Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Smart View Services

Smart View Services

Condition Monitoring je doplnený o Smart View Services. Pritom sa jedná o prehľadné plochy na zobrazenie aktuálnych stavov lasera.

Získajte prehľad o svojich laseroch

Pomocou Smart View Services sami získate prehľad o stave Vašich laserov. Na základe IT zabezpečeného prenosu dát sa posielajú dáta stavu a zobrazujú sa automatizovane vo forme prehľadných panelov. V prípade potreby siahnete hlbšie na detailné náhľady. Popri podmienkach stavu sa vytvorí aj prehľad o rozšírených údajoch zariadenia, vzniknuté chybové hlásenia, vyťaženie lasera, nevybavené opatrenia údržby a vykonané zmeny laserových a skenerových programov. Pomocou týchto konsolidovaných informácií ušetria Vaše údržby čas. Vďaka včas iniciovaným opatreniam môžete okrem toho predísť prestojom a tak zvýšiť pohotovosť a produktivitu.

Infraštruktúra a dátový tok

Služby sú dostupné pre nasledujúce lasery a laserové zariadenia

Lasery a laserové zariadenia Smart View Services Condition Monitoring Quality Data Storage
TruDisk + + +
TruFiber + + +
TruMark + - -
TruMicro + + -
TruMicro Mark + + -
TruPulse + - +
TruDiode + + +
TruLaser Cell (+) * + -
       

*predpokladaná dostupnosť od 4.kvartálu 2022

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt