Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPrint 1000 Green Edition
TruPrint 1000 Green Edition
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000 Green Edition

3D tlač čistej medi vďaka jedinečnej kombinácii zeleného laserového svetla a systému aditívneho spôsobu výroby

Navštívte našu predvádzaciu miestnosť 3D tlače
Navštívte našu predvádzaciu miestnosť 3D tlače
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000 Green Edition

Prihláste sa na predvádzanie stroja a zažite naživo naše zariadenie TruPrint 1000 Green Edition!

Zelený laser: 3D tlač medi a iných drahých kovov

Z vedúcej pozície v oblasti inovácií a technológií spája TRUMPF znalosti aditívneho spôsobu výroby so schopnosťou vyvíjať inovatívne priemyselné zdroje lúča. Výnimočný výsledok: TruPrint 1000 Green Edition. Kombinácia oboch produktov - TruPrint 1000 a TruDisk 1020 umožňuje stabilnú 3D tlač čistej medi ako aj vysoko produktívne obrábanie zliatin medi alebo drahých kovov.

Jedinečná kombinácia zeleného lasera a aditívneho spôsobu výroby

Umožňuje 3D tlač materiálov s vysokou mierou odrazu svetla, ako sú meď, zliatiny medi alebo drahé kovy.

Vynikajúce tepelné a elektrické vodivosti

Čistá meď ETP s vysokou vodivosťou (obsah medi Cu > 99,9 %) dosahuje elektrickú vodivosť 100 % IACS a hodnoty pórovitosti menej ako 0,5 %.

Najvyššia kvalita a produktivita tlačenej čistej medi, zliatin medi a drahých kovov

Hodnoty hustoty > 99,9 % a najvyššia produktivita pri odolnom procese.

Miera absorpcie vlnovej dĺžky lasera pri kovoch
Jedinečná kombinácia zeleného lasera a aditívneho spôsobu výroby

Vďaka kombinácii zariadenia TruPrint 1000 s laserom TRUMPF TruDisk 1020, jedným z prvých priemyselných zelených laserov na trhu s vlnovou dĺžkou 515 nm je možné obrábať materiály s vysokou schopnosťou odrazu svetla. TruPrint 1000 Green Edition teraz umožňuje 3D tlač materiálov ako meď, zliatiny medi alebo drahé kovy, ktoré nie je možné alebo je možné len veľmi ťažko obrábať infračervenou vlnovou dĺžkou.

Vynikajúce tepelné a elektrické vodivosti

Množstvo aplikácií ťaží z kombinácie aditívneho spôsobu výroby a vynikajúcich tepelných a elektrických vlastností čistej medi a zliatin medi. Vďaka tomu sa otvárajú nové spôsoby výroby indukčných cievok alebo komponentov pre náročné aplikácie chladenia, napr. pre výkonovú a optoelektroniku. Pre takéto aplikácie je zariadenie TruPrint 1000 Green Edition schopné pri použití čistej medi ETP (EN CW004A) s vysokou vodivosťou so špecifikovaným obsahom medi > 99,9 % dosiahnuť elektrickú vodivosť 100 % IACS a hodnoty pórovitosti pod 0,5 %.

Vyobrazený je metalografický výbrus medenej aplikácie (meď TP) v 100-násobnom zväčšení.
Najvyššia kvalita a produktivita tlačenej čistej medi, zliatin medi a drahých kovov

Pomocou zariadenia TruPrint 1000 Green Edition je dokonca možné vyrábať dielce so zliatinami medi ako CuCr1Zr s väčším oknom procesu a vyššou produktivitou ako pri infračervených zariadeniach na laserové tavenie prášku. Zariadenie TruPrint 1000 Green Edition je takisto vhodné na použitie v klenotníckom priemysle. S materiálmi, ako je červené zlato je možné dosiahnuť hodnoty hustoty > 99,9 % a veľkosť pórov menšiu ako 30 µm. Vyobrazený je metalografický výbrus medenej aplikácie (meď TP) v 100-násobnom zväčšení.

Medený výmenník tepla vyrobený pomocou 3D tlače

Výmenník tepla

Vyobrazený výmenník tepla sa používa na chladenie elektronických vysoko výkonných komponentov. Kanály chladenia sú optimalizované pre optimálny prenos tepla a pre tlač bez podpornej štruktúry, aby sa minimalizovalo dodatočné obrábanie. Hrúbka steny štruktúry je menej ako 1 mm, aby sa maximalizoval prenos tepla z komponentu na chladiacu kvapalinu, pričom výmenník tepla vydrží tlak chladiacej kvapaliny 10 bar. Päť týchto výmenníkov tepla bolo vytvorených za menej ako 15 hodín.

Chladič tranzistora z čistej medi vytvorený 3D tlačou

Chladič tranzistora

Tepelná vodivosť chladiča tranzistora tlačeného z čistej medi je rovnaká ako pri bežnej medi. Vďaka novej geometrii optimalizovanej pre 3D tlač sa dosiahol vyšší chladiaci výkon. Zmena konštrukcie okrem toho umožní aj efektívnu priamu montáž.

Aplikační inžinieri s obrobkami vytvorenými 3D tlačou z čistej medi

Medené induktory

Elektrická vodivosť medených induktorov vytvorených 3D tlačou (Cu-ETP) je rovnaká ako pri bežnej medi. Výkon tlačou vytvorených induktorov takisto zodpovedá bežne vyrábaným medeným induktorom. Vidlicový induktor odoláva tlaku kvapaliny 10 bar v chladiacom kanáli.

TruPrint 1000 Green Edition
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 97 mm x 100 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné kovy vo forme prášku, ako napr.: meď, zliatiny medi alebo drahé kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie.
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 500 W
Priemer lúča (štandard) 200 μm
Miera rastu Až do 25 cm³/h 1
Minimálny merateľný obsah kyslíka Až do 100 ppm (0,01%)
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm
Hmotnosť (vč. prášku) TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM.

Okrem prípravy údajov pomocou TruTops Print Vám ponúkame aj softvérové alternatívy – pre najväčšiu možnú flexibilitu pri zobrazení Vášho priebehu výroby. Do portfólia softvéru firmy TRUMPF tak spadajú napríklad aj rozšírené a v priemysle osvedčené riešenia Magics od firmy Materialise a Siemens NX. Rozhodnite sa sami, ktorá cesta k príprave údajov Vám najviac vyhovuje.

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie TruTops Fab App

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesu, materiálu a stupňa naplnenia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt