TruStore Séria 1000
TruStore Séria 1000
Skladové systémy

TruStore Séria 1000

Praktický kompaktný sklad

Das praktische Kompaktlager

Ideálny vstup do skladovej techniky TRUMPF: Spoľahlivý a ekonomický kompaktný sklad TruStore Série 1000 Vám zjednodušuje manipuláciu s materiálom. TruStore Série 1000 doplňuje Vaše automatizované obrábanie plechu. Sklad je prepojený s Vašim strojom prostredníctvom zariadenia LiftMaster Store alebo LiftMaster Store Linear. Integráciou regálového zakladača rozšírite Váš kompaktný sklad na TruStore Série 3000.

Množstvo kapacity v sklade

Skladujte až do 33 ton veľkého formátu.

Maximálne produktívne

Zvýšte vyťaženie Vášho stroja o 50 % – zavedením smien bez obsluhy. 1

Jednoduchá možnosť rozšíriť na TruStore Série 3000

Pomocou regálového zakladača rozšírite Vaše zariadenie TruStore Série 1000 na TruStore Série 3000.

Konštrukcia, funkcie a doplnkové výbavy kompaktného skladu TruStore

TruTops Fab Modul Storage

Ovládajte celý materiálový tok Vašej výroby a spravujte zásoby skladu či už pre manuálny sklad, automatické systémy skladu surového materiálu alebo systémy veľkoskladov pomocou TruTops Fab Modul Storage. Tento softvér umožňuje komunikáciu medzi systémami skladu a strojom takisto ako pri bežných systémoch ERP.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Rozšírte zariadenie TruStore Série 1000 s nasledujúcimi možnosťami výbavy

TruStore Série 1000, uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu
Uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu

Priestorovo úsporné uskladnenie pomocných paliet s kazetami skladu

TruLaser s TruStore 1030 a LiftMaster Store

TruLaser s TruStore 1030 a LiftMaster Store

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Dve zmeny cez deň, v noci navyše zmena bez dozoru

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.