Lands-/region- och språkval
Smart View Services

Smart View Services

Condition Monitoring kompletteras med Smart View Services. Det handlar då om överskådliga dashboards för visualisering av de aktuella lasertillstånden.

Håll kontroll på din laser

Med Smart View Services skapar du på egen hand en översikt över era lasrars status. Baserat på en IT-säker dataöverföring överförs statusdata och automatiseras i form av överskådliga dashboards. Vid behov kan du ta för dig av mer djupgående detaljvyer. Utöver statusförhållandena skapar dessa dashboards även transparens över utökade apparatdata, felmeddelanden som uppstått, lasrarnas belastning, väntande underhållsåtgärder och gjorda ändringar av laser- och skannerprogram. Med denna samlade information sparar du tid på ditt underhåll. Genom åtgärder som initierats i rätt tid kan dessutom stillestånd förhindras och tack vare detta kan tillgängligheten och produktiviteten förbättras.

Infrastruktur och dataflöde

Tillgängliga tjänster för följande lasrar och lasersystem

Lasrar och lasersystem Smart View Services Condition Monitoring Quality Data Storage
TruDisk + + +
TruFiber + + +
TruMark + - -
TruMicro + + -
TruMicro Mark + + -
TruPulse + - +
TruDiode + + +
TruLaser Cell (+) * + -
       

*troligen tillgänglig fr.o.m. kvartal 4 2022

Detta kan också vara intressant för dig

Condition Monitoring
Condition Monitoring for lasers

Condition Monitoring increases the technical availability and productivity of your networked laser. For this, the TRUMPF Condition Monitoring Center evaluates important sensor data and detects risks and potential for improvement.

Quality Data Storage

With Quality Data Storage, you have the option of recording the process data of your lasers and the respective connected optics and sensor systems, as well as storing the data in a process-synchronous way and visualizing it.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post
Service och kontakt