Lands-/region- och språkval

Induktionsspole på anslutningsplatta svetsad

Detta användningsfall visar hur komponenter från additiv tillverkning kan svetsas med grönt laserljus. TRUMPF erbjuder här "allt från samma ställe" eftersom den gröna strålkällan kan anslutas till TruPrint-maskinen. Exempeldelen visar, vid sidan av svetsförbandet, att man kan använda grön laser för att skriva ut varje valfri yta med minimal värmetillförsel och samtidigt generera maximal reproducerbarhet. Med levitationsspolen kan man få en metallkropp i ett elektromagnetiskt fält att sväva och smälta. Den skarvlösa 3D-utskriften av komponenten reducerar fogar och lödställen för att undvika läckage i den inre kylkanalen. Komplexa geometrikrav på materialtjocklek och formning implementeras.


Maximal reproducerbarhet
Minimal värmetillförsel

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Vikt: 200 g

Tillverkningstid:  4,7 h (3D-utskrift med TruPrint 1000 Green Edition)

Skiktantal: 1883 à 30 µm

Material: ren koppar

Med den gröna lasern kan 3D-utskrivna kopparkomponenter svetsas reproducerbart och sprutreducerat på konventionella kopparenheter. Det öppnar nya, produktionsbaserade gestaltningsmöjligheter för uppdelningen av 3D-funktionsdelar och deras integration i systemmiljön.

Dr. Günter Ambrosy
TRUMPF Laser- und Systemtechnik

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition är medelformat-3D-utskriftssystemet för bearbetning av reflekterande material som koppar, men även ädelmetaller. Detta innebär att 3D-skrivaren öppnar nya möjligheter till additiv tillverkning av stora komponenter, induktionsspolar eller komponenter för anspråksfulla kylanvändningar, t.ex. för kraft- och optoelektroniken.

Till produkten
Service och kontakt