Lands-/region- och språkval

Jeff Li

Distribution

Fälttekniker sedan: 2000

Arbetsområde: Kina

Körda km per år: ca 50 000

Besökta kunder per år: ca 300

”Den där maskinen klarar sig faktiskt bättre än vår”, tänkte jag. Det var en svår chock. Vår maskin var underlägsen även i den andra testrundan. En kund lät oss och sina tidigare huvudleverantörer presentera och sätta upp nya anläggningar mot varandra. Konkurrenterna tog poäng såväl när det gällde precision som hastighet.

Det var uppenbart vad det berodde på: Testscenarierna var anpassade för konkurrenternas anläggningar. Jag klarade en tredje runda med neutrala testscenarier – och då såg jag att vi var snabbare. Men tyvärr inte jättemycket snabbare. Dessutom var vår maskin dyrare. Kunden var inte så entusiastisk.

Under en av de sista kaffepauserna tog jag mod till mig och vände mig direkt till de båda produktionscheferna: ”Är vi bara här för att ni ska kunna övertyga er om era befintliga leverantörer? Eller vill ni investera i en bättre framtid?” Jag frågade om jag hade slagit huvudet på spiken – och vek inte en tum. Långt in på kvällen demonstrerade jag alla de möjligheter vår maskin kunde erbjuda. Till slut fick vi ordern. Vår maskin avgick som segrare.

Kontakt
Företagskommunikation
Till kontaktpersonerna
Service och kontakt