Výběr země / regionu a jazyka
Integrovaná řešení VCSEL

Průmyslová řešení VCSEL (TO pakety)

Polarizačně řízené VCSEL v hermeticky těsném TO pouzdře

Integrovaná řešení VCSEL

Průmyslová řešení VCSEL (TO pakety)

TO pouzdro s integrovanou regulací teploty (TEC, termistor)

Integrated VCSEL
Integrated VCSEL
Integrovaná řešení VCSEL

Průmyslová řešení VCSEL (TO pakety)

Integrovaný modul VCSEL

Průmyslová řešení VCSEL (TO pakety)

Režim Single VCSEL v hermeticky utěsněném TO pouzdře umožňuje jednoduchou manipulaci laserové diody a hodí se pro použití při náročných podmínkách prostředí. Přídavná Zenerova dioda chrání laserovou diodu před poškozením elektrostatickým výbojem (Electrostatic discharge). VCSEL jsou kromě toho podrobeny zkoušce ohněm ke stabilizaci laseru. Jsou k dispozici různé vlnové délky od 760 nm do 940 nm. Společnost TRUMPF navíc nabízí pakety, u kterých jsou TO pouzdra dále integrována a tak například vysoce automatizovaně namontována přímo do desek tištěných spojů s příslušnou elektronikou. Tak lze vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.

Polarizačně kontrolovaný režim Single VCSEL

Platforma režimu Single VCSEL je dimenzována pro nízkou spotřebu proudu a vysoký výstupní výkon. Polarizační blokování dosahuje polarizační kontroly bez kompromisů při efektivním výkonu.

Hermeticky uzavřený VCSEL paket

TO paket okolo VCSEL hermeticky uzavře elektroniku uvnitř pouzdra. I při náročných podmínkách prostředí nevznikne žádná škoda.

Řízené teplotou pomocí TEC a termistoru

TO pouzdro s integrovaným TEC adresuje aplikace, které vyžadují velké teplotní rozpětí nebo spektrální stabilizaci laserové diody. Teplotu laseru lze při tom přesně regulovat.

K dostání v různých vlnových délkách

Jsou k dispozici varianty výrobku s vlnovými délkami od 760 nm do 940 nm, přizpůsobené podle potřeby.

Vše z jedné ruky

VCSEL v TO pouzdře lze vysoce automatizovaně integrovat do komplexnějších systémů. TRUMPF nabízí vše od jednotlivých komponent přes TO pakety až po plně integrované moduly.

Úvod do technologické platformy ViP (VCSEL s integrovanou fotodiodou) a měřicí metodou samomíchací interference.
Integrated VCSEL
Packaging: Integrace od VCSEL

Vysoce automatizované systémy přebírají montáž a integraci laserových diod VCSEL do komplexnějších systémů. Tak jsou umožněna také přizpůsobení individuální pro zákazníky jako integrace elektroniky ovladačů nebo speciálních optik. S VCSEL lze s nimi bezpečně zacházet a jednoduše je integrovat.

Spolehlivá kyslíková spektroskopie s VCSEL

VCSEL ve spektrální oblasti 760 nm – 766 nm umožňuje vysoce přesné měření koncentrace kyslíku. Pomocí integrovaného termoelektrického chladiče a také prostřednictvím variace provozního proudu, lze emisi laseru přesně sladit s požadovanou spektrální linií.

Průmyslový enkodér pro vysoce přesné polohování

Režim Single VCSEL se perfektně hodí pro použití v optických enkodérech, protože jsou vybaveny ocelovým profilem Gaussova tvaru a dlouhou koherenční délkou. Kromě toho se hermeticky těsné TO pouzdro perfektně hodí pro použití v průmyslovém prostředí.

Průmyslové senzory rychlosti a odstupu

TO pouzdra jsou robustní pro použití v průmyslovém prostředí. Nacházejí použití jako senzory rychlosti a odstupu pro různé materiály, mj. i jemné materiály jako jsou látky.

Kyslíkové senzory (TDLAS)

Režim Single VCSEL v TO pouzdře s TEC se výborně hodí pro aplikace TDLAS (Tunable Diode Absorption Spectroscopy).

FTIR (Fourier-transform infrared spectocrospy)

Díky malé teplotní závislosti vlnových délek emise (0.06 nm/K) a úzkopásmovým spektrálním emisím typicky 100 MHz se teplotně stabilizovaný režim Single VCSEL hodí zejména jako reference vlnové délky pro FTIR spektrometr.

Varianty výrobku na vyžádání s následujícími vlastnostmi:

Regulace teploty

TO pouzdra jsou k dostání s regulací teploty (TO pouzdro s TEC a termistorem) a bez ní.

Různé vlnové délky

K dostání jsou různé konfigurace vlnových délek v rozsahu mezi 760 nm a 940 nm.

Polarizačně stabilní, integrované fotodiody

Polarizačně stabilní režim Single VCSEL je k dispozici s monoliticky integrovanými fotodiodami.

Integrované moduly VCSEL

Přes TO pakety je možné uskutečnit hlouběji sahající integraci produktu. Jsou možná přizpůsobení individuální pro zákazníky jako integrace elektroniky ovladačů nebo speciálních optik. Integrace laserových diod VCSEL do komplexnějších systémů se uskutečňuje s vysoce automatizovanými systémy.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Režim Single VCSEL, 850 nm
Single Mode VCSEL

850nm režim Single VCSEL je díky vylepšeným optickým vlastnostem skvělou volbou pro náročné senzorové aplikace. Zjistěte vše o vašich výhodách a doprovodných informacích k profilu paprsku, charakteristice LIVT i spektru.

Příběh o úspěchu SICK AG

Zjistěte, jak SICK AG – specialista pro průmyslová řešení senzorů – s diodami VCSEL od společnosti TRUMPF učinil masově dostupným bezkontaktní měření ve výrobních zařízeních.

Optické senzory pro průmyslové použití

V prostředí výroby hrají důležitou roli optická řešení senzorů založená na technologii VCSEL. VCSEL adresují aplikace jako senzory kyslíku, senzory vlhkosti, senzory polohy nebo senzory příblížení, protože jsou  spolehlivé a vysoce výkonné zdroje světla pro průmyslové aplikace senzorů.

Kontakt
Prodej Photonic Components
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt