Lựa chọn quốc gia/khu vực/ và ngôn ngữ

Hội đồng quản trị của TRUMPF SE + Co. KG

TRUMPF là một công ty gia đình. Chúng tôi muốn giữ gìn điều đó. Các thành viên trong hội đồng quản trịnbsp;luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và không ngừng phát triển tại công ty mẹ. 

Tiến sĩ Nicola Leibinger-Kammüller 

Tổng Giám đốc điều hành (CEO)

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller

Tiến sĩ kỹ thuật Mathias Kammüller

Giám đốc kỹ thuật số (CDO)

portrait of Dr. rer. pol. Lars Grünert

Tiến sĩ khoa học chính trị Lars Grünert

Giám đốc tài chính (CFO)

Oliver Maassen

Giám đốc nhân sự (CHRO)

Tiến sĩ kỹ thuật Stephan Mayer

Giám đốc điều hành máy công cụ (CEO MT)

Tiến sĩ, luật sư Berthold Schmidt

Giám đốc điều hành công nghệ (CTO)

Tiến sĩ, luật sư. Hagen Zimer

Giám đốc điều hành công nghệ Laser (CEO LT)

Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này

Phòng họp với bàn, ghế và một số đồ trang trí trên bàn
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát tham vấn cho Hội đồng quản trị về cách điều hành doanh nghiệp. Các thông tin khác về ủy ban này có thể tìm tại đây.

Headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Hồ sơ năng lực của Tập đoàn

Hồ sơ năng lực của chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn với các dữ liệu và sự kiện cũng như một bộ phim về Tập đoàn TRUMPF.

Logo TRUMPF tại sảnh chính tòa nhà trụ sở
Nguyên tắc doanh nghiệp

Thành công của doanh nghiệp chúng tôi dựa trên cách chúng tôi cùng chia sẻ một giá trị và luôn hướng tới một mục tiêu chung. Nguyên tắc doanh nghiệp tạo nền tảng vững chắc cho việc này.

Tải về
Dịch vụ & Thông tin liên hệ