Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ
Nhân viên TRUMPF đang đi lên cầu thang

Trình độ chuyên môn tại TRUMPF

TRUMPF - Đơn vị tiên phong đổi mới. Để giữ lời hứa cốt lõi này với khách hàng của mình, chúng tôi cần các nhân viên có các ý tưởng táo bạo và khuyến khích các sáng kiến riêng của họ. Mảnh đất màu mỡ cho điều này tạo thành trình độ chuyên môn liên tục phát triển với trách nhiệm cá nhân cao.

Phát triển theo nhóm mục tiêu cụ thể

Chúng tôi nhiệt tình hỗ trợ và phát triển đội ngũ nhân sự của chúng tôi. Qua đó, chúng tôi định hướng bản thân đến các nhu cầu khác nhau theo các nhóm mục tiêu khác nhau và cung cấp các chương trình phát triển và khả năng chuyên môn phù hợp.

Nhân viên của TRUMPF đang thảo luận về một chiếc máy

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Một nhóm nhân viên của TRUMPF đang họp
Làm việc ở nước ngoài

Chúng tôi luôn ủng hộ các ý tưởng táo bạo làm việc ở nước ngoài. Điều này tăng cường cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác quốc tế bền vững. Lưu trú nước ngoài là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp tại công ty chúng tôi.

5 lý do tốt nhất cho TRUMPF

Là một doanh nghiệp gia đình toàn cầu, chúng tôi cung cấp công việc ổn định kèm theo các cơ hội phát triển cá nhân trong nền văn hóa doanh nghiệp ưu việt.

Nhân viên TRUMPF đang ngồi theo hàng và nở nụ cười rạng rỡ
Đa dạng

Đa văn hóa, đa dạng, cơ hội bình đẳng: Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi có sự hợp tác tự tin của những con người khác nhau.

Liên hệ
Bộ phận nhân sự
E-Mail
Dịch vụ & Thông tin liên hệ