You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Customer | TRUMPF
TruTops Fab Modul Customer
TruTops Fab Modul Customer
Programvara

TruTops Fab Modul Customer

Genomföra kundorder från A till Ö i ett program

Styra kundorderprocessen

Med TruTops Fab Modul Customer hanterar du kundorderna från framtagning av offerter över följesedeln till fakturan. Du behåller alltid en fullständig översikt över alla viktiga processer.

Gränssnitt för bokföring

Behåll översikten över öppna poster och inled vid behov lagsökning.

Inriktning mot status

Du är alltid inriktad på den aktuella statusen för varje orderpositoin.

Snabb framtagning av rapporter

Skapa olika utvärderingar som exempelvis framgångsgraden för offerter.

Mallar som kan individualiseras

Anpassa dina mallar för offerter, fraktsedlar och fakturor till dina önskemål.

Hög leveranstrygghet

Du undviker problem med förseningar eller flaskhalsar med hjälp av samspelet med modulerna Storage, Quickjob eller Purchase.

TruTops Fab Modul Customer, kundorder

Bemästra ekonomiska uppgifter felfritt och effektivt

I TruTops Fab Modul Customer genomför du alla viktiga affärsprocesser mellan din programdrift och dina kunder. Vid behov skapar du även betalningspåminnelser och tillgodohavanden i systemet. Dessutom får du tillgång till en detaljerad kunddatahantering. Via menyområdet Rapporter får du tillgång till olika statistiska frågor som inkommande order, omsättning och levererade artiklar. I samspel med TruTops Calculate skapar du dessutom individuella offerter till varje kund snabbt och enkelt utan extra datavård. Tack vare den nära kopplingen till TruTops Fab Modul Quickjob och Production har du alltid de olika kundordernas tillstånd i blickpunkten.

Programprodukter som kompletterar TruTops Fab Modul Customer idealiskt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt