Lands-/region- och språkval
Produktbild TruFiber 2000
Produktbild TruFiber 2000
Fiberlaser

TruFiber

Single mode fiberlaser

Fiberlaser med TRUMPF DNA

TruFiber kombinerar alla fördelar med fiberlaserteknologin. Därmed får du inte bara fördelen av högsta strålkvalitet och vårt robusta "all-in-fiber" resonatorkoncept utan även enastående möjligheter med TRUMP laserstyrning TruControl. Med TruFiber kompromissar du inte med lasersäkerheten. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud med perfekt anpassad processoptik från samma leverantör så att ni beroende av kraven kan välja mellan single-mode strålkvalitet för högdynamiska svets- och skärprocesser eller multi-mode strålkvalitet för spaltöverbryggning och större positionstoleranser.

Omfattande lösning från en leverantör

Laser, styrning, strålgång, bearbetningsoptik och sensorsystem från TRUMPF är optimalt anpassade efter varandra och kan kombineras på ett enastående sätt.

Processresultat med 100 % konsistens

Tack vare det särskilt robusta konceptet klarare TruFiber störningar och extern påverkan.

Wobbel-lasersvetsning

Laserstrålens oscillation ger fördelar när det gäller svetsgeometri och svetsfogens kvalitet.

Intelligens inkluderad

TruFiber erbjuder hög integreringskapacitet och den intelligenta styrningen TruControl.

Högsta lasersäkerhet

Maskin- och anläggningsbyggare ansvarar för operatörens säkerhet vid lasersystem. TruFiber imponerar med den högsta säkerheten.

Optimerad för Industri 4.0

Analysera och styr produktionsprocessen

TruFiber 2000 med PFO-optik
En leverantör

Är du på jakt efter lämplig skanneroptik för fjärrbearbetning? Vill du justera laserprocessen med hjälp av egenskaper som kan detekteras på komponenten? Vill du kunna vara säker på att lasereffekten är tillräckligt stabil även för den tiotusende komponenten? Vill du helst slippa skaffa en extra kylare för laserljuskabeln och optiken? Vill du kunna styra laserprocessen med robot? För dessa och många andra användningsfall erbjuder TruFiber en omfattande lösning med kringutrustning.

TruFiber-versioner – 19 tum, fristående, med hjul
Vilken typ passar er?

Välj konstruktion för TruFiber efter anläggningskonceptet. Du avgör om lasern ska monteras utrymmessnålt, t.ex. i ett kopplingsskåp, eller om det ska placeras flexibelt bredvid. I det här fallet, är det möjligt att upp till 1 kW integrera laserkylaren utrymmessnålt i laserskåpet.

Smart View Services
Rustad för Industri 4.0

Med TruFiber kan du ta ett stort steg mot Smart Factory. Tack vare att lasern kan anslutas via OPC/UA garanteras optimal nätverksanslutning av fiberlasern – standardiserat, säkert och oberoende. Via Factory Gate ansluter ni flera maskiner till ett nätverk – även platsövergripande. Med Condition Monitoring har du dessutom alltid fullständig transparens för alla lasertillstånd. Precision Time Protocoll säkerställer dessutom en tidsmässigt exakt anpassning av alla sensorer och fjärråtkomst för bekväm service överallt.

Baksidan på TruFiber 1000
Kylning inkluderad

Bearbetningsoptik och laserljuskabelkontakter kan enkelt och bekvämt med kylvattnet från lasern. På baksidan av TruFiber finns tillhörande kylvattenutgångar. Därmed behövs inte någon separat kylning av optiken eller laserljuskabeln.

Prestandanivå e för TRUMPF fastkroppslaser
Prestandanivå e

Med prestandanivå e är det möjligt att reducera från- och tillkopplingstiden för nödstopps-säkerhetskretsarna till 25 ms resp. 90 ms. Genom denna snabba till- och frånkoppling är cykeltiden för anläggningen, särskilt vid produktion av komponenter som kräver att säkerhetskretsen öppnas för överföring.

Svetsning inom batteriteknik

Svetsning inom batteriteknik

TruFiber är lämplig för många olika uppgifter inom elektromobilitet. Den mycket goda strålkvaliteten är till exempel till hjälp vid svetsning av blandföreningar – till exempel cellanslutningar. Vid svetsning av busbar kan svetsdjupet ökas tack vare den höga intensiteten med TruFiber.

Wobbelsvetsning

Wobbelsvetsning

Laserstrålens oscillation samtidigt som den rör sig framåt ger många processfördelar och ytterligare frihetsgrader: t.ex. bättre svetsfogkvalitet, inställbar fogbredd, samt ett homogent svetsdjup.

Svetsning av hårnålar för elmotorer

Svetsning av hårnålar för elmotorer

Beroende av storleken och kraven på bearbetningen av hårnålar för elmotorer är detta en uppgift som är mycket lämplig för TruFiber. Bildbehandlingen VisionLine stöder tillsammans med skanneroptiken PFO positioneringen av laserstrålen längs med fogspalten.

