Lands-/region- och språkval
Condition Monitoring

Condition Monitoring för laser

Condition Monitoring ökar dina sammankopplade lasrars tekniska tillgänglighet och produktivitet. För detta utvärderar TRUMPF Condition Monitoring Center viktiga sensordata och upptäcker risker och förbättringspotentialer.

Proaktiv analys och övervakning av dina lasrar

Med Condition Monitoring övervakar TRUMPFs serviceexperter och dina lasrars algoritmer kommande underhåll. Grundvalen utgörs av den proaktiva analysen av dina laseraggregat när det gäller ovanliga tillstånd – vid Condition Monitoring sker detta cykliskt, vid Condition Check en gång vid en avtalad tidpunkt.  Condition Monitoring säkerställer den löpande driften optimalt genom att serviceexperterna regelbundet kontrollerar utrustningen och identifierar felaktiga tillstånd med hjälp av algoritmer och erfarenhet, närmare bestämt innan det blir ett bortfall. Om en laser slutar fungera på grund av att kylvattennivån sjunker för snabbt eller på grund av ett smutsigt filter kontaktar TRUMPF dig proaktivt. Även ineffektiva tillstånd som exempelvis olämplig aktivering av laseraggregat upptäcks snabbt.&Resultaten av analysen framgår av de cykliska Condition Monitoring Reports. Du får möjligheten att i efterhand diskutera rekommenderade åtgärder med en TRUMPF serviceexpert.

Infrastruktur och dataflöde

Tillgängliga tjänster för följande lasrar och lasersystem

Lasrar och lasersystem Smart View Services Condition Monitoring Quality Data Storage
TruDisk + + +
TruFiber + + +
TruMark + - -
TruMicro + + -
TruMicro Mark + + -
TruPulse + - +
TruDiode + + +
TruLaser Cell (+) * + -
       

*troligen tillgänglig fr.o.m. kvartal 4 2022

Detta kan också vara intressant för dig

Smart View Services
Smart View Services

With Smart View Services you can independently gain an overview of the state of your lasers. Based on secure data transfer, status data is transferred and automatically represented in the form of clear dashboards.

Quality Data Storage

With Quality Data Storage, you have the option of recording the process data of your lasers and the respective connected optics and sensor systems, as well as storing the data in a process-synchronous way and visualizing it.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post
Service och kontakt