Výběr země / regionu a jazyka

Výhody bateriových střídačů TRUMPF

Měnič tvoří jádro vaší síťové integrace. V konfiguraci jako síťové připojení, ostrovní připojení nebo mikrosíť nabízí řada TruConvert od společnosti TRUMPF Hüttinger flexibilní řešení pro mnoho úložných aplikací. Modulární systém je možné velmi individuálně přizpůsobit a škálovat. Z toho profitujete v mnoha ohledech – ať už jste integrátor nebo pracujete v komerčním a průmyslovém segmentu. S cenově výhodnou výrobou vám kompaktní systémy pro akumulaci elektrické energie nabízí velmi vysokou spotřebu energie při současně mnohem nižší ztrátě energie. Všechny tyto výhody spojuje TRUMPF Hüttinger pouze v jednom typu bateriového střídače. S více než 30letou zkušeností ve vývoji vysoce kvalitních napájecích systémů jsme vyvinuli generaci měničů, která optimálně kombinuje všechny požadavky. Výsledek: bezkonkurenční flexibilita při bezkonkurenční velikosti.

Jak funguje měnič?

Síťově propojené bateriové střídače umožňují výměnu energie s napájecí sítí a za pomoci systému správy energie (EMS) mohou ukládat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů, aby ji v potřebný okamžik dodaly zase zpět. Měniče jako ostrovní řešení a mikrosíť vytváří svoji vlastní síť a je možné je integrovat za pomoci solárních zařízení a generátorů do kompletních řešení napájení.

Kde se bateriové měniče používají?

Bateriové měniče stabilizují a optimalizují průmyslové sítě. Kromě toho se používají v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (solární, větrná, kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KWK)). Navíc je najdeme v nabíjecích infrastrukturách pro osobní automobily, vysokozdvižné vozíky nebo golfové vozíky i v řešeních mimo síť a soběstačných řešeních, např. pro vysílací stožáry nebo lodě.

Které úložné technologie se u měničů používají?

Bateriové měniče je možné konfigurovat jako úložná řešení s olověnými akumulátory, Redox Flow, lithium-iontovými nebo znovupoužitými bateriemi v závislosti na specifikaci zákazníka.

Ein zukunftsorientiertes System: Batteriewechselrichter in Kombination mit regenerativen Energiequellen und als Micro-Grid-Lösung

Durch eine Vielzahl kundenspezifischer Konfigurationen kann das Batteriespeichersystem immer an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Der Erweiterung um zusätzliche Energiequellen oder einer E-Ladestation steht nichts mehr im Wege.

Další podrobnosti

TOP 5 výhody měničů TRUMPF

Výhoda 1: Téměř nekonečné možnosti pro síťovou integraci

Ať už se jedná o systémy off grid, micro grid (Droop Control) nebo „virtuální“ impedanci – naše systémy vám nabízí extrémně vysokou míru flexibility při síťové integraci. TruConvert AC 3025 je tak vybaven „virtuální“ impedancí a simuluje setrvačnost rotujícího synchronního stroje. Tím je umožněn provoz jako zdroj napětí, přesně jako vaše lokální síť.

Výhoda 2: provoz 0–75 V pro všechny Redox-Flow baterie

Řada TruConvert pokrývá celý rozsah napětí baterie 0 – 75 V. Proto může tvorba elektrolytů probíhat při 0 V. Díky tomu není dodatečná jednotka při tvorbě Redox-Flow baterie zapotřebí.

Výhoda 3: široký rozsah napětí pro všechny druhy lithium-iontových baterií

Společnost TRUMPF Hüttinger nabízí řešení pro široký rozsah napětí 48 V– 900 V, buď jako přímé spojení AC nebo měnič DC-DC. Tím vám umožníme velkou volnost v designu baterie (počet článků).

