You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Storage | TRUMPF
TruTops Fab Modul Storage
TruTops Fab Modul Storage
Softvér

TruTops Fab Modul Storage

Inteligentná správa skladu

Efektívna správa skladu

Pomocou modulu TruTops Fab Storage vstúpite do oblasti správy skladu: od správy zásob cez manuálny sklad až po automatický veľkosklad. Riaďte a sledujte celý Váš materiálový tok a spravujte Vaše skladové zásoby celkom jednoducho automaticky.

Prístup k stavom v sklade pomocou softvéru TruTops Boost

TruTops Fab modul Storage rozpozná potrebu materiálu, ktorá bola zohľadnená už pri programovaní pomocou softvéru TruTops Boost.

Efektívna manipulácia so zvyškami tabúľ plechu

Spravujte Vaše zvyšky tabúľ plechu a použijte ich pri nových programoch, aby ste ušetrili zdroje materiálu.

Správa skladu, ktorá rastie s Vami

Od správy stavu zásob plechu a zvyškových tabúľ plechu cez manuálnu správu skladu až po automatický veľkosklad.

Bezpečné sledovanie dávok

Automaticky sa prevezmú dávky Vášho materiálu, takže môžete v prípade chýb priamo reagovať.

Automatické evidovanie materiálu

Ak máte k dispozícii vážiace zariadenie, TruTops Fab modul Storage využije zistené údaje na automatickú evidenciu Vášho príjmu na sklad.

Sklad ako transportný systém

Optimalizujte Vašu internú logistiku: uskladnite späť Vaše dielce a rozdeľte ich na nasledujúce pracoviská.

Vyhnutie sa nepotrebným pohybom

Pomocou aplikácie Web Client môžete oskenovať materiál aj priamo na mieste v sklade a aktualizovať stav zásob.

Efektívna evidencia stavu zásob rúr

Jednoduchá evidencia základných údajov a stavov zásob jednotlivých rúr.

TruTops Fab Modul Storage, Materialfluss

Úplné riadenie materiálového toku

TruTops Fab modul Storage riadi celý materiálový tok Vašej výroby a spravuje stav skladu. Zapojené sú všetky stroje ako aj všetky skladové systémy. "Stlačením tlačidla" získate základné údaje o materiáloch, vstupy a výstupy alebo aktuálne stavy skladu. Modul TruTops Fab Storage okrem toho sleduje Vaše minimálne stavy zásob. Využite inventúrne zoznamy a štandardné vyhodnotenia ak chcete optimalizovať Vaše pohyby v sklade. Modul TruTops Fab Storage obsahuje nadstavby softvéru TruTops Fab pre spravovanie skladu. Pomocou novej aplikácie Web Client môže zamestnanec skladu používať TruTops Fab - modul Storage aj v mobilnom telefóne. Takto môže priamo na mieste v sklade oskenovať čiarový kód materiálu, uviesť miesto a aktualizovať stav zásob. Odbremeňuje to od odbiehania k ovládaciemu terminálu a obmedzuje vznik chýb vďaka jednoduchému oskenovaniu materiálu.

Odteraz môžu zákazníci pridať v TruTops Fab - module Storage ako artikel aj rúry a uložiť ich na konkrétne miesta skladu. Nový model za tým účelom komunikuje so strojmi na rezanie rúr, TruLaser Tube a so skladmi na dlhé dielce Stopa.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú TruTops Fab modul Storage

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt