Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Systémy ohrevu VCSEL, prehľad
Systémy ohrevu VCSEL, prehľad
VCSEL - ohrievacie systémy

Priemyselné systémy ohrevu VCSEL

Priama tepelná úprava laserom pre množstvo priemyselných aplikácií

VCSEL - ohrievacie systémy

Priemyselné systémy ohrevu VCSEL

Individuálne voliteľné emisné zóny zaručujú vysoko presné obrábanie

Priemyselné systémy ohrevu VCSEL

Zdroje lúča na báze VCSEL-Arrays sú schopné zohriať veľké plochy s usmernenými selektívnymi vlnovými dĺžkami infračerveného žiarenia. Tieto ohrevné systémy VCSEL sa využívajú v početných priemyselných ohrevných procesoch. Vďaka priamemu ožiareniu opracovávanej plochy je možné bez nákladných optík alebo skenerových systémov vytvárať výrazné cenové výhody oproti konvenčným laserovým systémom. Jedinečné na týchto systémoch je, že popri presnom riadení a rýchlom prepínaní infračerveného výkonu vďaka nezávislému riadeniu malých segmentov laserových modulov je možné ľubovoľne programovať aj priestorový profil ohrevu. Vzory ohrevu sa dokonca môžu dynamicky meniť počas prevádzky. Umožňuje to nevídanú flexibilitu pocesu.

Meniteľný výkon

Profitujte z možnosti zmeny výstupného výkonu v oblasti kW.

Vysoká hustota výkonu

Dosiahnete vysokú rýchlosť procesov vďaka hustote výkonu 100 W/cm².

Možnosť presnej kontroly

Individuálne emisné zóny zdroja lúča VCSEL je možné ovládať nezávisle od seba.

Jednoduchá integrácia

Odolné a kompaktné laserové moduly je možné jednoducho integrovať do priemyselných zariadení ohrevu a výrobných procesov.

Veľkoplošná tepelná úprava

Profitujte z priamej a homogénnej tepelnej úpravy veľkých cieľových oblastí ako aj z vysokej tolerancie voči spätným odrazom. Vďaka vysokej hustote výkonu docielite vysokú rýchlosť procesu viac ako 100 W/cm².

Flexibilné riadenie profilu ohrevu

Užívajte si výhody presnej regulácie výkonu ohrevu ako aj voľného riadenia profilu ohrevu v pozdĺžnom smere.

Rýchle spájanie veľkých plastových dielcov pri výrobe nábytkových platní

Profitujte z plynulého zvárania veľkých plastových dielcov vďaka vysokej hustote výkonu v homogénne ožarovanej vyhrievanej zóne. Integrácia sa vykonáva vďaka minimálnym rozmerom modulu veľmi jednoducho.

Lokálne odstránenie spevnenia oceľovej karosérie v automobilovom priemysle

Pomocou ohrevných modulov VCSEL je možné jednoducho a rýchlo selektívne odkaľovať vysoko pevné oceľové dielce. Má to početné výhody najmä v oblasti výroby automobilov.

Elektromobilita: Sušenie fólií batérií

Po procese nanášania prášku sa musí aktívny materiál na fóliách elektród vysušiť. Tento krok dokážu zvládnuť priemyselné systémy ohrevu VCSEL, pretože zdroje lúča na báze VCSEL-Array sú schopné zohriať veľké plochy s usmernenými selektívnymi vlnovými dĺžkami infračerveného žiarenia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Elektromobilita: Spájanie puzdrových článkov (pouch)

Používanie systémov ohrevu VCSEL na spájanie puzdrových článkov batérií zvyšuje kvalitu výsledkov spájania. Okrem toho sa skráti doba trvania procesu, proces je v porovnaní až tri krát rýchlejší.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Wafer Heating

Lasery VCSEL je možné využiť v polovodičovom priemysle na ohrev doštičiek pre Rapid Thermal Processing (RTP). Moduly ohrevu VCSEL umožňujú rýchly a homogénny ohrev doštičiek, pretože je možné vynikajúco ovládať jednotlivé zóny ohrevu. Dosiahnuť je možné zvýšenie teploty Temperaturanstiege o niekoľko stoviek stupňov Celzia za sekundu.

