Za istých okolností spájame osobné údaje zo služby s informáciami a osobnými údajmi z iných Google služieb.“ – Ďalšie informácie a detaily nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov služieb Google (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk).

Font Awesome

Na týchto internetových stránkach sú použité externé spisy Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Začlenenie týchto internetových fontov sa realizuje prostredníctvom výzvy servera, zvyčajne ide o server Font Awesome v USA. Takto bude na serveri sprostredkované, ktoré z našich stránok ste navštívili. Uloží sa aj IP adresa prehliadača koncového zariadenia návštevníka internetových stránok z Font Awesome. Bližšie informácie nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov pre Font Awesome, ktoré nájdete tu: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Náhodne analyzujeme pohyby, kliknutia alebo iné dotykové povely na našej internetovej stránke, aby sme zlepšili štruktúru našej stránky. Na to používame službu hotjar, ktorá náhodne zaznamenáva malú časť relácií. Hotjar ukladá tieto informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. Tieto informácie nebudú použité ani službou hotjar ani nami, na identifikovanie jednotlivých používateľov Tieto údaje budú anonymizované, uložené a po 365 dňoch budú vymazané.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení hotjar o ochrane osobných údajov: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Ukladanie používateľského profilu a informácií o Vašej návšteve na našej internetovej stránke cez hotjar, ako aj ukladanie hotjar tracking súborov cookie na iných internetových stránkach môžete kedykoľvek zrušiť na tejto stránke: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.