Lands-/region- och språkval

Byggjobb med full kapacitet för motorkylare

Motorkylkroppen, som tillverkas av TRUMPF som seriekomponent för en laserskärmaskin, fick en helt ny konstruktion i AM-design med integrerade kylkanaler, vilket ökar kyleffekten. Kylflänsen består nu av endast en komponent, i stället för av en komplett modul med 10 delar, och detta ökar lönsamheten. Den nya designen möjliggör också fler optimeringsmöjligheter och ekonomiska fördelar vilket återspeglas i reducerat monteringsarbete och lägre tillverkningskostnader.

När man producerar på TruPrint 5000 med 500 °C förvärmare uppnås en reproducerbar detaljkvalitet över hela konstruktionsplattan och konstruktionshöjden. Den intelligenta stödstrukturen mellan delarna sörjer för en enkel och säker detaljseparering. Maskinhanteringstiden kan reduceras med 85 % per del tack vare att komponenterna kan staplas på varandra.

Staplingen av komponenterna på varandra gör att hela byggvolymen utnyttjas, och med ett byggjobb kan 329 delar skrivas ut.

En fullt utrustad konstruktionsplatta med en diameter på 300 mm innehåller 47 motorkylkroppar. För kvalitetskontroll i serieproduktionen skrivs medföljande prover ut. Dessa ger en relativ täthet på 99,8 % och en brottgräns på 700 Mpa.

Med den additiva tillverkningen kunde inte bara produktionskostnaderna sänkas utan även monteringen förenklades avsevärt tack vare en integrerad fast led.


Kostnadsreduktion
Reduktion av operatörskostnader

Ta kontakt med våra AM-experter!

Har du en komponent som du gärna vill skriva ut i 3D? Vill du veta hur stor besparingspotentialen är och vilka fördelar som kan förverkligas med additiv tillverkning? Då ska du kontakta oss och boka ett rådgivningsmöte med våra experter.

Till kontakten

Exempeldelens data och fakta

Fullt utrustad konstruktionsplatta

Delar: 47

Tillverkningstid:  32 h

Riggningskostnad per del: 100 %

 

Staplat byggjobb

Delar: 7 skikt à 47 stycken = 329 stycken

Tillverkningstid: 90 h med TruPrint 3000 med två lasrar

Riggningskostnad per del: 15 %

Producerat av: TRUMPF

Staplingen av sju delar på varandra gör att sju gånger fler delar kan produceras i ett enda byggjobb. Dessutom reduceras produktionstiden med 48 % eftersom två lasrar används i stället för endast en.

Max Boulter
TRUMPF

Ta reda på mer om produkten

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Det högproduktiva, delvis automatiserade 3D-utskriftssystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion – med funktioner som en valfri 500 °C-förvärmare och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF. Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponentstrukturerna som ska tillverkas additivt läggs då på ett råämne.

Till produkten
Service och kontakt