Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Highspeed Eco – The Game Changer. Väčšie výrobné kapacity, nižšia spotreba

Ako môžete vyhrať závod? Vynecháte zastávky v pit stope! Rezanie laserom je ako pretek: Dobrý stroj musí byť vyladený tak, aby dosiahol cieľ bez potreby manuálneho dodatočného nastavovania. Pomocou procesu rezania Highspeed Eco lámete rekordy v rýchlosti rezania dusíkom pomocou pevnolátkového lasera. Pretože v závislosti od hrúbky plechu narastá počet vyrobených tabúľ pri nezmenenom výkone až o 100%. Naviac ešte znížite spotrebu rezného plynu o 70 %.

Takto Vás Highspeed Eco vylepší

Údaje v kW a stroje sa musia vzájomne zhodovať

Pri automobilových pretekoch je dôležitý výkon, ktorý auto efektívne prenáša na cestu. Presne tak isto je to aj pri rezaní laserom: Len pri premyslenej koncepcii stroja, pri ktorej sú všetky komponenty vzájomne zosúladené, prenesie laser a stroj celý výkon na plech. V TRUMPF-e sú stroj, laser a funkcie ideálne zosúladené. V neposlednom rade preto, lebo všetky komponenty našich strojov vyvíjame a montujeme sami.

Vyššie výrobné kapacity*
Nižšia spotreba rezného plynu*
Nižší tlak rezného plynu*

* Hodnoty sú priemernými hodnotami starších generácií strojov so štandardnými parametrami rezania a vzťahujú sa na typickú zmes tabúľ tvorenú jednoduchými, strednými a zložitými dielmi v rôznych hrúbkach plechu. V rámci časovej štúdie radi otestujeme aj Vaše individuálne diely.

Porovnanie štandardnej dýzy a dosadajúcej dýzy:

Grafika porovnania Highspeed Eco

Štandard: Vzdialenosť medzi dýzou a plechom spôsobuje stratu rezného plynu. Na vyfúknutie strusky z reznej medzery je potrebný vysoký tlak plynu. Dosadajúca dýza: Konštrukcia dýzy s optimalizáciou prúdenia plynu je patentovaná. Flexibilne uložené puzdro sa pri rezaní pritláča na plech a vytesňuje reznú medzeru. Strata plynu je minimálna. Tlak a spotreba plynu sa výrazne znížia.

Jedna dýza pre celú oblasť použitia

Nerovný terén? Žiaden problém!

Puzdro je posuvné a sklopné, vnútorná časť má veľmi veľkú vzdialenosť od plechu. Puzdro sa preto bez problémov kĺže cez vyšší oprskaný materiál zo zápichov na plechu. Oprskaný materiál je zároveň možné bez problémov odstrániť.

Ako z aerodynamického tunela – optimalizovaná aerodynamika

Puzdro vytesňuje reznú medzeru. Rezný plyn je vďaka tomu paralelne a efektívne vháňaný do strižnej medzery, čím sa znižuje tvorba otrepov a nalepenej strusky. Preto je možné výrazne zvýšiť rýchlosť pohybu a skrátiť dĺžku nábehu - bez obmedzení na kvalite.

Detailné snímky Highspeed Eco

Obrábacia hlava s dýzou Highspeed Eco

Pridajte plyn, ušetrite plyn

Dosadajúca dýza zabraňuje bočnému úniku plynu a šetrí tak hotové peniaze.

Akčný obrázok Highspeed Eco

Zbesilo rýchlo cez plech

V porovnaní so staršími generáciami strojov so štandardnými parametrami rezania, budete profitovať vďaka procesu Highspeed Eco z rýchlosti pohybu v tavnom rezaní, ktorá je čiastočne dva krát taká veľká.

2D laserové obrábacie zariadenia

Technologický obrázok, 2D laserové obrábacie zariadenia

V našom portfóliu sa nachádzajú správne stroje na všetky požiadavky – jedine Vaša aplikácia rozhodne o tom, ktorý laserový stroj je pre Vás ten správny. Pritom nebudeme prizerať len na čistý čas rezania: Pracujeme aj na tom, aby sme Vám pomohli optimalizovať predchádzajúce a nasledovné procesy týkajúce sa rezania laserom.

Pozrite si viac

Viac detailov nájdete v nasledujúcich filmoch

Highspeed Eco: Extrémne rýchle. Extrémne úsporné.

Highspeed Eco: Film funkcie dosadajúca dýza

Radi Vám poradíme!

Presedlajte teraz na Highspeed Eco a obsaďte pole position pri rezaní laserom.

Vyžiadať poradenstvo

Na stiahnutie

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Technologický obrázok, 2D laserové obrábacie zariadenia
2D laserové obrábacie zariadenia

CO2 alebo pevnolátkové lasery? Ponúkame pre každú požiadavku vhodné 2D laserové obrábacie zariadenie a máme optimálne riešenie pre všetky typy plechu.

TRUMPF Services Originálne diely Keyvisual
Genuine parts

Quality guaranteed: TRUMPF genuine parts, tailored to your products, give you peace of mind.

Obrábanie laserovým rezaním pomocou produktov TRUMPF
Rezanie laserom

Laserom ovládnete mnohoraké úlohy rezania: od rezných medzier presných na mikrometre v polovodičových čipoch až po kvalitné rezy v konštrukčnej oceli hrubej 30 milimetrov.