Automatizácia

SortMaster Compact

Vykladanie a triedenie

Vykladanie a triedenie

SortMaster Compact pre TruPunch 1000 a TruMatic 1000 fiber nie je veľký, vyžaduje siminimálne miesto mimo stroja. Vďaka tomu je vhodný ako riešenie pri vstupe do sveta automatizácie. Jednotlivo ovládané prísavky uchopia a vyložia takmer každý dielec. SortMaster Compact triedi a stohuje hotové dielce na palety. V závislosti od kombinácie osí je pritom paleta naložená buď čiastočne alebo úplne. Vďaka tomu je možná priama následná preprava k následným procesom.

Spoľahlivo vykladá dielce

Prísavky sú ovládané jednotlivo – výhoda najmä pri malých dielcoch.

Minimálna potrebná plocha

Automatizácia je integrovaná do stroja, paletový vozík sa nachádza vnútri bezpečnostných svetelných závor.

Triedené na palete

Dielce sú priamo pripravené na ďalšie spracovanie.

Pracuje spoľahlivo

Skener rozpozná, či bol uchopený dielec a samočinne spustí ďalší pokus.

Vysoká kvalita dielcov

Technika prísaviek a koordinovaná manipulácia s dielcami predchádza tvorbe škrabancov.

SortMaster Compact: Šikovná automatizácia v najmenšom priestore
SortMaster Compact
Vykladanie  
Max. veľkosť dielu 600 mm x 400 mm
Rozdielne veľkosti prísaviek

Dielce až do veľkosti 600 x 400 mm sú vykladané rôzne veľkými prísavkami.

Jednotlivo ovládané prísavky

Jednotlivo ovládané prísavky vykladajú každú geometriu dielcov.

Zväčšenie osi X na požiadanie

Vďaka doplnkovému zväčšeniu osi X naplní SortMaster Compact samočinne celú paletu paletu. Nie je potrebný žiaden manuálny zásah.

SortMaster Compact s TruMatic 1000 fiber

TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact

SortMaster Compact s TruPunch 1000

TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact

-/-

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.