Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Quản lý doanh nghiệp

TUÂN THỦ

Tuân thủ có nghĩa là tuân theo các quy tắc pháp lý và quy định nội bộ của công ty. Hãy tìm hiểu cách sự tuân thủ định hình văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi và dẫn dắt các hành động hàng ngày của chúng tôi. 

Chúng tôi thực hiện việc tuân thủ như thế nào?

Sự tin tưởng mà các đối tác kinh doanh, nhân viên cũng như công chúng dành cho chúng tôi là điều đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Sự tin tưởng này chủ yếu phụ thuộc vào hành vi của chúng tôi – bắt đầu từ ban giám đốc hay các cán bộ quản lý cho đến từng nhân viên. Do đó, hành vi của chúng ta được định hình bằng việc tuân thủ luật pháp cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức. 

Chúng tôi có một chiếc la bàn giá trị mạnh mẽ – Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi.

Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi giúp chúng tôi định hướng trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là trong các tình huống quan trọng. Nó hỗ trợ chúng tôi hành động theo cách tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm. 

Chúng tôi tiếp cận việc tuân thủ bằng một hệ thống.

Hệ thống quản lý tuân thủ của chúng tôi bao gồm tất cả các cấu trúc, quy trình và biện pháp nhằm mục đích thúc đẩy hành vi tuân thủ trong phạm vi tập đoàn TRUMPF và tránh vi phạm pháp luật.  

Chúng tôi dựa vào một đội ngũ được tổ chức tốt.

Có nhiều người đứng sau tổ chức tuân thủ của chúng tôi. Họ đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật và luôn sẵn sàng làm người liên hệ.  

Chúng tôi thực hiện việc tuân thủ một cách minh bạch.

Chúng tôi ghi lại tất cả dữ liệu và sự cố liên quan đến tuân thủ, đánh giá và phản ứng trong các trường hợp cá biệt hoặc đưa ra các cải thiện chung.   

Tuân thủ là một vấn đề của thái độ. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, bạn sẽ hành xử chính trực.

Christian Greger
Tổng cố vấn, Giám đốc phụ trách tuân thủ & Ủy viên nhân quyền

Bạn có thắc mắc về vấn đề tuân thủ hoặc muốn cung cấp thông tin bí mật? Vui lòng liên hệ với chúng tôi – cá nhân hoặc ẩn danh.

Tìm hiểu thêm

TRUMPF thực hiện tuân thủ như thế nào

Hệ thống quản lý tuân thủ (CMS) đang được sử dụng cho toàn bộ Tập đoàn TRUMPF. Trong đó bao gồm tất cả các cấu trúc, quy trình và biện pháp nhằm mục đích thúc đẩy hành vi tuân thủ tại TRUMPF và tránh vi phạm pháp luật. Điều này cần cảm hóa các cán bộ quản lý và nhân viên TRUMPF và cho phép họ làm những điều đúng đắn trong công việc hằng ngày.  

Hệ thống quản lý tuân thủ của chúng tôi bao gồm sáu mô-đun chồng lên nhau. 

Văn hóa tuân thủ: Cách chúng tôi sống với sự tuân thủ

Văn hóa tuân thủ của chúng tôi là điểm khởi đầu và mục tiêu tuân thủ tại TRUMPF. Điều này được xác định bởi Hội đồng quản trị của chúng tôi và phần lớn được định thành bởi thái độ và hành vi của các cán bộ quản lý và nhân viên. Bộ quy tắc Ứng xử của chúng tôi là yếu tố trung tâm của văn hóa tuân thủ. 

Chương trình tuân thủ: Cách chúng tôi quản lý việc tuân thủ

Với chương trình tuân thủ của mình, chúng tôi quản lý và điều chỉnh việc tuân thủ trên toàn cầu trong toàn bộ Tập đoàn TRUMPF. Về cơ bản, trong đó bao gồm hướng dẫn tuân thủ TRUMPF và các chỉ thị cấp thấp, ví dụ như chỉ thị về giải trí – chỉ thị về ngăn ngừa tham nhũng. 

Tổ chức tuân thủ: Tuân thủ được neo giữ như thế nào tại TRUMPF

Với tổ chức tuân thủ, chúng tôi đã xác định trách nhiệm và đối tác liên hệ rõ ràng. Bằng cách này, chúng tôi luôn cập nhật cho tất cả nhân viên về các chủ đề tuân thủ quan trọng và đảm bảo nhân viên tuân thủ các yêu cầu pháp luật một cách thận trọng. 

Giao tiếp tuân thủ: Ai đang nói chuyện với ai

Giao tiếp tuân thủ đảm bảo mọi người không chỉ tích cực nâng cao nhận thức mà còn lắng nghe để các rủi ro về tuân thủ được xác định và được phòng tránh sớm. Trong đó bao gồm cung cấp E-Learning hoặc khóa đào tạo trên lớp cho các cán bộ quản lý và nhân viên, bản tin kỹ thuật số và việc sử dụng hệ thống bảo vệ người tố cáo.  

Giám sát tuân thủ: Cách chúng tôi đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động tuân thủ của mình

Giám sát tuân thủ sẽ thu thập và đánh giá tất cả các dữ liệu liên quan đến tuân thủ. Đây là cơ sở để báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát TRUMPF. 

Mục tiêu của tuân thủ: Tại sao chúng tôi đặt mục tiêu

Nhóm tuân thủ trung tâm đặt ra mục tiêu cho mỗi năm tài chính khi đã xin ý kiến của Giám đốc phụ trách tuân thủ. Khi kết thúc năm tài chính, chúng tôi so sánh mục tiêu với kết quả đạt được và rút ra mục tiêu mới.  

