Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače
Aditívne výrobné systémy

Priemyselná automatizácia 3D tlače

Optimálna manipulácia s práškom pre najvyššiu produktivitu

Aditívne výrobné systémy

Priemyselná automatizácia 3D tlače

TruPrint 2000 so stanicou prípravy prášku

Komponenty TruPrint pre manipuláciu s práškom a obrobkami

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu natavovaním prášku pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Pomocou priemyselnej automatizácie 3D tlače od firmy TRUMPF zvýšite Vašu produktivitu a hospodárnosť Vašej produkcie, pretože pomocou nej je možné osadzovanie a rozbaľovanie súbežne s hlavným výrobným časom v jednom alebo viacerých strojoch TruPrint.

Vďaka štandardným prípojkám a stavebnicovej konštrukcii budete profitovať z najvyššej flexibility. Centrálnymi komponentmi sú popri staniciach na odstránenie prášku aj preosievacia resp. stanica na prípravu prášku a zásobník na prášok.

Tieto zariadenia sú vhodné pre viacero strojov súčasne a môžu sa použiť tak pre stroje série TruPrint ako aj na doplnenie Vašej celej priemyselnej výrobnej linky. Vďaka tomu je možné jednoducho paralelne realizovať proces prášku, natavovania a dielcov.

Vysoká produktivita

Vďaka osadzovaniu a rozbaľovaniu súbežne s hlavným výrobným časom budete pracovať produktívnejšie a hospodárnejšie.

Čistota vo výrobe

Vďaka uzatvorenému obehu prášku budete stále pracovať v čistom a bezpečnom výrobnom prostredí

Krátke doby priebehu výroby

Profitujte z vysokého stupňa automatizácie a vysokých výkonov – dokonca aj pri veľkých objemoch prášku.

Veľká flexibilita

Vďaka stavebnicovej konštukcii a štandardným prípojkám si užijete maximálnu flexibilitu Vašej výroby.

Manipulácia s práškom v ochrannej atmosfére

Inertná manipulácia s práškom spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a spĺňa požiadavky povinnosti dokladovania.

Priemyselná automatizácia 3D tlače pre stroje TruPrint od firmy TRUMPF
Vďaka systému výmenných valcov môžete skrátiť doby prestojov a vedľajších neproduktívnych časov Vášho 3D výrobného systému a zároveň zvýšiť Vašu produktivitu.
Pomocou našich rýchlo vymeniteľných konštrukčných valcov a valcov s práškom skrátite časy osadzovania a súčasne zvýšite produktivitu a vyťaženie stroja. Pretože v uzatvorených valcoch sa obrobok, ktorý je ešte horúci, ochladzuje v ochladzovacej stanici v ochrannej atmosfére mimo stroja.
Stavebnicové rozšírenie Vášho priemyselného aditívneho spôsobu výroby pomocou produktov TRUMPF na automatizáciu 3D tlače
Stavebnicové doplnenie Vašich strojov TruPrint

Všetky komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače je možné zostaviť ako stavebnicu. Podľa priemyselného scenára výroby tak môžete zostaviť perfektnú kombináciu stroja a komponentov pre bezpečnú manipuláciu s práškom a obrobkami, na želanie aj v ochrannej atmosfére. Radi Vás podporíme pri optimálnom zostavení strojov TruPrint a jednotlivých variantov produktov priemyselnej automatizácie 3D tlače.

Paralelne vykonávané procesy vďaka priemyselnej automatizácii 3D tlače firmy TRUMPF
Vytvorte Vaše paralelné procesy

Vďaka tomu je možné jednoducho paralelne realizovať proces manipulácie s práškom, natavovania a výroby dielcov. Komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače spočívajú na uzatvorenom obehu prášku. Vďaka tomu si vytvoríte čisté a bezpečné výrobné prostredie a okrem toho ušetríte čas.

