Lands-/region- och språkval

Konturnära kyld insats för precisionskugghjul

Verktygsinsatsen, som är tillverkad av verktygsstål (H11 respektive 1.2343), förbättrade stabiliteten och processfönstret betydligt vid sprutgjutning tack vare den AM-anpassade designen och den därmed förbundna integreringen av konturnära kylkanaler. Nu kan precisionskugghjul av POM (Polyoxymetylen) tillverkas i massproduktion, med minimalt antal kasserade detaljer och maximal säkerhet. Den konturnära kylda insatsen gör det möjligt att reducera cykeltiden betydligt. De tekniska, men även ekonomiska, målen uppnåddes med Additive Manufacturing. Genom användningen av TruPrint 5000 med förvärmare på 500 °C kan verktygsstålet H11 respektive 1.2343 bearbetas processäkert.

Med konturnära kylda insatser blir en stabil och säker produktion av plastdelar möjlig, med cykeltider som är avsevärt förkortade.

Konventionellt producerad insats

3D-utskriven insats med konturnära kylning i H11


Sprickfria verktygsinsatser
Densitet > 99,9 %
Cykeltidsreducering > 20 %

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Material: 1.2343/H11

Vikt: 1 270 g

Byggtid: 17,3 h  (för 7 delar)

Skiktantal: 9

Producerat av: IMS Gear SE & Co. KGaA​

Kugghjul, som tillverkas av POM, behöver stabila processförhållanden vid sprutgjutningen. Detta uppnåddes genom implementeringen av en konform kylning. Dessutom fick man en tydlig cykeltidsförkortning på mer än 20 %.

Michael Dold
IMS Gear

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Det högproduktiva, delvis automatiserade 3D-utskriftssystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion – med funktioner som en valfri 500 °C-förvärmare och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF. Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponentstrukturerna som ska tillverkas additivt läggs då på ett råämne.

Till produkten
Service och kontakt