Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Obróbka ceramiki

Mikrobearbeitung von Keramik

Ceramika jest ważnym tworzywem w technice konstrukcji mikro i precyzyjnych i jest na przykład nieodzowna przy produkcji elementów elektronicznych. Rosną wymogi wobec tworzyw: żąda się wyższej twardości i odporności na wysokie temperatury. Jednak ceramika wraz ze wzrostem twardości staje się coraz bardziej krucha i dlatego trudno ją obrabiać tradycyjnymi metodami produkcyjnymi. Aby uniknąć osłabienia elementu wskutek powstających pęknięć i naprężeń, w procesach mechanicznych stosowane są niskie prędkości. Narzędzia szybko się zużywają i w wielu przypadkach konieczna jest pracochłonna obróbka dodatkowa, aby uzyskać dobrą jakość elementu. W związku z tym obróbka przy użyciu lasera ma wyraźne zalety.

Podsumowanie: Właściwy dobór parametrów lasera, jak np. energia impulsu, współczynnik nakładania i powtarzalności impulsu, zapobiega powstawaniu mikropęknięć, eliminując konieczność pracochłonnego wykańczania.

MateriałCeramika
Proces tradycyjnyMechaniczne lasery CO2
WyzwanieObróbka nieniszcząca
LaserTruMicro 5070
Długość fal1030 nm
Układ optycznySkaner
Maks. energia impulsu250 µJ
Prędkość20 otworów/s, 5 – 20 mm/s
KorzyściObróbka nieniszcząca, bez wykańczania, bez zużycia narzędzi dzięki obróbce bezdotykowej, możliwa dowolna geometria z minimalnymi korekcjami, elastyczność

Produkty

TruMicro Serie 5000, Schnell und wirtschaftlich
TruMicro Seria 5000

Szybkość i ekonomiczność

Kontakt

TRUMPF Polska
Faks: +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt