Lands-/region- och språkval

Oseon Flow

Med Oseon Flow är det fritt fram för en helautomatisk plåttillverkning.

Oseon Flow matar och konsoliderar interaktionen mellan jobb- och materialflödet. Integrerade och automatiserade logistiksystem ser till att dina arbetssteg flyter samman problemfritt. Du tillverkar förutseende, dynamiskt och produktivt. På denna grundval går du avspänt förbi konkurrenterna. Motto: Energy flows where focus goes.

Uppfyll kundernas önskemål omgående

Även i utbyggnadssteget Flow är styrningen av tillverkningen och materialflödet från TRUMPF genomgående lätt att lära sig och manövrera. Bakom detta döljer sig grundidén att avlasta medarbetarna med rutinuppgifter och att hjälpa dem jobbspecifikt på bästa möjliga sätt. Sett på företagsnivå hjälper Oseon till att producera mer ekonomiskt och att reagera snabbare på kundernas önskemål. 

Verkställande direktör: ekonomisk tillverkning av små delar

Optimal användning av resurser och lönsam produktion redan från partistorlek 1

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

I den webbaserade appen har du alltid all information till hands som du behöver i verkstaden

Logistiker: komplett nätverksuppkoppling

Hantera automatiserade storlager och koppla upp materialflödet intelligent i nätverk, inklusive lager och AGV

Produktionschef: öka output

Du kan göra omfattande utvärderingar av arbetsplatser, analysera trender och fastställa benchmarks

Goda råd: din tillverkning i Flow

Med Oseon Flow kompletterar du samspelet mellan arbetsplatser och materialflöde inom din plåttillverkning fram till fullständig nätverksuppkoppling. Mål: flytande tillverkning Tala om detta med din mjukvaruexpert från TRUMPF.

Ta kontakt nu

Service och kontakt