Výroba obrobku pomocou laserového tavenia prášku

Aditívny spôsob výroby s kovmi (predohrev)

Pri takzvanom selektívnom spekaní laserom (SLS) zaostrený laserový lúč lokálne natavuje plastový prášok a tak vytvára obrobok. Umožňuje to najinovatívnejší systém ohrevu VCSEL firmy TRUMPF, ktorý obsahuje viac ako 3.000 individuálne voliteľných laserov (VCSEL-Array). Rýchlosť výroby sa tým zvýši zhruba 10-násobne v porovnaní s bežnými strojmi na 3D tlač, pri ktorých skenujú pole obrábania jeden alebo dva lasery. Touto technológiou je možné realizovať vysoko produktívne najmä aplikácie v oblasti vstrekovaných plastov.

Fotovoltika: Proces spájania podporovaný laserom, ultra rýchla regenerácia a proces prieniku svetla

Systémy ohrevu VCSEL prinášajú do výroby solárnych článkov početné výhody. Napríklad pri procese cieleného vpálenia kontaktov na solárnom článku. Okrem toho aj v procesoch regenerácie: intenzívnym ožarovaním článku sa redukujú defekty, odstraňujú sa energetické bariéry, čím sa zvyšuje efektivita.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výroba polovodičov: Laser Assisted Bonding (LAB)

Pri spájaní podporovanom laserom (LAB) je Flip-Chip umiestnený pomocou spájkovacích guľôčiek ako spojovacieho prvku na dosku plošných spojov. Systém ohrevu VCSEL ožaruje čip zhora, energia lasera sa prenáša cez kremíkový čip, aby sa tým roztavili spájkovacie guľôčky medzi čipom a doskou plošných spojov. Systémy ohrevu VCSEL ponúkajú v porovnaní s inými riešeniami väčšie plochy ohrevu s väčšími možnosťami výkonov.

Výroba polovodičov: Laser Assisted Soldering (LAS)

Pri spájkovaní podporovanom laserom (LAS) sú spájkovacie guľôčky priamo spájané so spájkovanými miestami na doske plošných spojov pomocou infračerveného tepelného spracovania VCSEL. Je to mimoriadne zaujímavé tam, kde sa používajú menšie spájkovacie guľôčky a rozstupy. Technológie systému ohrevu VCSEL ponúka vysoko presný ohrev a najvyššiu kvalitu spájkovaných miest. Proces LAS prispieva aj k zvýšeniu životnosti dosiek plošných spojov.

Aditívny spôsob výroby s plastmi

Pri takzvanom selektívnom spekaní laserom (SLS) zaostrený laserový lúč lokálne natavuje plastový prášok a tak vytvára obrobok. Umožňuje to najinovatívnejší systém ohrevu VCSEL firmy TRUMPF, ktorý obsahuje viac ako 3.000 individuálne voliteľných laserov (VCSEL-Array). Rýchlosť výroby sa tým zvýši zhruba 10-násobne v porovnaní s bežnými strojmi na 3D tlač, pri ktorých skenujú pole obrábania jeden alebo dva lasery. Touto technológiou je možné realizovať vysoko produktívne najmä aplikácie v oblasti vstrekovaných plastov.

Parametre lasera                
Typická vlnová dĺžka 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 +/- 20 nm
Výkon lasera 2,4 kW 4,8 kW 9,6 kW 19,2 kW 6,4 kW 2 kW 6 kW 4,8 kW
Uhol laserového lúča typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) - typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung)
Počet emitorov 12 Kus 24 Kus 48 Kus 96 Kus 96 Kus 10 Kus 30 Kus 24 Kus
Emisná oblasť 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 47 x 26 mm2 521.6 x 25.3 mm2 zweimal 40 x 52 mm2
Hustota výkonu typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 140 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Trieda ochrany lasera 4 4 4 4 4 4 4 4
Optika                
Optický prvok optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik 26 mm Spiegelkonzentrator optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik
Veľkosť                
Rozmer - šírka 87 mm 87 mm 87 mm 112,7 mm 93 mm 49 mm 133,5 mm 166 mm
Rozmer - výška 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 133 mm 87 mm 71 mm
Rozmer - hĺbka 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 270 mm 652 mm 254 mm
Vybavenie                
Ochranné sklo Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet
Jednotka ovládača                
Počet riadiacich jednotiek 1 Kus 2 Kus 4 Kus 1 Kus 1 Kus 1 Kus 1 Kus 2 Kus
Kontrola lasera typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung
Strojová prípojka Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll)
Hlavný prúd 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz
Inštalácia                
Teplota okolia 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Vlhkosť vzduchu (max) nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C
Chladiace zariadenie Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig

PPM412-12-980-24

2,4 kW modul ohrevu VCSEL je najmenším štandardným modulom. Tak ako všetky moduly, poskytuje vysoké cenové výhody, pretože oblasť aplikácie je priamo osvitovaná, bez dodatočného použitia optiky alebo skenerového systému.

