Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Mức lương hấp dẫn và các phụ cấp bổ sung

Là đơn vị dẫn đầu công nghệ, chúng tôi dựa vào hiệu suất vượt trội của đội ngũ nhân viên
. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên chế độ tốt nhất từ mức lương thỏa đáng đến hàng loạt phụ cấp bổ sung. Để làm việc tại TRUMPF thật hấp dẫn.

Toàn bộ gói

TRUMPF employees talking to each other

TRUMPF tự coi mình là đơn vị tiên phong đổi mới và đã áp dụng điều này vào các giá trị doanh nghiệp của mình. Chúng tôi không chỉ đại diện cho chuyên môn và độ tin cậy với khách hàng và đối tác của mình, mà còn sống theo các tiêu chuẩn tương tự khi làm việc với nhân viên của mình. Là một công ty gia đình, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc đáng tin cậy, đặc trưng bởi sự cởi mở, ổn định và an toàn về mặt văn hóa, tài chính và giao tiếp. Bằng cách này, chúng tôi chuẩn bị nền tảng cho những suy nghĩ mới mẻ và cách xử lý táo bạo trong mọi tình huống, bất kể thử thách như thế nào. Những khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của công ty trên toàn thế giới là chất xúc tác cho sự tiến bộ của chúng tôi.

Tính quốc tế

TRUMPF là một công ty công nghệ cao quốc tế với hơn 65 công ty con trên toàn thế giới. Các nhân viên của chúng tôi sống theo khái niệm toàn cầu hóa:  Đối với chúng tôi, việc trao đổi quốc tế tích cực giữa các địa điểm hiển nhiên là công việc hàng ngày của chúng tôi. Việc phái đi hoặc các dự án quốc tế cho phép liên hệ cá nhân với đồng nghiệp từ các nền văn hóa khác và mở rộng chân trời nghề nghiệp của bạn. 

Văn hóa doanh nghiệp

Đánh giá cao và tương tác tôn trọng là nền tảng quan trọng nhất trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Tính tập thể và sự tin tưởng lẫn nhau cũng được phản ánh trong lời hứa của chúng tôi với tư cách là một nhà tuyển dụng "Trusting in brave ideas": TRUMPF khuyến khích nhân viên luôn theo đuổi những ý tưởng mới - ngay cả khi vượt ra ngoài chuẩn mực. Tại TRUMPF, bạn có thể tạo ra sự khác biệt, thay đổi điều gì đó và tìm ra giải pháp cho tương lai. Chúng tôi cho phép mình suy nghĩ độc lập, lâu dài và nhờ sự độc lập về tài chính, mà chúng tôi đảm bảo công việc ổn định.

Lương

Điều quan trọng là TRUMPF phải trả công xứng đáng cho nhân viên của mình. Do đó, chúng tôi luôn lấy các yêu cầu của công việc tương ứng làm cơ sở và thực hiện chuẩn hóa mức lương một cách thường xuyên. Bằng cách này, chúng tôi cũng đảm bảo mức lương hấp dẫn trong thị trường lao động địa phương.

Vui lòng tìm hiểu thông tin về chúng tôi

Liên hệ
Tìm vị trí tuyển dụng của chúng tôi ở đây
Vào cổng thông tin việc làm
Dịch vụ & Thông tin liên hệ