Laserskurna titanimplantatsystem.

Precisionsskärning

Tack vare den enastående fokuserbarheten hos TruFiber erhålls mycket exakta och dynamiska bearbetningsresultat vid delikata strukturer, samtidigt som processtiderna optimeras.

Precisionssvetsning

De finaste svetsfogarna med minimal energitillförsel i arbetsstycket erhålls med TruFiber, till exempel vid svetsning av fogar på elektronikkomponenter.

Intuitiv manövrering tack vare TruControl styrning

TruControl

TruControl är den snabba och lättanvända styrningen för TRUMPF fastkroppslaser. Den reglerar lasereffekten i realtid för reproducerbara resultat. Ytterligare moduler är speciellt skräddarsydda efter kraven hos TruFiber. Tillvalet CutAssist anpassar automatiskt laserparametrarna efter transportsystemets banhastighet. För att garanterar spårbarheten för delarna registrerar modulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.

Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet kan ni ansluta era lasrar till nätverket och ansluta flera datorer.

Appen PFO Teach

Med PFO Smart Teach App skapar du snabbt laserprogram för den programmerbara fokuseringsoptiken (PFO). Oavsett om det gäller lasersvetsning, laserskärning eller laserrengöring – du kan bekvämt lära in direkt vid komponenten. För detta syfte sänder kameran som är integrerad i PFO livebilder till appen. Tack vare PFO SmartTeach sparar du värdefull tid vid inställningsarbetet, beroende av komponent upp till 50 % jämfört med konventionell inlärning.

Med TRUMPF kan du flexibelt anpassa din fastkroppslaser efter inbyggnads- eller driftsituationen. Det gäller till exempel för alla strålgångskomponenter samt styrningen. Det finns även flera alternativ till kylningen av lasern. Gränssnitt för olika typer av optik finns redan från starten. TRUMPF fjärrservice hjälper dig att se till att ditt system är tillgängligt, överallt och alltid.

Lasereffektreglering av TruFiber fiberlaser
Lasereffektreglering

100 % konstant processresultat: Den integrerade lasereffektregleringen mäter och reglerar effekten i realtid till +/- 1 % noggrannhet. På så sätt erhåller ni alltid samma processresultat. Regleringen av lasereffekten sker oberoende av omgivningsförhållandena. Tack vare det särskilt robusta konceptet klarar TruFiber störningar och yttre påverkan extremt bra.

TruFiber 1000 kompressorkylare
Integrerad kompressorkylare

Den fristående konstruktionen erbjuder en komplett nyckelfärdig laserenhet i skåp med integrerad vatten-luft-kompressorkylare upp till 1 kW. Tack vare den kompakta storleken på hela aggregatet kan detta lätt integreras i lasermaskinerna.

Intelligent ända till arbetsstycket

Den intelligenta optiken synkroniseras med lasern via ett eget gränssnitt. Därmed kan ni använda skanneroptiken PFO optimalt för era syften. Bearbetningsoptiken programmeras via laserstyrningen. Wobbelgeometrier kan till exempel direkt överlagra bangeometrier. Det krävs inte någon ytterligare styrning.

Många gränssnitt – för enkel integrering

För att integrera en TruFiber laser i er maskin eller produktionslina är gränssnitten avgörande. Därför erbjuder halvledarlasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. Ofta åtgärdas störningen direkt på det här sättet eller så ändras laserns konfiguration så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Utökade omgivningsvillkor

TruFiber från TRUMPF kan även användas tillförlitligt i extrema klimatregioner. Tropikversionen av fiberlasern utökar den relativa fuktigheten till 100 % vid 32 °C.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line ser kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

Kalibreringsverktyg

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

CalibrationLine Focus kontrollerar om fokalpunkten på arbetsstycket fortfarande motsvarar specifikationerna.
CalibrationLine Focus

Regelbunden kontroll av fokalpunkten

CalibrationLine Power kontrollerar om lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar kundens specifikationer.
CalibrationLine Power

Regelbunden kontroll av fokalpunkten

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptik, som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optiken är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinor. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optiken efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Programmerbar fokuseringsoptik

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

TruFiber har ett gränssnitt för anslutning av TRUMPF bearbetningsoptiker, t.ex. PFO 20.
PFO 14

Svetsning och borrning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 14
PFO 20

Svetsning och borrning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO

PFO 33

För applikationer med en lasereffekt på upp till 12 kW

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Fördelarna med TRUMPF fiberlaser

Vilka fördelar erbjuder fiberlasrar generellt? Hur fungerar de och för vilka områden inom tillverkningsindustrin lämpar de sig särskilt? På den här sidan får du veta vad som gör TRUMPF fiberlasrar så speciella och vilken fiberlasertyp du ska köpa för din tillämpning.

Metodoptimering
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Applikationsmångfald hos TRUMPF
Tillämpningar

Hitta den rätta TRUMPF-produkten för din applikation – perfekt anpassad för dig!

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt