You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab, modul Quickjob | TRUMPF
TruTops Fab Modul Quickjob
TruTops Fab Modul Quickjob
Softvér

TruTops Fab, modul Quickjob

Jednoduché riadenie výroby

Jednoduchý vstup do riadenia výroby

Pomocou TruTops Fab modulu Quickjob môžete prehľadne riadiť a spravovať Vaše výrobné zákazky. Vytvoríte prehľad a budete riadiť všetky zákazky pre stroje. Stroje automaticky zahlásia stav zákazky. Umožní Vám to efektívnejšie riadiť Vaše zákazky.

Výroba bez papierov

Riaďte Vašu výrobu automaticky a bez papiera pomocou spätných hlásení postupu výroby

Permanentný prehľad

Prehľad stavu výroby vrátane prestojov, bežiacich programov a stavov zákazky.

Prehľad spotreby materiálu a doby obrábania

Dostanete automatické spätné hlásenia o spotrebe materiálu a dobách obrábania

Kompletný prehľad kapacít pre optimálne vyťaženie

Optimálne vyťaženie vďaka aktualizácii reálneho času stavu zákazky a všetkých zákaziek.

Flexibilné pripojenia

Ušetríte čas a predídete chybám pomocou pripojení k Vašim IT systémom

TruTops Fab Modul Quickjob, Kapazitätsauslastung

Lepšie plánovanie Vašej výroby

Pomocou TruTops Fab modulu Quickjob vhodne naplánujete Vaše zákazky na dostupné pracovné miesta, kapacity a smeny, ktoré ste zadefinovali v správe pracovísk. Prehľad kapacít automaticky prevezme časy z programovania. Takto získate v reálnom čase spoľahlivú databázu pre Vaše plánovanie.

TruTops Fab Modul Quickjob, Grafische Vereinzelung

Automatizovaná výroba

TruTops Fab modul Quickjob prenesie výrobné balíky priamo do výrobného plánu stroja a riadi všetky zákazky stroja. Stroje zahlásia hotové zákazky a časy obrábania, čiže odpadá manuálne zapisovanie. Takto získate čas a vytvoríte bezpečný proces. Automaticky dostanete časy na výrobu dielcov a spotrebu materiálu na jednu zákazku výroby, čím získate optimálne podklady pre Vaše plánovanie.

Pri roztrieďovaní dielcov z palety Vás podporí doplnok - grafické rozdeľovanie laserom vyrezaných dielcov. Pomocou doplnku Tlač etikiet môžete v prípade potreby vytlačiť individuálne etikety a sprievodky výroby ku aktuálnym zákazkám.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú Quickjob

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt