Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruStore Séria 1000
TruStore Séria 1000
Skladové systémy

TruStore Séria 1000

Praktický kompaktný sklad

Das praktische Kompaktlager

Ideálny vstup do skladovej techniky TRUMPF: Spoľahlivý a ekonomický kompaktný sklad TruStore Série 1000 Vám zjednodušuje manipuláciu s materiálom. TruStore Série 1000 doplňuje Vaše automatizované obrábanie plechu. Sklad je prepojený s Vašim strojom prostredníctvom zariadenia LiftMaster Store alebo LiftMaster Store Linear. Integráciou regálového zakladača rozšírite Váš kompaktný sklad na TruStore Série 3000.

Množstvo kapacity v sklade

Skladujte až do 33 ton veľkého formátu.

Maximálne produktívne

Zvýšte vyťaženie Vášho stroja o 50 % – zavedením smien bez obsluhy. 1

Jednoduchá možnosť rozšíriť na TruStore Série 3000

Pomocou regálového zakladača rozšírite Vaše zariadenie TruStore Série 1000 na TruStore Série 3000.

Konštrukcia, funkcie a doplnkové výbavy kompaktného skladu TruStore

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Rozšírte zariadenie TruStore Série 1000 s nasledujúcimi možnosťami výbavy

TruStore Série 1000, uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu
Uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu

Priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu

TruLaser s TruStore 1030 a LiftMaster Store

TruLaser s TruStore 1030 a LiftMaster Store

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Dve zmeny cez deň, v noci navyše zmena bez dozoru

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Sťahovanie

Brožúra Skladové systémy
Brožúra Skladové systémy
pdf - 575 KB
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.