Lands-/region- och språkval
Integrerade VCSEL-lösningar

Industriella VCSEL-lösningar (TO paket)

Polarisationsstyrda VCSEL i ett hermetiskt tätt TO-hus

Integrerade VCSEL-lösningar

Industriella VCSEL-lösningar (TO paket)

TO-hus med integrerad temperaturkontroll (TEC, Termistor)

Integrated VCSEL
Integrated VCSEL
Integrerade VCSEL-lösningar

Industriella VCSEL-lösningar (TO paket)

Integrerad VCSEL modul

Industriella VCSEL-lösningar (TO paket)

Single-Mode-VCSEL i ett hermetiskt tätat TO-hus möjliggör enkel hantering av laserdioden och är lämplig för drift under krävande omgivningsförhållanden. En extra zenerdiod skyddar laserdioden mot skador av ESD. VCSELs bränns också in för att stabilisera lasrarna. Olika våglängder, från 760 nm till 940 nm, erbjuds. TRUMPF erbjuder även paket där TO-husen integreras ytterligare och till exempel installeras direkt i kretskort med motsvarande elektronik på ett högautomatiskt sätt. På så vis kan kundspecifika krav tillgodoses.

Polarisationskontrollerat Single-Mode-VCSEL

Single-Mode-VCSEL-plattformen är konstruerad för en extremt låg strömförbrukning och en hög utgångseffekt. Polarisationslåsningen når en polarisationskontroll utan kompromisser med effektprestandan.

Hermetiskt förslutet VCSEL-paket

TO-paketet omkring VCSEL förseglar elektroniken i husets inre hermetiskt. Även vid krävande omgivningsförhållanden uppstår ingen skada.

Temperaturstyrt med hjälp av TEC och termistor

TO-huset med integrerad TEC adresserar applikationer som kräver stora temperaturintervall eller en spektral stabilisering av laserdioden. Lasertemperaturen kan samtidigt regleras exakt.

Erbjuds i olika våglängder

Anpassat till applikationsbehovet erbjuds produktvarianter med våglängder från 760 nm till 940 nm.

Allt från en enda källa

VCSEL in TO-hus kan integreras i mer komplexa system på ett högautomatiserat sätt. TRUMPF erbjuder allt från enskilda komponenter och TO-paket till helt integrerade moduler.

Introduktion i teknikplattformen ViP (VCSEL med integrerad fotodiod) och mätmetoden självblandande interferens.
Integrated VCSEL
Packaging: integrering av VCSEL

Högautomatiserade system tar över monteringen och integreringen av VCSEL-laserdioder i mer komplexa system. Detta möjliggör även kundspecifika justeringar såsom integrering av förarelektronik eller specialoptik. VCSELs kan därmed hanteras säkert och enkelt integreras.

Pålitlig syrespektroskopi med VCSEL

VCSEL i spektrumet 760 nm – 766 nm möjliggör mycket exakt mätning av syrekoncentrationen. Med hjälp av den integrerade termoelektriska kylaren och genom att variera driftströmmen kan laseremissionen exakt anpassas till den önskade spektrallinjen.

Industrikodare för precisionspositionering

Single-Mode-VCSEL lämpar sig perfekt för användning i optiska kodare eftersom de är utrustade med en gauss-formad strålprofil och en lång koherenslängd. Det hermetiskt täta TO-huset lämpar sig också perfekt för användning i industriella miljöer.

Industriella hastighets- och distanssensorer

TO-hus är robusta, för användning i industriella miljöer. De används som hastighets- och distanssensorer för olika material, även känsliga material som textil.

Syrgassensorer (TDLAS)

Single-Mode-VCSEL i TO-hus med TEC passar utmärkt till TDLAS-applikationer (Tunable Diode Absorption Spectroscopy).

FTIR (Fourier-transform infrared spectocrospy)

På grund av emissionsvåglängdernas låga temperaturberoende (0.06 nm/K) och de smalbandiga spektrala emissionerna på vanligtvis 100 MHz är temperaturstabiliserade single-mode-VCSEL särskilt lämpliga som våglängdsreferens för FTIR-spektrometrar.

Vid förfrågan produktvarianter med följande egenskaper:

Temperaturkontroll

TO-hus erbjuds utan och med temperaturkontroll (TO-hus med TEC och termistor).

Olika våglängder

Olika våglängdskonfigurationer erbjuds inom området mellan 760 nm och 940 nm.

Polarisationsstabila, integrerade fotodioder

Polarisationsstabil Single-Mode-VCSEL med monolitiskt integrerade fotodioder erbjuds.

Integrerade VCSEL moduler

Förutom TO-paket kan mer djupgående produktintegrering ske. Kundspecifika justeringar såsom integrering av förarelektronik eller specialoptik är möjliga. Integreringen av VCSEL-laserdioder i mer komplexa system sker med högautomatiserade system.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Single-Mode-VCSEL, 850 nm
Single-mode VCSEL

850 nm single-mode VCSEL är på grund av de förbättrade optiska egenskaperna det perfekta valet för krävande sensorsystemtillämpningar. Ta reda på dina fördelar och bakgrundsinformation om strålprofilen, LIVT-karakteristiken samt spektrumet.

Framgångshistoria SICK AG

Här får du vet hur SICK AG – specialisten för industriella sensorlösningar – gjort för att uppnå bred användning av kontaktlös mätning i produktionsanläggningar med VCSEL-dioder från TRUMPF.

Optiska sensorer för industriell användning

I produktionsomgivningar spelar optiska sensorlösningar baserade på VCSEL-teknik en viktig roll. VCSEL adresserar tillämpningar som syrgassensorer, fuktighetssensorer, positionssensorer eller närhetssensorer, för de är  tillförlitliga och mycket effektiva ljuskällor för industriella sensortillämpningar.

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt