Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov aj so svojim tímom je Vám k dispozícii ohľadne všetkých žiadostí týkajúcich sa ochrany údajov.

Prosím, obráťte sa na nás s Vašimi žiadosťami na nasledujúcej e-mailovej adrese: privacy@trumpf.com alebo na Vašu miestnu kontaktnú osobu

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Medzi to patria aj informácie ako napr. Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nevedú k Vašej skutočnej identite - ako napr. obľúbené internetové stránky alebo počet používateľov na stránke – nie sú osobnými údajmi.

Vaše práva

Podľa právnych predpisov máte právo vyžadovať od nás oznámenie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov. Na požiadanie Vám dáme k dispozícii Vaše údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojom čitateľnej forme. Ak používame Vaše údaje kvôli Vášmu povoleniu (napríklad pri prihlásení sa na naše e-mailové noviny), môžete toto povolenie kedykoľvek odvolať. Po odvolaní už nebudeme používať Vaše údaje na tieto účely. Ak máte oprávnený záujem o spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa taktiež s odvolaním obrátiť na nás. V tom prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše údaje, iba ak ide o závažné legitímne a prevažné dôvody na záujem o odvolanie ďalšieho ukladania alebo spracovania slúžiaceho na vymáhanie právnych nárokov Ak spracovávame osobné údaje pre priamu reklamu, môžete bez udania dôvodu kedykoľvek podať žiadosť o zrušenie spracovania. V tomto prípade ne budeme viac používať tieto údaje pre priamu reklamu. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať príslušné kontrolné úrady.

Doplňujúce informácie podľa čl. 13 DSGVO nájdete v nasledujúcom.

Vymazanie údajov

Ak už Vaše údaje nebudú viac potrebné na uvedené účely, vrátane vyúčtovania, budú vymazané. Prosím, myslite na to, že pri každom vymazaní údajov budú najskôr len zablokované a neskôr s oneskorením definitívne vymazané, aby sa tak zabránilo zmazaniu nedopatrením alebo eventuálne úmyselnému poškodeniu. Z technických dôvodov budú údaje v danom prípade duplikované v záložných dátach a odrazoch služieb Takéto kópie budú v danom prípade taktiež zmazané s technicky vyhradeným časovým omeškaním.

Používanie a postúpenie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii, použijeme výhradne len na daný účel, ako napríklad na technickú administráciu internetovej stránky a na naplnenie Vašich prianí a požiadaviek, teda spravidla kvôli priebehu Vami uzavretej dohody alebo na odpovede na Vaše otázky. Pri registrácii na našom portáli B2B sa budú používať údaje na vykonanie prihlásenia v rámci zákona výhradne na reklamné účely. Toto využitie na reklamné účely môžete kedykoľvek zrušiť krátkou správou na nasledujúcu adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedôjde k postúpeniu, predaju alebo inému sprostredkovaniu Vašich osobných údajov iným osobám okrem skupiny TRUMPF, iba ak je to potrebné pre účely plnenia zmluvy alebo pre uskutočnenie služby v rámci spracovania zmluvy alebo ak ste s tým výslovne súhlasili.

Servis & Kontakt