Lands-/region- och språkval
Upptäck våra lösningar för realtidslokalisering

Transparens med RTLS (Real-Time-Locating-System)

Upptäck våra lösningar för realtidslokalisering

Komplicerade företagsprocesser, varierande antal order, allt mindre stycktal och olika delar – hela logistikbranschen står inför allt större utmaningar. Dessutom tillkommer de aktuella globala störningarna i leveranskedjorna och den ökade personalbristen. Detta gäller nästan alla branscher: Från tillverkningsindustrin till hälso- och transportsektorn och detaljhandeln. En central punkt för att optimera dessa processer är den transparens som inte bara begränsas till en enda byggnad utan som omfattar hela försörjningskedjan: Var är stilleståndstiderna? Hur långa är söktiderna och vart tar det tid? Hur kan arbetet mellan AGV/AMR och medarbetarna organiseras så säkert som möjligt så att det inte kolliderar någonstans? Svar på dessa frågor får man från lokaliseringsdata som genereras med hjälp av "Real Time Locating Systems" (RTLS).

Vad är ett RTLS?

"Real Time Locating Systems" (RTLS) möjliggör realtidsövervakning av föremål och nya användningar som okomplicerad bokning av lagerplatser eller riggningsfri användning av förarlösa transportsystem. Kärnkompetenserna i ett RTLS är fast installerade satelliter, flexibla taggar, en lokaliseringsmjukvara för beräkning av lokaliseringsdata och applikationer, som hämtar dessa uppgifter för att möjliggöra olika use cases som exempelvis tracking av föremål. Här används olika tekniker. TRUMPF satsar på realtidslokalisering med UWB (ultrabredband) och den öppna industristandarden omlox för att erbjuda interoperabla lösningar. Lokaliseringen sker via körtidsmätningen på signalerna (Time-of-Flight).

Genom att använda den omlox-kompatibla och därmed fullständigt flexibla RTLS-lösningen blir våra logistiska förlopp transparenta och söktiderna minskar med ca. 17%. TRUMPF är en förebild för oss och vi föredrar dem som leverantör för omlox infrastrukturen och är oss ett stöd som stark partner när det gäller ekosystem och experter på området inomhuslokalisering.

Andreas Lange
Manager Logistics Outbound Speyer, MANN+HUMMEL GmbH

Vad finns det mer för möjligheter med ett RTLS?

Lokaliseringsdata möjliggör olika Use Cases i tillverknings- och logistikomgivningen. Vid de här användningarna har UWB-radioteknik klara fördelar tack vare sin exakta lokaliseringsdata, höga tidsupplösning och robusta signalöverföring:

  • Asset Tracking
  • Automated Booking
  • Machine Navigation (AGV)
  • Human Navigation (VR)
  • Automated Documentation
  • Movement Analysis

Ta reda på mer om användningen av RTLS

Användningsmöjligheterna för lokaliseringsdata i en Smart Factory är många. Ta reda på i detalj hur delar kan spåras, kollisioner undvikas eller automatiska bokningar genomföras baserande på UWB.

Ta reda på mer

Ta kontakt med våra experter!

Vill du veta mer om hur du integrerar omlox-kunniga komponenter för att skapa öppna och flexibla RTLS-lösningar? Kontakta oss!

Be om rådgivning

Detta kan också vara intressant för dig

Produkter för realtidslokalisering

Coriva är lösningsmodulen för flexibla och effektiva RTLS-lösningar från TRUMPF. Dessutom stöttar vi våra partners i att utveckla sina egna lösningar baserade på världens första öppna lokaliseringsstandard, omlox.

omlox – en milstolpe för företag som är på väg mot en industri 4.0

Du hittar alla nyheter om omlox, den öppna och ineroperabla standarden, som revolutionerar lokaliseringen i realtid på webbsidan.

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory – många vägar, en lokaliseringsstandard

TRUMPF är din partner på vägen till Smart Factory, som förenklas med hjälp av den öppna lokaliseringsstandarden omlox. Tills din tillverkning fungerar så som du önskar dig.

Kontakt
Service och kontakt