PPM412-24-980-48

4,8 kW modul ohrevu VCSEL je štandardný modul, ktorý je vhodný na usmernené, veľkoplošné aplikácie ohrevu.

PPM412-48-980-96

9,6 kW modul ohrevu VCSEL je štandardný modul, ktorý sa takisto používa na usmernené, veľkoplošné aplikácie ohrevu.

PPM412-96-980-192

Štandardný systém ohrevu VCSEL je základom početných veariantov produktov, ktoré je možné flexibilne upraviť podľa požiadaviek zákazníka. Šírku a teda emitovanú plochu je možné jednoducho zväčšiť. Infračervený výstupný výkon môže mať až niekoľko desiatok kilowattov.

PPM415-32-980-64

Systémy ohrevu VCSEL je možné jednoducho prispôsobiť požiadavkám špecifikovaným zákazníkmi. V závislosti od aplikácie zákazníka sa spoločne stanoví správna konfigurácia systému ohrevu VCSEL.

Výroba kompozitov TRUMPF Photonics

PPM417-10-980-20

2.0 kW modul ohrevu VCSEL obsahuje koncentrovanú optiku, aby bolo možné cielene priviesť laserové žiarenie do medzery spoja. Tento modul je vhodný predovšetkým pri použití v oblasti kompozitných materiálov.

PPM419-30-980-60

Tento modul VCSEL disponuje pri veľkej šírke relatívne malou hustotou výkonu. Preto je mimoriadne vhodný na sušenie fólií batérií. Viacero modulov je možné usporiadať za sebou, aby bolo možné vytvoriť dlhšiu dráhu sušenia.

PPM420-24-980-48

Modul VCSEL spĺňa špecifické požiadavky na výrobu častí nábytku so zvarenými hranami bez viditeľných švov vo vynikajúcej kvalite. Tento kompaktný zdroj lúča VCSEL disponuje horizontálnym zónovaním pre rôzne výšky hrán a okrem toho je mimoriadne plochý, takže je možné ho umiestniť veľmi blízko k procesu spájania.

Malý modul ohrevu VCSEL so zaostrovacími optikami

Kompaktný laserový modul obsahujúci 32 VCSEL-Array a zaostrovacie optiky. Každý VCSEL-Array je monžé ovládať samostatne, každý má výstupný výkon 2 W. Ovládacia elektronika umiestnená v blízkosti VCSEL umožňuje veľmi rýchle prepínanie (< 5 µs). So správnou optikou je možné realizovať aplikácie tlače s rozlíšením až do 250 dpi a s hustotou výkonu do 10^4 W/cm2, ako napr. 3D tlač plastov alebo popisovanie obalového materiálu.

Riadiaci softvér pre systémy ohrevu VCSEL

Softvér Basic Driver Control

Základná verzia riadiaceho softvéru ponúka funkciu manuálneho ovládania laserových kanálov systémov ohrevu VCSEL a nastavovania výkonu.

Softvér Advanced Driver Control

Rozšírená verzia riadiaceho softvéru nadväzuje na základnú verziu a ponúka ďalšie funkcie, ako regulácia teploty alebo pulzovanie. Okrem toho je možné vytvárať časové a výkonové profily. Vďaka tomu je možné meniť výkon systému ohrevu VCSEL počas doby obrábania.

Šošovky

Prídavnými šošovkami je možné ovplyvniť tepelnú hustotu systémov ohrevu VCSEL. Pomocou spojných šošoviek je možné zvýšiť hustotu výkonu modulov VCSEL. Použitie rozptylných šošoviek znižuje hustotu výkonu modulov.

Air Knife

Air Knife je možné použiť na udržanie prskancov a párov od ochranného skla laserového systému,. Vytvára ochranný prúd vzduchu pred laserom.

Montážny uholník

Montážne uholníky uľahčujú technickú montáž modulu ohrevu VCSEL.

Znížená hustota výkonu

Pre aplikácie, pri ktorých je potrebná znížená hustota výkonu, je možné použiť modul ohrevu VCSEL s menej husto osadenými emitormi a s rozostrovacou šošovkou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Downloads
Servis & Kontakt