Odlúčenie procesu 3D tlače a manipulácie s práškom

Vďaka jednoduchému oddeleniu oblastí pre manipuláciu s práškom a pre 3D tlač profitujte z bezpečnej manipulácie vo Vašej priemyselnej sériovej výrobe. Komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače môžete využiť aj pre viaceré stroje TruPrint.

Systém výmenných valcov na strojoch TruPrint firmy TRUMPF
Systém výmenných valcov

Využite svoj stroj čo najlepšie: Vďaka integrovanému systému výmenných valcov budú Vaše časy osadzovania kratšie, zároveň zvýšite Vašu produktivitu. Zatiaľ čo zariadenie TruPrint tlačí obrobky, je možné preosievať prášok do valcového zásobníka a osadzovať konštrukčný valec. Po ukončení programu pre tlač sa konštrukčný valec a valcový zásobník zamenia za pripravené valce – stroj môže hneď ďalej vyrábať. Konštrukčný valec sa vkladá s s obrobkami nachádzajúcimi sa v práškovom lôžku do rozbaľovacej stanice a tam sa ergonomicky oslobodí od prášku.

Princíp dvoch krytov

Skráťte čas a znížte náklady vďaka úplne inertnému stroju: Pred odobratím konštrukčného valca resp. valcového zásobníka sa uzavrie valec pomocou krytu valca. Aby ostala pracovná komora pri otvorení a odoberaní valcov inertná, používa sa na uzavretie ďalší kryt – kryt pracovného priestoru. Týmto spôsobom je po opätovnom vložení valcov možné priamo spustiť ďalšiu výrobu.

Krátky prehľad        
Rozsah výkonov

Rozbaľovacia stanica pre bezpečné, externé rozbaľovanie obrobkov v rukavicovom boxe pomocou odsávania prášku

Vibračný stroj na preosievanie s ultrazvukovým čistením vrát. vákuového dopravníka, váhy a rozvodnej skrine na napĺňanie valcového zásobníka

Štandardizovaná skladová a prepravná nádoba

Stanica na prípravu prášku pre dopravu a preosievanie prášku

Obsah

Rukavicový box s rukavicovými návlekmi
Osvetlenie pracovného priestoru
Elektrická zdvíhacia os
Otočné ložisko
Riadenie

Stroj na preosievanie
Váha
Rozvodná skriňa
Snímač prítomnosti kyslíka (na želanie)

Zásobník na prášok vrát. kolena rúry s prívodom vzduchu
Možnosť rozšírenia stavebnicovo
Snímač prítomnosti kyslíka (na želanie)

Stroj na preosievanie
Váha
Kryt na ochranu pred práškom

Kompatibilita

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

Pohon Elektrický zdvih; manuálne otáčanie - - -
Výkonové parametre        
Výkon sita - do cca. 100 l/h; cca. 400 kg/h 2 - do cca. 15 l/h; ~ 50 kg/h 2
Vložka sita - Plocha sita 2800 cm2; veľkosť oka sita 63 μm 3 - Plocha sita 600 cm2; veľkosť oka sita 63 μm 3
Podporovaný výkon do cca 100 l/h 1 do cca 100 l/h 1 do cca 100 l/h 1 -
Objem nádoby na prášok - - Veľkosť sila: 30 / 80 / 130 / 180 l -
Prípojka a spotreba        
Elektrická prípojka (napätie) 325 - 525 V 208 - 550 / 230 - 400 V - 100 - 230 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Elektrická prípojka (sieťová frekvencia) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz - 50 Hz / 60 Hz
Stlačený vzduch 7 bar 6 bar 6 bar -
Ochranný plyn - Argón, dusík (na požiadanie) Argón, dusík (na požiadanie) Argón, dusík (na požiadanie)
Konštrukcia        
Pracovný priestor (Š x V x H) 990 mm x 965 mm x 990 mm - - -
Rozmery (Š x V x H) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 670 mm x 1600 mm x 600 mm 1008 mm x 2090 mm x 755 mm
Hmotnosť 750 kg 500 kg max. 800 kg 4 400 kg

