Lands-/region- och språkval

Bromsok

Bromsoket är en säkerhetsrelevant komponent i fordon och därför är kvaliteten en viktig faktor. En komponent som skrivits ut i 3D är jämförbar med en komponent som tillverkats konventionellt och fungerar i vissa stresstester till och med bättre.

Bromsok från Continental

Detta bromsok har testats omfattande och har fått väggodkännande. Det utvecklades avseende effekt och beteende som en kopia av serietillverkade gjutkomponenter.

Bromsok från Continental

Serieproduktion av bromsok


Väggodkännande
Reproducerar serietillverkade metallgjutkomponenter

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Data & fakta om exempelkomponenten

Vikt: 2914 g (komponent)

Tillverkningstid:  61,4 h (2 delar)

Antal lager: 5806 à 60 µm

Material: AlSi10Mg

"De tryckta bromsoken från Continental tål mer bromstryck än standardgjutna bromsok: Vi har vida överskridit gällande krav. Med våra mätvärden visar vi vad som är möjligt med additiv tillverkning."

Stefan Kammann
Head of Business Center Samples & Mechanical Solutions

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 3000, flexibel lösning för industriell 3D-utskrift
TruPrint 3000

TruPrint 3000 är en universell maskin i mellanformat (LMF/PBF/LPBF) med industriell pulver- och detaljhantering. På så vis har du ännu mer fördelar av ökad flexibilitet, kvalitet och produktivitet i din additiva serietillverkning: nu även med optionen Fullfield Multilaser med två 500 wattslasrar från TRUMPF. Produktiviteten fördubblas nästan oberoende av komponentgeometrin och detaljkostnaderna sänks betydligt.

Till produkten
Service och kontakt