Výběr země / regionu a jazyka

„Chinstrap Penguins. South Sandwich Islands“ zní název fotografie naší letošní výroční zprávy. Pořídil ji v současnosti téměř nejznámější fotograf přírody, Sebastião Salgado, a je součástí jeho monumentální série „Genesis“.

Tuto pořízenou fotografii jsme nevybrali jenom proto, že estetickým způsobem připomíná velká témata jako globalizace, udržitelnost, či ochranu přírodních základů života. Ve snímku je ukryta úžasná souvislost s mottem v 99tém roce existence naší společnosti „vpředu“. Být „vpředu“ – technologicky i kulturně – je naše krédo již od nepaměti, vzhledem k aktuálním změnám v hospodářství a ve společnosti ale o to více. Tohoto ducha zrcadlí také příběhy v části magazínu k fotonice, elektronice a kvantové technologii.

Je jasné, že někdy je při tom být „vpředu“ jako společnost třeba projevit pionýrskou odvahu a jednoduše jako tučňáci od Salgadose se odvážit provést příslovečný „Skok do studené vody“ (v tomto případě je voda životu nebezpečně ledová v Jižním Atlantiku mezi Argentinou a Antarktidou). Zejména v epoše, ve které se kromě razantní změny technologií také silně mění geopolitické rámcové podmínky, jak tomu nebylo od pádu železné opony.

Hospodářský rok 2021/22 byl v tomto ohledu výzvou také pro nás. Společnost TRUMPF tak jako mnoho jiných firem s mimořádnou konsekvencí reagovala na ruské přepadení na Ukrajině v únoru 2022 a pozastavila všechny obchody. I přes z toho vyplývající přímé i nepřímé důsledky pro naše obchody a také přetrvávající nedostatky dodacích řetězců a v Číně vzniklou koronavirovou pandemii se nám podařilo rok úspěšně zakončit. To byl nesmírný výkon celého osazenstva.

Na základě celosvětové poptávky a zájmu o naše produkty jsme dosáhli rekordního množství přijatých zakázek v hodnotě 5,6 miliard euro (minulý rok 3,9 miliard), což odpovídá nárůstu o 42 procent. Náš obrat vzrostl na 4,2 miliard euro (minulý rok 3,5 miliard) a tím poněkud méně dynamicky, což souviselo s nedostatky u výchozích produktů. Náš operativní výsledek před zdaněním vzrostl na 468 milionů euro (minulý rok 370 milionů). Rendita byla s 11,1 procenty (minulý rok 10,5 procent) nad úrovní minulého roku – i přes drasticky rostoucí ceny za materiály, logistiku, energie.

Koncern TRUMPF, který je od 9.2.2022 veden novou komplementářkou jako TRUMPF SE + Co. KG, nehledě na fragilní geopolitickou a konjunkturální situaci pohlíží opatrně optimisticky na probíhající hospodářský rok ke 100tým narozeninám v létě 2023. Děkuji všem zákazníkům a partnerům a také pracovnicím a pracovníkům, kteří přispěli k tomuto optimismu. A přeji vám povzbuzující čtení naší nové výroční zpravy, oprávněně by se chtělo říci: krásné jako obrázek!

Vaše Nicola Leibinger-Kammüller

Zde najdete naši výroční zprávu ke stažení