Lands-/region- och språkval

"Chinstrap Penguins. South Sandwich Islands" är titeln på fotot till vår årsredovisning för detta år. Det togs av samtidens kanske mest berömda naturfotograf, Sebastião Salgado, och är en del av hans monumentala "Genesis"-serie.

Det här fotot valde vi inte bara för att det på ett estetiskt sätt påminner om stora teman som globalisering, långsiktighet och skyddet av de naturliga livsbetingelserna. Bilden refererar också på ett underbart sätt till mottot, att ”ligga i framkant”, under det 99:e året i vår företagshistoria. Att ligga i framkant – så väl teknologiskt som kulturellt – har visserligen varit vår credo i alla tider, men nu gäller detta ännu mera med tanke på de aktuella förändringarna inom näringsliv och samhälle. Denna anda speglas även i berättelserna i magasinsdelen till fotonik, elektronik och kvantteknologi.

Det är givetvis så att man som företag i framkant ibland måste visa pionjärmod och som Salgados pingviner vara först med att våga ge sig ut i det okända (som i det här fallet är livshotande iskallt vatten i Sydatlanten mellan Argentina och Antarktis). I synnerhet under en epok där det vid sidan av mycket snabb förändring på teknologiområdet även sker förändringar i de geopolitiska ramvillkoren, i en omfattning som inte setts sedan järnridåns fall.

Räkenskapsåret 2021/22 var i detta hänseende en utmaning även för oss. TRUMPF har precis som många andra företag reagerat med den yttersta konsekvensen på det ryska överfallet på Ukraina i februari 2022 och avbrutit alla affärer. Trots de så väl direkta som indikrekta följderna av detta för vår verksamhet, samt de ihållande svårigheterna med leveranskedjan och den uppblossande Corona-pandemin i Kina, lyckades vi avsluta året framgångsrikt. Detta innebar en rejäl kraftsamling hos hela personalen.

Tack vare en stigande efterfrågan på våra produkter runt om i världen nådde vi en rekordstor orderingång på 5,6 miljarder euro (föregående år 3,9 miljarder), vilket motsvarar ett plus på 42 procent. Vår omsättning växte till 4,2 miljarder euro (föregående år 3,5 miljarder) och därmed något mindre dynamiskt, vilket hängde ihop med svårigheterna hos förprodukterna. Vårt operativa resultat före räntor och skatter steg till 468 miljoner euro (föregående år 370 miljoner). Avkastningen låg med 11,1 procent (föregående år 10,5 procent) över fjolårsnivån – trots de drastiskt ökade priserna för material, logistik och energi.

Trots det bräckliga geopolitiska och konjunkturella läget ser TRUMPF-gruppen, som sedan 2022-02-09 med ny komplementär har företagsbeteckningen TRUMPF SE + Co. KG, försiktigt optimistiskt på det löpande räkenskapsåret fram till 100-års dagen sommaren 2023. Jag tackar alla kunder och partner samt alla medarbetare som har bidragit till denna optimism. Och jag önskar mycket nöje med läsningen av vår nya, och man kan faktiskt med rätta även säga: bildsköna årsredovisning!

Er Nicola Leibinger-Kammüller

Här hittar du vår årsredovisning som du kan ladda ner