You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Skärning av fiberförstärkt plast (CFK) med laser | TRUMPF
Laserskärning av CFK-komponenter

Skärning av fiberförstärkt plast (CFK) med laser

Hög hållfasthet och samtidigt låg vikt – därmed utmärker sig fiberförstärkta plaster framför allt jämfört med höghållfasta stål eller aluminium. Kol-, glas- eller aramidfiber – fiberförstärkt plast är det perfekta materialet för branscher som bygger med många lättviktselement (t.ex. flyg- och rymdfartsindustrin eller bil- och vindkraftsindustrin). Bearbetningen av kompositmaterial är oftast besvärlig eftersom de framförallt utmärks av följande egenskaper: de är motspänstiga och känsliga. Det ger många utmaningar vid alla mekaniska skärprocesser. Lasern däremot erbjuder stor potential för effektiv bearbetning eftersom den arbetar helt kontaktlöst och absolut förslitningsfritt. Den skär även tunna kompositdelar exakt – utan att belasta materialet mekaniskt eller med hjälpämnen.

Snabb och kostnadseffektiv

Jämfört med alternativa metoder arbetar den beröringsfria lasern helt slitagefritt. Det krävs inte någon verktygsväxling vid ändring av materialet.

Kan ställas in exakt

Med lasern kan hartsskiktet avlägsnas selektivt. Tack vare den exakta energidoseringen kan även de mest detaljrika kompositdelarna bearbetas.

Hög snittkvalitet

Vid skärning av kompositdelar uppnår tillverkaren konstant hög kvalitet och reproducerbara resultat.

Många användningsmöjligheter

Det är inte bara enkelt att skära fiberförstärkt plast med lasern, man kan även märka och perforera den.

Vilka fördelar har laserskärning av fiberförstärkta plaster jämfört med alternativa metoder?

Vattenskärning kontra laserskärning

Vid vattenskärning av fiberförstärkt plast lossnar ofta beläggningen, dvs. fibrer och syntetharts separeras. Dessutom påverkar de starka krafterna, som verkar på arbetsstycket, snittkvaliteten. Resultatet: Fibrerna sticker ut. Lasern däremot skär beröringsfritt, rent och exakt. Beläggningen skadas inte så fibrer och syntetharts separeras inte. 

Fräsning kontra laserskärning

Även vid fräsning orsakar kraftöverföringen negativa konsekvenser i form av brott och distorsion. Dessutom leder denna metod ofta till att fibrerna dras ut (fransning). Spånavskiljande metoder är dessutom förenade med höga kostnader. Detta beror på att fräsverktyget slits snabbt på grund av de hårda fibrerna så att de måste bytas flera gånger per skift. Om tjockleken och egenskaperna hos materialet ändras krävs ofta också en verktygsväxling. Dessutom imponerar lasern med avsevärt kortare processtider.

Skärning av fiberförstärkta plaster

Se hur TruLaser Cell 7040 skär även mycket stora CFK-delar på ett processäkert sätt.

Tillverkning av komplexa, tredimensionella CFK-komponenter

 

I filmen ser du den positiva effekten av laserns precision vid skärning av Preform-material.

De många användningsområdena för laserskärning av fiberförstärkta plaster.

Detta kan också vara intressant för dig