Voľba krajiny/regiónu a jazyka
LiftMaster Compact, náš najlepší vo svojej triede
LiftMaster Compact, náš najlepší vo svojej triede
Automatizácia

LiftMaster Compact

Náš najlepší vo svojej triede

Náš najlepší vo svojej triede

LiftMaster Compact je najrýchlejšia a najkompaktnejšia manipulačná jednotka z ponuky produktov TRUMPF. Dynamické a variabilné riešenie automatizácie je atraktívne najmä pri rýchlych dobách výroby tabule, s alebo bez pripojenia na sklad. Nepotrebuje veľa miesta a šetrí čas a peniaze vďaka krátkym cyklom v trvaní 90 sekúnd.

Nepretržitá výroba

LiftMaster Compact pracuje bezpečne 24 hodín denne aj bez obsluhy.

Rýchle cykly procesu

Na kompletné cykly nakladania a vykladania vrátane výmeny paliet potrebuje zariadenie LiftMaster Compact len 90 sekúnd.

Paralelná práca

Pomocou synchrónneho nakladača zariadenie LiftMaster Compact paralelne nakladá a vykladá svoje obrobky.

Stavebnicovo ku kompletnej výrobnej bunke

Doplňte Vaše zariadenie LiftMaster Compact o TruStore alebo o triediacu stanicu PartMaster až na výrobnú bunku.

LiftMaster Compact – náš najlepší vo svojej triede
LiftMaster Compact s PartMaster
Integrácia zariadenia PartMaster v sklade TruStore: Flexibilne vo dne aj v noci
LiftMaster Compact veľký formát
LiftMaster Compact maxiformát
Nakladanie    
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Min. formát plechu 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Max. hrúbka plechu 25 mm 20 mm
Max. hmotnosť plechu 900 kg 1600 kg
Vykladanie    
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Min. formát plechu 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Max. hrúbka plechu 25 mm 20 mm
Max. hmotnosť plechu 900 kg 1260 kg
PartMaster
PartMaster

Pomocou zariadenia PartMaster jednoducho a bez problémov manuálne odoberiete hotové dielce a zbytkové mriežky.

LiftMaster Compact so synchrónnym nakladačom
Synchronloader

Synchrónny nakladač sa skladá z prísavkového rámu, na ktorom je jedna paleta hotových dielov na odkladanie vyrezaných dielov. Pohybuje sa horizontálne medzi stolom pre surový materiál a meničom paliet.

Systémy vozíkov

Namiesto štandardného stola pre surový materiál môžete použiť aj nakladací vozík.

TruLaser 5030 fiber s LiftMaster Compact a TruStore 3030

TruLaser 5030 fiber s LiftMaster Compact a TruStore 3030

TruLaser 3030 s LiftMaster Compact a TruStore 3030

TruLaser 3030 s LiftMaster Compact a TruStore 3030

TruLaser 3030 v priečnej inštalácii s LiftMaster Compact

TruLaser 3030 v priečnej inštalácii s LiftMaster Compact

TruLaser 3030 v pozdĺžnej inštalácii s LiftMaster Compact a PartMaster

TruLaser 3030 v pozdĺžnej inštalácii s LiftMaster Compact a PartMaster

TruLaser 3030 s LiftMaster Compact, PartMaster a TruStore 3030

TruLaser 3030 s LiftMaster Compact, PartMaster a TruStore 3030

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF machine and would now like to automate your production system, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Skladové systémy

Pomocou našich skladových systémov a systémov logistiky profitujete z našich stavebnicových inteligentných riešení skladu – kompaktne, efektívne, flexibilne.

LiftMaster, Flexibel be-, entladen und sortieren
LiftMaster

Pomocou riešenia atomatizácie LiftMaster pokryjete vďaka rôznym variantom inštalácie široké pásmo funkcií. Zistite viac!

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt