Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
TruTops Fab Modul Quickjob
TruTops Fab Modul Quickjob
Softvér

TruTops Fab, modul Quickjob

Jednoduché riadenie výroby

Jednoduchý vstup do riadenia výroby

Pomocou TruTops Fab modulu Quickjob môžete prehľadne riadiť a spravovať Vaše výrobné zákazky. Vytvoríte prehľad a budete riadiť všetky zákazky pre stroje. Stroje automaticky zahlásia stav zákazky. Umožní Vám to efektívnejšie riadiť Vaše zákazky.

Výroba bez papierov

Riaďte Vašu výrobu automaticky a bez papiera pomocou spätných hlásení postupu výroby

Permanentný prehľad

Prehľad stavu výroby vrátane prestojov, bežiacich programov a stavov zákazky.

Prehľad spotreby materiálu a doby obrábania

Dostanete automatické spätné hlásenia o spotrebe materiálu a dobách obrábania

Kompletný prehľad kapacít pre optimálne vyťaženie

Optimálne vyťaženie vďaka aktualizácii reálneho času stavu zákazky a všetkých zákaziek.

Flexibilné pripojenia

Ušetríte čas a predídete chybám pomocou pripojení k Vašim IT systémom

TruTops Fab Modul Quickjob, Kapazitätsauslastung

Lepšie plánovanie Vašej výroby

Pomocou TruTops Fab modulu Quickjob vhodne naplánujete Vaše zákazky na dostupné pracovné miesta, kapacity a smeny, ktoré ste zadefinovali v správe pracovísk. Prehľad kapacít automaticky prevezme časy z programovania. Takto získate v reálnom čase spoľahlivú databázu pre Vaše plánovanie.

TruTops Fab Modul Quickjob, Grafische Vereinzelung

Automatizovaná výroba

TruTops Fab modul Quickjob prenesie výrobné balíky priamo do výrobného plánu stroja a riadi všetky zákazky stroja. Stroje zahlásia hotové zákazky a časy obrábania, čiže odpadá manuálne zapisovanie. Takto získate čas a vytvoríte bezpečný proces. Automaticky dostanete časy na výrobu dielcov a spotrebu materiálu na jednu zákazku výroby, čím získate optimálne podklady pre Vaše plánovanie.

Pri roztrieďovaní dielcov z palety Vás podporí doplnok - grafické rozdeľovanie laserom vyrezaných dielcov. Pomocou doplnku Tlač etikiet môžete v prípade potreby vytlačiť individuálne etikety a sprievodky výroby ku aktuálnym zákazkám.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú Quickjob

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.