Bộ quy tắc ứng xử là nền tảng của văn hóa tuân thủ của chúng tôi

Mọi người ôm lấy quả cầu kim loại

Bộ Quy tắc Ứng xử TRUMPF bắt nguồn từ các nguyên tắc của công ty và mô tả các giá trị cũng như quy tắc mà chúng tôi dựa vào đó để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ đó, chúng tôi đặt mình vào các chủ đề như chống tham nhũng, bảo vệ dữ liệu và cạnh tranh công bằng. 

Các nguyên tắc ứng xử quan trọng nhất trong đó đã tóm tắt các quy tắc cơ bản cần được tuân thủ tại TRUMPF liên quan đến hành vi đạo đức trong giao dịch kinh doanh. 

  • Chúng tôi hành động tuân thủ pháp luật.​ 

  • Chúng tôi đảm nhận trách nhiệm xã hội. 

  • Chúng tôi luôn hành động liêm chính. 

Bộ quy tắc ứng xử của TRUMPF
Bộ quy tắc ứng xử của TRUMPF

Bộ Quy tắc Ứng xử này tóm tắt các quy tắc cơ bản về hành vi đạo đức trong giao dịch kinh doanh mà TRUMPF cần phải tuân thủ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Tuyên bố chính sách của TRUMPF
Tuyên bố chính sách của TRUMPF

Tuyên bố chính sách này thể hiện quan điểm của TRUMPF về việc tôn trọng nhân quyền và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Các quy tắc thủ tục TRUMPF
Các quy tắc thủ tục TRUMPF

Các quy tắc thủ tục này tóm tắt tất cả thông tin về thông báo một lưu ý về hệ thống người tố giác tại TRUMPF.

Tổ chức tuân thủ của chúng tôi

Làm thế nào để chúng ta ứng phó trước các rủi ro tuân thủ hoặc đảm bảo chúng không xảy ra ngay từ đầu? Đây là các chủ đề mà Giám đốc trưởng cùng Nhóm Tuân thủ tại Ditzingen và mạng lưới tuân thủ toàn cầu cần giải quyết. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo việc chuyển giao hệ thống quản lý tuân thủ cho tất cả khu vực kinh doanh và các công ty con, liên lạc thường xuyên với các nhà quản lý địa phương và giúp thiết kế các giải pháp. 

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chung về việc tuân thủ trong Tập đoàn TRUMPF. 

Giám đốc phụ trách tuân thủ

Giám đốc phụ trách tuân thủ chịu trách nhiệm về tổ chức tuân thủ toàn cầu. Ông báo cáo về những phát triển hiện tại cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tập đoàn TRUMPF. Ông và nhóm tuân thủ cũng chịu trách nhiệm về phản ứng đầu tiên khi các sự cố tuân thủ xảy ra. 

Ủy ban Tuân thủ

Ủy ban Tuân thủ tư vấn cho Giám đốc phụ trách tuân thủ, tiếp tục phát triển hệ thống quản lý tuân thủ và đưa ra quyết định trong trường hợp có những nghi ngờ nghiêm trọng về tuân thủ. Ủy ban bao gồm Giám đốc phụ trách tuân thủ và các đại diện khác từ nhiều phòng ban khác nhau, ví dụ như phòng nhân sự, phòng pháp lý, phòng tài chính.

Nhóm tuân thủ trung tâm tại Ditzingen

Nhóm tuân thủ hỗ trợ Giám đốc phụ trách tuân thủ trong tất cả các vấn đề liên quan đến tuân thủ. Nhóm tuân thủ trung tâm đóng vai trò chính trong việc làm rõ và xử lý các dấu hiệu nghi ngờ về tuân thủ. 

Cán bộ phụ tuân thủ địa phương tại các công ty con

Tại các công ty con của chúng tôi, cán bộ phụ trách tuân thủ tại địa phương cũng đảm bảo tổ chức được kết nối trên toàn thế giới. Cán bộ phụ trách tuân thủ tại địa phương chịu trách nhiệm triển khai hệ thống quản lý tuân thủ TRUMPF tại công ty con của mình và đóng vai trò là đầu mối liên hệ đầu tiên tại chỗ. Cán bộ phụ trách tuân thủ tại địa phương báo cáo các vi phạm tuân thủ cho nhóm tuân thủ trung tâm và hỗ trợ trong việc xử lý trường hợp.

Theo dõi sự tuân thủ của chúng tôi

Với giám sát tuân thủ, chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu có sẵn từ hoạt động tuân thủ tại TRUMPF. Từ đó, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị hành động hoặc cải thiện nhằm phản ứng với các trường hợp cá biệt hoặc để phát triển hơn nữa hệ thống quản lý tuân thủ của chúng tôi.  

Các cuộc họp của Ủy ban tuân thủ
mỗi năm tài chính
cán bộ phụ trách tuân thủ tại địa phương
trên toàn thế giới
Các cuộc gọi hàng quý với các cán bộ phụ trách tuân thủ tại địa phương
mỗi năm tài chính

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Phòng họp với bàn, ghế và một số đồ trang trí trên bàn
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham vấn cho Hội đồng quản trị về cách điều hành doanh nghiệp. Các thông tin khác về ủy ban này có thể tìm tại đây.

Hội đồng quản trị

TRUMPF là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên trường quốc tế. Gặp mặt các thành viên trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Liên hệ
Dịch vụ & Thông tin liên hệ