Originál šošovky

Original  Linsen

Vysoko kvalitná šošovka podľa špecifikácie firmy TRUMPF je nepostrádateľná pre dosahovanie excelentných výsledkov rezania Vašich laserových zariadení. Starostlivý výber materiálov a prísne kontroly kvality zaručujú, že originálne šošovky optimálne zaostrujú laserový lúč. Vďaka tomu dostanete od stroja cez senzoriku až po originálnu šošovku. Perfektná poloha ohniska a optimálny výsledok rezania je v cene. Pomocou inteligentnej šošovky s čipom RFID a senzoriky LensLine s kontrolou stavu Vám ponúkajú originálne dielce ešte viac bezpečnosti. Takto je stále zaručená správna montáž a správna ohnisková vzdialenosť šošovky. Okrem toho sú vďaka súhre LensLine a šošovky s RFID čipom optimalizované čistiace cykly, čím sa ušetrí až 40% vedľajších neproduktívnych časov.

Varianty

Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.