Výhoda 4: Dlouhá životnost a vysoká disponibilita

Menší ztráty zvyšují efektivitu a současně snižují náklady na chlazení. Díky tomu klesají náklady na chlazení a prodlužuje se životnost, neboť polovodičové komponenty mnohem pomaleji stárnou. Kromě toho profitujete z velmi vysoké systémové dostupnosti, díky paralelnímu zapojení několika komponent je váš systém téměř prakticky stále připravený k použití.

Vysokofrekvenční generátor pro paralelní kmitavé obvody

Výhoda 5: minimální provozní náklady

Bateriové střídače TRUMPF umožňují „Totally Reduced Unplanned Downtime“. Je to možné díky Industrial Grade Design a celosvětové servisní síti společnosti TRUMPF. Díky Real-Time Data Monitoring a Remote Diagnostics jste připraveni na průmysl 4.0. Všechny komponenty lze připojit přes zabezpečené OPC UA ke cloudu. Rychlý komunikační protokol založený na ethernetu umožňuje velké toky dat v reálném čase. Je podporováno i strojové učení založené na datech a optimální intervaly údržby.

Objevte naše bateriové střídače TruConvert

Nová generace obousměrných a modulárních měničů byla vyvinuta speciálně pro energeticky efektivní provoz akumulátorových úložišť energie s bateriemi redox-flow a lithium-iontovými bateriemi. Je perspektivním konceptem pro výrobce baterií, integrátory a uživatele.

K produktu

Přehled výhod pro každou kategorii baterií

Redox-flow baterie

Redox-Flow baterie umožňují velkou volnost v designu baterie a nevyžadují žádnou dodatečnou jednotku. Velkou výhodou je kompatibilita resp. interoperabilita s několika technologiemi měničů (jiní výrobci). Uživatelé se mohou spolehnout na bezpečný systém v případě mimořádné události (zkrat) a značně sníží své náklady na servis a opravy, neboť nízkonapěťové a vysokonapěťové úseky jsou izolovány a rozšíření chyby je tak omezeno.

Lithium-iontové baterie

Lithium-iontové baterie je možné konstruovat velmi volně, zejména pokud jde o počet bateriových článků. Můžete vytvořit různé jednotky od 25 kW až po MW, je nutné pouze znát specifikaci produktu. Pozdější rozšíření je bez potíží možné. Celkově profitujete ze značně vyšší redundance v celkovém systému.

Síťová integrace

Můžete pro několik regionů na světě použít stejný design (nízké a střední napětí) a vytvořit tak trhy s vyššími rozsahy výkonu. Úložiště na místě se vytvoří jednoduše, neboť je potřeba objednat pouze jeden model. S úložným systémem je možné vytvořit vlastní síť a napájet jakoukoliv zátěž (asymetricky, jednofázově). Integrace do mikrosítě je jednoduchá – bez dodatečné komunikace nebo kabeláže mezi DER (Distributed Energy Resources).

Systémová integrace

Vysoká hustota a kompaktní konstrukce řešení úložiště od společnosti TRUMPF vám podstatně usnadní naplánování mechanické konstrukce. Modulární koncept umožňuje redundanci s nižšími náklady: pokud vypadne přístroj, mohou stále ještě fungující přístroje kompenzovat zátěž.

Objevte naše bateriové střídače TruConvert

Nová generace obousměrných a modulárních měničů byla vyvinuta speciálně pro energeticky efektivní provoz akumulátorových úložišť energie s bateriemi redox-flow a lithium-iontovými bateriemi a je perspektivním konceptem pro výrobce baterií, integrátory a uživatele.

K produktu

Také by vás mohla zajímat tato témata

Jsme tady pro vás po celých čtyřiadvacet hodin

Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.

Services_Electronics_Training
Naší silnou stránkou jsou individuální školení zákazníků

Zkušení servisní technici zprostředkovávají fundované vědomosti, které jsou obsahově přizpůsobeny potřebám účastníků.

TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger

Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt