Lands-/region- och språkval

omlox – Den öppna lokaliseringsstandarden

omlox är världens första, öppna lokaliseringsstandard som har som mål att bygga upp flexibla realtidslokaliseringslösningar med komponenter från olika tillverkare helt utan omständigheter. Grundarna, bl. a. TRUMPF, arbetar sedan 2017 på utvecklingen av en öppen lokaliseringslösning. Sedan 2020 hör omlox till teknologierna från Profibus Nutzerorganisation e.V. och har stora internationella framgångar.

Ta reda på mer

Vilka fördelar har den öppna omlox-standarden?

Världens första lokaliseringsstandard

omlox är en del av Profibus Nutzerorganisation e.V. med över 1600 medlemmar. TRUMPF och många andra oberoende partner från Europa, USA och Asien driver aktivt vidare och utvecklar, främjar och anpassar den nya standarden för industriell lokaliseringsteknik.

Interoperabelt och öppet

Lokaliseringslösningen finns som öppet system och kan därför kombineras interoperabelt med omlox-kompatibla appar eller mobila taggar från partner eller konkurrenter.

Inte bunden till någon tillverkare

Om kunden har bestämt sig för en RTLS-leverantör är han oftast begränsad till dennes lösningar. Men inte med omlox-standarden.

Lite utvecklingsarbete

Integreringen av en lösning från en annan leverantör är ofta dyr på grund av det individuellt programmerade snittstället. Men inte med vår öppna standard.

omlox definierar snittställen för omlox core zone och omlox hubben: På så sätt kan bland annat UWB (Ultra-Wideband)-baserade enheter från olika tillverkare spåras i en lokaliseringszon och dessutom platsinformationer från komplementära lokaliseringstekniker avbildas i helhet.

Så kan du sammanställa ett omlox-kompatibelt skräddarsytt RTLS-komplettpaket till dina kunder

Med TRUMPF skapar du flexibla lokaliseringslösningar för framtidsbranschen. Få alla detaljer om vårt flexibelt kombineringsbara erbjudande som baserar på världens första öppna lokaliseringsstandard omlox och som möjliggör interoperabilitet i ett brett ekosystem.

Ta reda på mer

Temana kan även intressera dig.

Produkter för realtidslokalisering

Med de här produkterna gör TRUMPF det möjligt för systemintegratörer eller infrastrukturleverantörer att erbjuda kompletta lösningar för realtidslokaliseringen, baserande på världens första öppna lokaliseringsstandard omlox. 

UWB – Ultra-Wideband

Vad är UWB, hur togs radiotekniken fram och vad kan man använda den till? Ta reda på alla detaljer om Ultra-Wideband.

Transparens med hjälp av realtidslokalisering

TRUMPF erbjuder omlox-kompatibla lokaliseringsstandarder till Smart Factory och många andra områden som kräver tansparens.

Kontakt
Försäljning TRUMPF Tracking Technologies
E-post

Daniel Bossert
Chief Customer Officer TRUMPF Tracking Technologies
E-post

Michael Zweifel
Partnerförvaltning TRUMPF Tracking Technologies
E-post
Service och kontakt