Stanica na odstránenie prášku

Pomocou našej stanice na odstránenie prášku s hydraulickou zdvíhacou a manuálnou otočnou a rotačnou osou môžete bezpečne mimo stroja odstrániť prášok z obrobkov. Vďaka tomu profitujete nie len z vysokej dostupnosti stroja ale aj z vysokej miery odstránenia prášku z obrobku vytvoreného 3D tlačou podporovaného vibrovaním aj pri zložitých geometriách obrobkov. Zaťažovanie operátora je nepatrné. Formou doplnkovej výbavy Vám ponúkame odstraňovanie prášku aj v ochrannej atmosfére, vrátane regulácie a monitorovania priebehu ochranného plynu.

Rozbaľovacia stanica, TruPrint 3000

Rozbaľovacia stanica

Pomocou komponentu "rozbaľovacia stanica" je možné bezpečne dodať nový kovový prášok do okruhu 3D tlače, bez kontaktu s operátorom. Okrem toho je možné oddeliť obrobky z práškového lôžka mimo stroja bez kontaktu s práškom, čo vylepšuje pohotovosť stroja. Systém výmenných valcov strojov TruPrint (TruPrint 3000 a TruPrint 5000) umožňuje aby sa mohol konštrukčný valec hneď po procese laserovej 3D tlače jednoducho presunúť do rozbaľovacej stanice. Dokonca aj zložité obrobky je možné jednoducho vyčistiť vďaka odsávacím dýzam opimalizovaným podľa potrieb, ktoré sú ovládané pomocou rukavíc. Takto sa predíde priamemu kontaktu s práškom. Vďaka otočnému konštrukčnému valcu a elektrickému pohonu zdvihu je stanica okrem toho aj optimálne prístupná.

Stanica so sitkom s vákuovým dopravníkom, TruPrint 3000

Stanica so sitkom s vákuovým dopravníkom

Stanica so sitkom umožňuje vysoko produktívny, automatický proces preosievania s čistením ultrazvukom, pre priemyselné spracovanie kovového prášku. Vďaka vysokému stupňu automatizácie je možné prevádzkovať stanicu bez obsluhy. Vďaka veľkej ploche sitka a automatizovanému pridávaniu prášku pomocou vákuového dopravníka docielite vysoký prietok prášku – pri konštantnej kvalite prášku. Pomocou integrovaného vákuového dopravníka môžete okrem toho preosievať z ľubovoľných nádob a pomocou kolísavej funkcie napĺňať podľa potreby do požadovaných nádob. Bezpečné odsávanie alebo prísun veľkého množstva prášku – vykonáva sa to jednoducho, pomocou komponentu "vákuový dopravník", ktorý je možné rýchlo pripojiť k stanici so sitkom. Integrovaný prídavný filter HEPA (high efficiency-particular airfilter) Vám zaručuje vysokú bezpečnosť pre operátora a životné prostredie. Pre zákazníkov so zvýšenými požiadavkami na automatizáciu podávania prášku je možné dodať na požiadanie sitkovanie v ochrannej atmosfére (inertné) – podľa voľby s argónom alebo dusíkom pri zvyšku kyslíka 1 %, 3 % alebo 5 %. Dostanete k tomu inštalačnú sadu vrátane snímača prítomnosti kyslíka ako aj rozšírenie ovládacej plochy na reguláciu a monitorovanie stavu ochranného plynu počas procesu preosievania. Vďaka stavebnicovým periférnym zariadeniam môžete túto doplnkovú výbavu doplniť k zariadeniu aj neskôr.

