You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Condition Based Services | TRUMPF

Condition Based Services

Ökning av tillgängligheten

Proaktiv analys och övervakning av din utrustning genom TRUMPF Condition Monitoring Center.

Förbättring av produktiviteten

Våra experter identifierar svaga punkter och utvecklar lösningar tillsammans med dig.

Fullständig transparens

All information om utrustningen och dess tillstånd överskådligt på dashboards

Condition Based Services ökar dina sammankopplade lasersystems tekniska tillgänglighet och produktivitet. För detta utvärderar TRUMPF Condition Monitoring Center viktiga sensordata och upptäcker risker och förbättringspotentialer. Detta hjälper dig att undvika höga kostnader för produktionsbortfall som normalt ligger på flera tusen euro per timme. Condition Based Services består av produkterna Condition Monitoring, Condition Check och Smart View Services.

Condition Based Services, skärmdump

Grundvalen utgörs av den proaktiva analysen av era laseraggregat med avseende på ovanligheter - vid Condition Monitoring sker detta cykliskt, vid Condition Check en gång vid en avtalad tidpunkt. Condition Monitoring säkerställer den löpande driften optimalt genom att serviceexperterna regelbundet kontrollerar utrustningen och identifierar felaktiga tillstånd med hjälp av algoritmer och erfarenhet, närmare bestämt innan det blir ett bortfall. Om en laser slutar fungera på grund av att kylvattennivån sjunker för snabbt eller på grund av ett smutsigt filter kommer det ett proaktivt larm. Även ineffektiva tillstånd som exempelvis olämplig aktivering av laseraggregat upptäcks snabbt. Du informerar dig genom den cykliska analysrapporten och diskuterar detta i förekommande fall med med din TRUMPF serviceexpert.

Condition Based Services kompletteras med Smart View Services. Det handlar då om överskådliga dashboards för visualisering av de aktuella lasertillstånden. I dashboards finns det dessutom konsoliderad information om laserdata, felmeddelanden som uppstått, lasrarnas belastning, väntande underhållsåtgärder samt historik över de gjorda ändringarna på laser- och skannerprogram. Alla tillstånd och resultat förblir på detta sätt alltid transparenta för er.

Smart View Services

Condition Based Services

Med Smart View Services skapar du på egen hand en översikt över era lasrars status. Baserat på en IT-säker dataöverföring överförs statusdata och automatiseras i form av överskådliga dashboards. Vid behov kan du ta för dig av mer djupgående detaljvyer. Utöver statusförhållandena skapar dessa dashboards även transparens över utökade apparatdata, felmeddelanden som uppstått, lasrarnas belastning, väntande underhållsåtgärder och gjorda ändringar av laser- och skannerprogram. Med denna konsoliderade information sparar du tid på underhåll. Genom åtgärder som initierats i rätt tid kan dessutom stillestånd förhindras och tack vare detta kan tillgängligheten och produktiviteten förbättras.

Condition Monitoring

Condition Monitoring

Vid Condition Monitoring övervakar TRUMPFs serviceexperter och algoritmer dina lasrar med avseende på förutseende underhåll. Resultaten av analysen framgår av de cykliska Condition Monitoring Reports Du får möjligheten att i efterhand diskutera rekommenderade åtgärder med en TRUMPF serviceexpert. Identifierad utveckling med risk för stillestånd meddelas dig naturligtvis proaktivt för att undvika stilleståndstider.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post
Nedladdning
Service och kontakt