Silá na skladovanie prášku, periférne produkty pre TruPrint

Zásobník na prášok

Pomocou zásobníkov na prášok môžete bezpečne a efektívne skladovať, prepravovať a napĺňať veľké množstvá prášku v štandardných nádobách. Objem pritom môžete individuálne prispôsobiť a zvoliť z troch rôznych veľkostí (30, 80 a 130 litrov). Zásobník prášku sa pritom upravuje flexibilne podľa konkrétnej potreby aplikácie. Základnú nádobu je možné zväčšiť jednoducho pomocou upínacej spony. V prípade čistenia je zas možné upínacie spony rýchlo demontovať. Pomocou štandardného paletového vozíka je okrem toho možné ľahko prepravovať zásobník prášku. Vákuový dopravník je možné upevniť aj na zásobník prášku, aby bolo možné jednoducho a bezpečne odsávať alebo prisúvať väčšie množstvá prášku. Na požiadanie je možné dodať aj skladovanie prášku v ochrannej atmosfére. Takto je možné regulovať a kontrolovať priebeh ochranného plynu počas skladovania. Paralelne je možné pomocou skúšobného protokolu sledovať až tri silá. Vďaka stavebnicovým periférnym zariadeniam je možné túto doplnkovú výbavu doplniť k zariadeniu bez komplikácií aj neskôr.

Stanica prípravy prášku

Inertná koncepcia stroja TruPrint 2000 so stanicou na prípravu prášku umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu s práškom a dielcami v ochrannej atmosfére. Vďaka uzatvorenému okruhu je efektívne vylúčený kontakt s práškom, čím je vytvorená vysoká bezpečnosť práce. Okrem toho materiál z dôvodu minimálneho kontaktu s kyslíkom nedegraduje. Stanicu prípravy prášku je zároveň možné použiť pre viacero strojov série TruPrint.

Ochladzovacia stanica

Naša samostatná ochladzovacia stanica pre ochladzovanie konštrukčného valca súbežne s hlavným výrobným časom po programe pre tlač 500 °C Vám prináša mnohé výhody: Skrátite si Vaše prestoje stroja a vytvoríte konštantnú kvalitu prášku, pretože inertný reťazec procesov efektívne zabraňuje oxidácii prášku počas procesu ochladzovania. Prášok je možné jednoducho opäť použiť. Ochladzovaciu stanicu dostanete s doplnkovou výbavou predohrev 500 °C.

Uzatvorený obeh prášku

Správny prášok pre Vaše aplikácie

Komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače spočívajú na uzatvorenom obehu prášku. Vykonávajte Vašu manipuláciu s práškom paralelne, pri natavovaní a dielcoch a vytvorte si čisté a bezpečné výrobné prostredie.

Kovový prášok TRUMPF pre priemyselnú výrobu v oblasti 3D tlače

Ponuka TRUMPF zahŕňa napríklad prášok z materiálov ako nerez, nástrojová oceľ, hliník alebo titán. TRUMPF Vám ponúka správny kovový prášok ako aj vhodné parametre prispôsobené pre Vaše aplikácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • v spojení s vákuovým dopravníkom
  • v závislosti od materiálu
  • ďalšie veľkosti oka na požiadanie (80 µm, 100 µm)
  • prípustná hmotnosť náplne, vlastná hmotnosť 35 kg

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruPrint 3000, Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
TruPrint 3000

Máte zložité dielce ktoré chcete vyrábať flexibilne no napriek tomu v sériových dávkach? Objavte teda TruPrint 3000 firmy TRUMPF s automatizáciou a integrovanou automatizáciou 3D tlače.

TruPrint 5000
[Translate to sk_SK:] TruPrint 5000
História úspechu toolcraft

3D tlač pre odvetvia špičkovej techniky! Firma toolcraft, zákazník firmy TRUMPF využíva aditívny spôsob výroby na výrobu obrobkov pre odvetvia akými sú výroba automobilov, polovodičov alebo v medicínskej technike. Prečítajte si, ako pri tom firma TRUMPF podporila celkové riešenie.

Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Downloads
Servis & Kontakt